"Politiemensen weten wat het is om elke dag risico te lopen. Zij doen een stap naar voren als het gevaarlijk wordt. Het belang van een veilige en gezonde werkomgeving heeft binnen de politieorganisatie dan ook een hoge prioriteit. Juist daarom kan ik als ambassadeur van de Dag van de BHV niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk bedrijfshulpverleners zijn.

De laatste jaren hebben wij veel ingezet op dit onderwerp. Binnen de politie zijn hierdoor inmiddels ruim 6.500 collega’s opgeleid tot BHV’er, wat betekent dat 1 op de 10 politiemensen hiervoor ingezet kan worden. Deze mensen krijgen een herhalingsopleiding en daarnaast blijven wij BHV’ers werven. In alle politiepanden is bedrijfshulpverlening aanwezig zodat er altijd hulp is als mogelijke incidenten in de panden de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers bedreigen.

Een van de doelen van de Dag van de BHV is dat zoveel mogelijk organisaties in Nederland bedrijfshulpverleners tot hun beschikking hebben. Het is van veel betekenis dat bedrijven beseffen hoe belangrijk het is om hier tijd en energie in te steken. Dit geldt niet alleen voor grote organisaties, maar bijvoorbeeld ook voor kleine winkels met enkele medewerkers.

Daarom steun ik de Dag van de BHV van harte. Het is een goed moment om stil te staan bij het belang van bedrijfshulpverlening. Ik werk graag mee aan de bewustwording bij alle Nederlanders om het belang van BHV’ers te onderstrepen. Iedereen wil toch een veilige (werk)omgeving?"

Erik Akerboom
korpschef

 

Noot: In samenwerking met het ministerie SZW organiseerde Dag van de BHV op donderdag 31 augustus 2017 een webinar BHV met Erik Akerboom als één van de gastsprekers.

Klik hier voor de bijdragen van Erik Akerboom in 2017 en 2016.

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top