Algemeen reglement Verkiezing BHV’er van het Jaar

1. Deelname aan de Verkiezing BHV’er van het Jaar is mogelijk voor iedere bedrijfshulpverlener in Nederland.
2. Aanmelding voor nominatie is mogelijk tot circa vier weken voorafgaand aan Dag van de BHV via het betreffende formulier op deze website; zie elders op deze website voor de exacte datum. Na verstrijken van de aanmeldtermijn is het formulier niet meer beschikbaar.
3. De nominatie dient betrekking te hebben op een inzet die in de periode 1 oktober 2018 - 1 oktober 2019 heeft plaatsgevonden.
4. De BHV’er kan door iedereen, zowel door collega’s als door personen buiten het bedrijf, worden genomineerd, echter door directe familie is uitgesloten. Het meer dan 1x nomineren van een en dezelfde BHV'er is niet toegestaan. Mocht dezelfde persoon een tweede of volgende keer worden genomineerd, dient dit een andere inzet te betreffen of er moet sprake zijn van een duidelijke toevoeging op een eerdere nominatie. De eerst ontvangen nominatie telt, meerdere worden uitgesloten van selectie.
5. Anoniem nomineren is niet toegestaan. Dit betreft zowel de genomineerde BHV’er als wel degene die nomineert. Van beiden dienen naam en contactgegevens bekend te worden gesteld bij de organisatie van de verkiezing, bij Dag van de BHV.
6. Op Dag van de BHV zal de BHV'er van het Jaar bekend worden gemaakt op de website www.dagvandebhv.nl, op de websites van de Partners en Business Sponsoren en via een landelijk te verspreiden persbericht. Ook op andere relevante websites en pagina’s en via sociale media zal berichtgeving volgen.
7. De BHV'er van het Jaar (en bij voorkeur ook degene die nomineert) dient beschikbaar te zijn voor de prijsuitreiking op Dag van de BHV.
8. De BHV'er van het Jaar stemt toe in publicatie van zijn naam, de omschrijving van de aard van de hulpverlening en de bestemming van het te doneren prijzengeld, alsmede in publicatie van beeldmateriaal en in uitingen die voortvloeien uit het winnen van de verkiezing en die zijn gerelateerd aan Dag van de BHV.
9. Het ingestuurde materiaal blijft eigendom van de organisatie van Dag van de BHV.
10. Uitgesloten van deelname zijn BHV’ers, of personen die in andere functies werkzaam zijn bij de initiator en organisator, Partners en Business Sponsoren van Dag van de BHV.
11. Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van Dag van de BHV in diskrediet gebracht of misbruikt worden.
12. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
13. In alle overige zaken waarin dit algemene of het aanvullende reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Dag van de BHV.

 

Eerdere wijziging april 2015: inzake verwijdering artikel 11: Publieksprijs via Facebook
Eerdere wijziging februari 2015: inzake artikel 3: periode waarop nominatie betrekking dient te hebben.
Eerdere wijziging april 2014 inzake artikel 4: uitsluiting directe familie, meerdere nominaties voor dezelfde BHV'er.
Eerdere wijziging oktober 2013 inzake sluitingstermijn nominatie.

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top