“De nabijheid, alertheid en professionaliteit van bedrijfshulpverleners, korpschef Henk van Essen Boegbeeld Dag van de BHV
kan het verschil betekenen tussen leven en 
dood. Zowel binnen de eigen politieorganisatie als in het publieke domein; op straat”. Henk van Essen, sinds 1 mei korpschef, neemt het stokje over van zijn voorganger Erik Akerboom als boegbeeld van de Dag van de BHV. “Ik vind het fantastisch dat de politie ruim achtduizend BHV’ers heeft. Onze collega’s ondervinden op straat dagelijks het belang van BHV, die vaak als eerste de noodzakelijke hulp verlenen.”

“De politie verleent hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Altijd en overal, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Daardoor ervaren wij telkens weer de meerwaarde van de BHV’er.
Onder het motto “Je weet pas wat je mist, als het er niet is” ben ik ervan doordrongen hoe waardevol en noodzakelijk de aanwezigheid en inzet van BHV’ers in die eerste cruciale minuten is. Zowel binnen mijn eigen organisatie als in het publieke domein; op straat, bij de bakker of op de tennisvereniging treden  bedrijfshulpverleners op tot het moment dat de professionele hulpverlening er is. Het geeft mij vertrouwen dat er nog steeds mensen zijn die zich belangeloos, bekwaam en intrinsiek gemotiveerd inzetten ten gunste van een ander. Het zijn deze mensen die een stap vooruit zetten, waar anderen een stapje terug doen.

Het belang van de bedrijfshulpverlener wil ik graag over het voetlicht brengen. Daarom ondersteun ik namens zo’n 65.000 collega’s de Dag van de BHV ten volle. Een uitstekend moment om met elkaar stil te staan bij de betekenis van de BHV. Een prachtig initiatief om de samenleving er op te wijzen hoe doorslaggevend het kan zijn als mensen in de directe omgeving paraat staan om de helpende hand te bieden.

In elk bedrijf, iedere organisatie en op elke plaats kan iedereen wat overkomen. Altijd en overal. Daar weten wij bij de politie alles van."

Henk van Essen
korpschef

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top