Onder het thema van 2017 24/7 x 52 = 365, hangt het motto: "Doe eens gek en begin een gesprek!"

Het motto is de titel geweest van het webinar dat Dag van de BHV samen met het min. SZW Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken heeft georganiseerd op woensdag 31 augustus 2017.

Onderstaand een initiatief dat in Amersfoort in 2012 is gestart. Inderdaad, door gewoon eens binnen te lopen bij de buren en een gesprek te beginnen over veiligheid (en gezondheid) in de directe omgeving.

Organisaties slaan de handen ineen in Amersfoort in het kader van veiligheid in hun directe buuromgeving

Van links naar rechts:
Jiska Spoel, KPN – Marion van Beurden, Staatsbosbeheer - René Langewen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Rick van Schijndel, NH Amersfoort“Ken je buur: Doe eens gek en begin een gesprek!”

“Doe eens gek en begin een gesprek: zo is het OKSSSA-overleg in 2012 inderdaad gestart!” vertelt René Langewen. OKSSSA staat voor Ondernemers Kring Smallepad Stadsring Stationsstraat Asch van Wijkstraat, in Amersfoort. In 2012 zijn verzekeraar ASR/Amersfoortse en uitgever Thieme Meulenhoff bij buren naar binnengelopen om te polsen of er interesse bestond voor een overleg over diverse aandachtspunten die de ‘SSSA-bedrijven’ gezamenlijk aangingen, mede in het kader van de ligging aan/nabij het spoor.
Die interesse bestond er zeker en in oktober 2012 vond de eerste vergadering plaats. In de loop der jaren is de samenstelling van het overleg wel eens gewijzigd, doordat een aantal organisaties is vertrokken en nieuwe ervoor in de plaats zijn gekomen. Nut en noodzaak van het overleg dat zowel formeel als informeel is, staat voor de deelnemende organisaties echter vast en vindt met regelmaat plaats.

Ken je buur
Tijdens het overleg passeren tal van onderwerpen de revue en worden ervaringen gedeeld onder andere op het gebied van de BHV- en crisisorganisatie. De bedrijven zijn gelegen nabij/aan het spoor en deze ligging is hun gemeenschappelijke risico. De Veiligheidsregio Utrecht heeft recent een presentatie gegeven ‘wat te doen bij’ aan o.a. KPN, Twynstra Gudde, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Friesland Campina, Kwintes, NH Amersfoort, Veilig Verkeer Nederland en Gemeente Amersfoort.

Dat het goed is deze procedure weer eens gezamenlijk door te nemen sluit aan op een incident dat zich in 2002 heeft voorgedaan. Doordat op het emplacement bij het centraal station van Amersfoort een ketelwagon met zeer brandbare en giftige stof lek raakte, ontstond flinke chaos op zowel het spoor als op de weg. Het gebied rond het station werd afgesloten voor het verkeer. Ook werden diverse kantoren ontruimd. Amersfoort was lang onbereikbaar per openbaar vervoer. Dit zorgde voor opstoppingen in de rest van het land.

Jiska Spoel: “Je moet je bedenken, we zitten hier letterlijk aan een smal pad en wanneer alles en iedereen tijdens een calamiteit over één paadje moet - “plús de hulpdiensten moeten het Smallepad gebruiken,” vult Marion van Beurden aan - , dat wordt één grote chaos. Om dat te voorkomen hebben we met elkaar en in overleg met de Gemeente, een routing afgesproken. Wie loopt in geval van een ontruiming welke kant op.”

Keep it simple
Het overleg is vooral praktisch ingestoken, ‘keep it simple’. Marion van Beurden: “Bij Staatsbosbeheer - en zo ook bij de andere huurders in het pand van het Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en bij de andere deelnemers aan het overleg – geldt de BHV-organisatiestructuur zoals deze landelijk binnen de eigen organisatie is geregeld. Maar met elkaar, in deze specifieke omgeving, plussen we op lokaal beleid en passen we waar nodig een afzonderlijk plan praktisch toe.”

Rick van Schijndel: “Je merkt dat je in een overleg als dit OKSAAA verder gaat dan het over en weer uitwisselen van het verplichte dat komt kijken bij BHV. We kijken ook puur praktisch, denk aan tijden van bezetting. Zo wordt het in het hotel juist drukker op het moment dat de kantoren leeglopen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar wanneer er wat gebeurt. We praten niet alleen over veiligheid, maar ook hoe we elkaar kunnen helpen.”
Dat het hotel heel andere risico’s kent bleek in de nacht van 9 op 10 april jl. toen een gewapende overval plaatsvond. Het hotel deed een beroep op de buren voor (BHV-)ondersteuning. Om plannen en procedures goed op elkaar af te stemmen neemt bijvoorbeeld tijdens een ontruimoefening, een van de andere bedrijven de rol van observator op zich.

Grote onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke discussie
René Langewen: “Er is grote betrokkenheid over en weer. Kennisdelen, signalen afgeven en van elkaar leren zijn voor ons de gewoonste zaak van de wereld.”
Een overleg zoals het OKSSSA moet groeien. Een aantal neemt het voortouw, de wil moet er zijn, de juiste mensen zitten met elkaar aan tafel en je bent bereid elkaar te helpen. Marion van Beurden: “Je hebt een maatschappelijke discussie met elkaar. Het gaat verder dan je eigen organisatie.”

Dag van de BHV: bewustwording, waardering en support
René Langewen: “De collega’s zijn altijd erg positief over de BHV’ers. Eigenlijk heeft iedereen wel een naaste collega die ook BHV’er is.”

Staatsbosbeheer communiceert altijd over oefeningen et cetera. Marion van Beurden: “De BHV is heel zichtbaar voor iedereen. Als wij een portofoonoefening gaan houden, zullen we ook dat communiceren naar de collega’s.”

Rick van Schijndel: “In een hotel is het toch wel anders. Wij zullen geen posters ophangen om aan onze gasten te laten zien dat er BHV’ers zijn. De gast mag er van uitgaan dat het geregeld is. Aan de andere kant zijn er ook multinationals die ons juist verzoeken met hun mensen die in het NH Amersfoort verblijven, een rondje door het hotel te lopen in het kader van veiligheid.”

Bij KPN in Amersfoort gaat de BHV-organisatie het gesprek aan met de collega’s bijvoorbeeld tijdens een oefening met de Evac+Chair: ‘wil jij eens gaan zitten?’ Naast een demonstratie is er ook ruimte voor hilariteit. Het betreft een combinatie van zichtbaarheid en oefenen.
Op Dag van de BHV 2016 zijn de BHV’ers het pand doorgegaan en hebben flyers en folders uit het promotiepakket uitgedeeld aan collega’s. Landelijk besteedt KPN Security, waar BHV onder valt, aandacht aan Dag van de BHV middels intranet. Jiska Spoel: “Dag van de BHV prikkelt wel!”

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top