Erik Akerboom, Korpschef van polite

"In de voetsporen treden van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven ervaar ik als een bijzondere eer. Jarenlang fungeerde hij als fier boegbeeld van de bedrijfshulpverleners in ons land. Met groot genoegen neem ik die taak van hem over. Als korpschef die trots is op de circa achtduizend BHV’ers in zijn organisatie vind ik dat een uitgemaakte zaak.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een BHV-organisatie in te richten. Dat is niet de reden waarom de politie hier serieus werk van maakt. Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving geldt binnen ons korps als een vanzelfsprekende ambitie. Onze mensen krijgen al genoeg onveiligheid over zich heen. Met de daarbij behorende permanente risico’s voor hun gezondheid.

De politie verleent hulp aan wie hulp behoeft. Altijd en overal, 24 uur per dag. Daardoor ervaren wij telkens weer van nabij hoe nuttig en noodzakelijk bedrijfshulpverleners zijn. Hun nabijheid, alertheid en doeltreffendheid voorkomen veel ellende en betekenen regelmatig het verschil tussen leven en dood. Niet alleen tijdens hun werkuren. Bedrijfshulpverleners springen ook op straat bij als de nood aan de man of vrouw komt. Hulp verleen je nu eenmaal niet vanwege de wet, maar uit het hart en met gezond verstand.

Wij kunnen het belang van de bedrijfshulpverlener niet vaak en luid genoeg uitdragen. Daarom ondersteun ik namens zo’n 65.000 collega’s de Dag van de BHV ten volle. Een uitstekend moment om met elkaar stil te staan bij de betekenis van de BHV. Een prachtig initiatief om de samenleving er weer eens op te wijzen hoe doorslaggevend het kan zijn als mensen in de directe omgeving paraat staan om de helpende hand te bieden.

Want in elk bedrijf en in elke organisatie kan iedereen wat overkomen. Altijd en overal. Daar weten wij bij de politie alles van."

Erik Akerboom
korpschef

- Zie ook vermelding die de politie op haar website heeft geplaatst.

Delen: 
     
Go To Top