"Als korpschef van politie ben ik ervan doordrongen hoezeer BHV’ers het verschil maken voor mensen in nood. Waar en wanneer dan ook – 24 uur per etmaal, 52 weken en 365 dagen per jaar. Mijn collega’s constateren met de regelmaat van de klok dat de BHV’er van vitaal belang is. Zeker als het er tijdens die alles bepalende eerste minuten op aankomt.

Ik fungeer als boegbeeld voor de Dag van de BHV, waarmee we aandacht vragen voor de bijzondere betekenis van de bedrijfshulpverleners. De bereidheid om op dit punt de eigen organisatie tegen het licht te houden, is er daar een van. Hoe goed heeft ons korps de BHV voor elkaar? De afgelopen jaren stonden wij voor de uitdaging een totaal nieuwe politie op te tuigen. Dan dien je prioriteiten te stellen. Ik moet bekennen dat bedrijfshulpverlening daarbij niet op de eerste plaats kwam. We teerden vooral op de kennis en kunde die binnen de voormalige politiekorpsen was vergaard en opgebouwd.
Het doet mij deugd dat wij het afgelopen jaar een kentering op gang wisten te brengen. Onze locaties en hun eventuele risico’s brachten we in kaart. We sloten overeenkomsten met leveranciers van BHV-cursussen, die meteen aan de slag kunnen. Voor het komende jaar staan er alleen al zo’n vijfduizend herhalingsopleidingen op het programma. Ook zijn we een grote interne campagne gestart om nieuwe BHV’ers te werven. Kortom, een zowel duidelijke als eenduidige bedrijfshulpverlening krijgt binnen ons korps steeds meer handen en voeten.

Een meer dan terechte stap vooruit, gezien de meerwaarde die de bedrijfshulpverlening vertegenwoordigt. Niet alleen voor situaties die acuut handelen vereisen. In onze visie is de BHV’er ook in preventief opzicht van belang. Hij of zij kan anderen ellende besparen door tijdig fysieke of mentale struikelblokken te signaleren en te helpen deze weg te nemen.

Bovendien is de BHV’er behalve binnen eigen bedrijf of instantie ook elders een redder in nood. Op straat, in de supermarkt, op het sportveld – hoe onzichtbaar ook, altijd en overal bevinden zich BHV’ers om ons heen. Mensen die alert, snel en doelgericht kunnen en durven optreden als wie dan ook iets ernstigs overkomt. Die naar voren treden, waar anderen het uit angst of ondeskundigheid af laten weten.

Weet de gemiddelde burger dat in voldoende mate? Beseft de samenleving wel wat dat inhoudt? Ik vermoed dat velen het nut en de noodzaak van de BHV’ers voor vanzelfsprekend aannemen. Totdat zij dringend om hulp verlegen zitten natuurlijk. Daarom ondersteun ik – en met mij 65.000 politiecollega’s – de Dag van de BHV van harte. Om het belang van de BHV te onderstrepen en de burgers ervan te doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt. Inderdaad, 24/7x52=365. Altijd en overal paraat om de helpende hand te bieden."

Erik Akerboom
korpschef

Noot: In samenwerking met het ministerie SZW organiseerde Dag van de BHV op donderdag 31 augustus een webinar BHV met Erik Akerboom als één van de gastsprekers.

Lees hier de bijdrage van Erik Akerboom in 2016

Delen: 
     
Go To Top