Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de naam Dag van de BHV, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Dag van de BHV.

Niets van deze website mag voor andere doeleinden dan ter promotie van Dag van de BHV, worden vermenigvuldigd, gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook door derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dag van de BHV.

Voor beeldmateriaal dat derden wensen te gebruiken voor eigen BHV promotie- of wervingsmateriaal, dienen zij een financiële bijdrage per beeld te voldoen afhankelijk van de resolutie en gebruik voor uitingen on- of offline, inclusief bronvermelding van het beeldmateriaal. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met communicatie@dagvandebhv.nl

Een uitzondering hierop zijn de beelden en teksten van het Gratis Promotiepakket, die ter promotie van Dag van de BHV voor publicatie en vermelding op eigen websites zijn bestemd. Het is niet toegestaan om het beeldmateriaal van elkaar los te zien/halen en middels eigen opzet alsnog samen te stellen. Beeldmateriaal dat Dag van de BHV gebruikt op Twitter en Facebook behoort uiteraard ook tot het intellectueel eigendom van de Dag van de BHV.

Beeldmateriaal kan uitsluitend worden gebruikt voor het uitdragen van Dag van de BHV. Commercieel gebruik in elke andere vorm is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen via het mailadres dat hierboven staat vermeld.

Wij gaan ervan uit dat u de voorwaarden van Copyright Dag van de BHV respecteert en nakomt.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dag van de BHV is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Lees hiervoor verder onder Copyright.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Dag van de BHV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dag van de BHV. Deze kunt u aanvragen via communicatie@dagvandebhv.nl

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Dag van de BHV.

Het laatste nieuws

    Cart