Feiten
De tekst uit Arbobalans 2011 geeft 'slechts' de feiten weer. Vanuit die feiten kan de slag gemaakt worden naar de rol en de functie van de BHV'er. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Wettelijk is verplicht gesteld dat de werkgever over een adequaat functionerende BHV-organisatie moet beschikken, waar met nadruk wordt gewezen op het belang van oefenen. Met alleen het aanstellen van een BHV'er en de aanwezigheid van een BHV'er bent u er nog niet.

Preventie
Als meer nadruk op preventie wordt gelegd neemt ook het risico voor de BHV'ers in hun taakuitoefening af, zo staat vermeld in de brochure Handreiking Bedrijfshulpverlening van Stichting van de Arbeid.
In deze stelling schuilen twee van de aandachtspunten van Dag van de BHV:
1. Realiseer je dat jij één van die 3,2% (zie hierna) kan zijn!
2. Waardering, support en respect voor de inzet van de collega-BHV'er.

Op de volgende pagina meer informatie afkomstig uit Arbobalans 2011, opgesteld door TNO, in opdracht van het Ministerie van SZW. Een tekst met kerncijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot arbeidsongevallen in 2011. Onderaan de tekst vindt u de link naar het volledige rapport.

Feiten
De tekst uit Arbobalans 2011 geeft 'slechts' de feiten weer. Vanuit die feiten kan de slag gemaakt worden naar de rol en de functie van de BHV'er. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Wettelijk is verplicht gesteld dat de werkgever over een adequaat functionerende BHV-organisatie moet beschikken, waar met nadruk wordt gewezen op het belang van oefenen. Met alleen het aanstellen van een BHV'er en de aanwezigheid van een BHV'er bent u er nog niet.

Preventie
Als meer nadruk op preventie wordt gelegd neemt ook het risico voor de BHV'ers in hun taakuitoefening af, zo staat vermeld in de brochure Handreiking Bedrijfshulpverlening van Stichting van de Arbeid.
In deze stelling schuilen twee van de aandachtspunten van Dag van de BHV:
1. Realiseer je dat jij één van die 3,2% (zie hierna) kan zijn!
2. Waardering, support en respect voor de inzet van de collega-BHV'er.

Op de volgende pagina meer informatie afkomstig uit Arbobalans 2011, opgesteld door TNO, in opdracht van het Ministerie van SZW. Een tekst met kerncijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot arbeidsongevallen in 2011. Onderaan de tekst vindt u de link naar het volledige rapport.

Uit Arbobalans 2011

Uit Arbobalans 2011:

Werk beslaat een groot deel van het dagelijks leven van veel Nederlandse werknemers. De omstandigheden waaronder wordt gewerkt zijn dus erg belangrijk. Het percentage arbeidsongevallen met letsel en tenminste één dag verzuim is de laatste jaren stabiel op ongeveer 3,2%.

Dit betekent dat jaarlijks 3,2 van de 100 werknemers (in 2010 224.000 werknemers) slachtoffer is van een ongeval op het werk en hier minimaal één dag door verzuimt. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer tellen daarbij niet mee. Er zijn grote verschillen tussen sectoren in het percentage ongevallen. Dit komt doordat sectoren sterk verschillen in de prevalentie (het aantal zieken of ziekten in een populatie op een gegeven moment) van risicovolle situaties.

Het treffen van maatregelen om werknemers te beschermen tegen de negatieve effecten van het werk is niet alleen een vrijwillige, morele verplichting, maar ook een wettelijke verplichting. De wetgever monitort daarom via bedrijfsbezoeken van de Arbeidsinspectie het nakomen van deze verplichtingen.

Over het algemeen worden de wettelijke verplichtingen in de periode 2006-2010 in toenemende mate minder vaak nageleefd. Uitzondering hierop is de bedrijfshulpverlening (BHV). Bedrijven hebben in de afgelopen jaren steeds vaker een BHV’er aangesteld. Vooral de aansluiting bij een arbodienstverlener (76%), het verzuimbeleid (71%) en de aanwezigheid van een BHV’er (69%) is vaak geregeld. De horeca doet het op dat gebied het slechtst. Slechts 53% van de bedrijven in deze sector heeft de arbodienstverlening formeel geregeld terwijl 59% een verzuimbeleid heeft. Binnen de overheid zijn deze verplichtingen vaak geregeld. De arbodienstverlening en het verzuimbeleid zijn in deze sector zelfs altijd geregeld.

Gemiddeld 4% van de werknemers in Nederland geeft aan dat ze regelmatig gevaarlijk werk doen. De belangrijkste gevaren zijn struikelen en uitglijden, vallen van hoogte en snijden en steken. In de zorg en in het openbaar bestuur worden ook confrontatie met geweld vaak genoemd. In de horeca heeft gevaarlijk werk vooral betrekking op het gevaar van verbranden.

Duidelijk is dat arbeidsongevallen in Nederland nog geen uitgestorven verschijnsel is. In veel organisaties is er sprake van ongevallen en veiligheidsrisico’s. Gemiddeld 3% van de Nederlandse werknemers krijgt jaarlijks een ongeval met tenminste één dag verzuim. Nog eens 4% krijgt een ongeval zonder verzuim. Onbekend is wat het aantal bijna-ongevallen is. Gezien de voorspelling dat er doorgaans meer kleine dan zware ongevallen gebeuren zal dit waarschijnlijk nog hoger liggen. De kans op ongevallen hangt samen met het vóórkomen van risicovolle arbeidssituaties en is het grootste in de landbouw en visserij, de industrie, de bouw, de horeca en de sector vervoer en communicatie. In die sectoren zijn vaak veiligheidskundigen en arboprofessionals actief om de veiligheid te verbeteren. Maar ook in sectoren met weinig risico’s komen ongevallen voor. Een brede aanpak gericht op alle sectoren en beroepsgroepen is dus wenselijk om de ongevallen terug te dringen. De kosten van de ongevallen zijn een extra argument voor het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de arbeidsveiligheid.


Bron:
Arbobalans 2011, ©2012 TNO, in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top