Prof. mr. Pieter van Vollenhoven ondersteunt initiatief Dag van de BHV

Dag van de BHV 2014 is door prof. mr. Pieter van Vollenhoven met een persoonlijke bijdrage ondersteund. Hieronder de bijdrage voor Dag van de BHV 2014 en in het linkermenu voor 2013.

'Mag ik u ook dit jaar veel succes toewensen met al uw activiteiten, en u tevens een vraag voorleggen?

Naar mijn mening zijn bedrijfshulpverleners niet alleen van essentieel belang voor ondernemingen en organisaties, maar zouden zij ook daarbuiten wellicht een belangrijke rol kunnen spelen voor de veiligheid in onze samenleving in het algemeen.

Veiligheid is weliswaar nog immer een kerntaak van de overheid, maar sinds de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het accent duidelijk komen te liggen op de medeverantwoordelijkheid van burgers, ondernemingen en organisaties voor veiligheid.

Helaas bestaat er – zeker bij burgers – weinig duidelijkheid over waaruit die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid zou moeten bestaan. De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) stelt zich ten doel om duidelijkheid te creëren over die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, niet alleen bij ondernemingen en organisaties, maar ook bij burgers.

Met het project Burgermoed probeert de SMV meer duidelijkheid te verkrijgen over wat je van burgers mag en kan verwachten bij een ongeval of geweldsincident. En dan vooral gedurende de eerste (15) minuten, voordat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd. De realiteit van vandaag is dat veel burgers in zo’n situatie passief blijven  toekijken. Misschien wil men wel helpen, maar weet men  niet hoe of durft men het alleen niet aan.

De vraag – die wordt onderzocht – is of je burgers hiervoor kan opleiden en of er personen zijn die op dat moment de regie kunnen nemen en de omstanders kunnen aansturen om een helpende hand te bieden. Hierbij gaan de gedachten van de SMV uit naar de inschakeling van de vele bedrijfshulpverleners in ons land.

Bedrijfshulpverleners beschikken immers al over kennis en ervaring, die zij ook buiten werktijd zouden kunnen inzetten. Met deze inzet verlenen zij daadwerkelijk hulp en kunnen zij een voorbeeld zijn voor andere burgers. Daarmee kunnen zij van grote waarde zijn voor de veiligheid in onze maatschappij!

Laat u nog eens uw gedachten gaan over de zin of onzin van deze gedachte?'

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top