Op maandag 5 november 2018 vindt de 7e landelijke Dag van de BHV plaats. De meest gestelde vragen zijn gebundeld en worden hieronder beantwoord. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met organisatie (at) dagvandebhv.nl!

Per 20 juni 2017 is Dag van de BHV via notariële akte Stichting Dag van de BHV geworden.

Op maandag 5 november 2018 vindt de 7e landelijke Dag van de BHV plaats. De meest gestelde vragen zijn gebundeld en worden hieronder beantwoord. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met organisatie (at) dagvandebhv.nl!

Per 20 juni 2017 is Dag van de BHV via notariële akte Stichting Dag van de BHV geworden.

Waar vindt op maandag 5 november 2018 Dag van de BHV plaats?

Waar vindt Dag van de BHV plaats?

Op Dag van de BHV is het geen samenkomen op één centrale locatie. Dag van de BHV vindt plaats binnen de eigen organisatie. Collega's en directie en management zullen de inzet van hun eigen collega-BHV'ers (extra) onder de aandacht brengen. Dag van de BHV heeft met name tot doel: bewustwording bij de niet-BHV'ers dat hun collega's die wél BHV'er zijn, zich niet inzetten voor  zichzelf, maar juist voor de collega's. Zoals de BHV'ers zeggen: 'Ik doe het ook voor jóu!' En natuurlijk grijpen organisaties deze Dag aan om hun BHV'ers extra in het zonnetje te zetten! Prachtig! Dat verdienen zij ook.

Zijn er kosten aan Dag van de BHV verbonden?

Zijn er kosten aan Dag van de BHV verbonden?

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Ook het promotiepakket is geheel gratis, geen verzendkosten, helemaal niets. Heb je het nog niet aangevraagd? Doe het nu! Klik hier!

Waarom gebruiken jullie in de teksten op de website alleen maar 'hij'?

Waarom gebruiken jullie in de teksten op de website alleen maar 'hij'? Er zijn toch ook zoveel vrouwelijke BHV'ers?

Klopt, er is gekozen voor 'hij'. Zoals je ook vaak alleen de vermelding medewerker of werkgever leest, mannelijke vorm, en niet medewerkster of werkgeefster. Maar waar hij staat kan ook zij worden gelezen, uiteraard! Daarom ook wordt met de fotografie afwisselend gekozen voor een man en een vrouw. Juist om duidelijk te maken dat zowel vrouwen als mannen bedrijfshulpverlener zijn.

Wij kunnen mogelijk een bijdrage leveren voor het Magazine. Kan dat?

Wij kunnen mogelijk een bijdrage leveren voor het Magazine. Kan dat?

Ja, misschien wel! Ieder jaar heeft het magazine een thema, dus daar moet het onderwerp dan wel op aansluiten. Mail organisatie (at) dagvandebhv.nl en leg voor wat jullie als mogelijk interview of artikel voorstellen. We zien er naar uit!

Kan ik ook een team nomineren voor BHV'er van het Jaar?

Kan ik ook een team (zij hebben zich met meer personen, meer BHV'ers bij een ongeval ingezet) nomineren voor BHV'er van het Jaar?

Jazeker! Het is alleen wel zo dat de hieraan verbonden geldprijs gelijk blijft, 1000 euro, evenals het bedrag dat aan een van de goede doelen zal worden geschonken, 1000 euro, en er zal ook 1 award zijn behorende bij de titel.

Wat is de inhoud van het gratis promotiepakket?

Wat is de inhoud van het gratis promotiepakket?

De inhoud van het pakket 2018 is nog niet (definitief) bepaald. Op de pagina met het aanvraagformulier vind je de laatste stand van zaken.

Wanneer kan ik het gratis promotiepakket verwachten?

Wanneer kan ik het gratis promotiepakket verwachten?

De pakketten worden in 3 leveringen door Partner Sandd verspreid: week 39, week 40 en het laatste deel in week 41 (op volgorde van aanvragen). Op advies van mailingspecialisten is er bewust voor gekozen de pakketten niet nog eerder aan te leveren. Nu kan het pakket na ontvangst door u, direct en optimaal zijn werk doen!

Het pakket is via het formulier op de website aan te vragen tot en met vrijdag 22 september. Daarna is het omwille van logistieke redenen niet meer mogelijk een pakket aan te vragen. Wees er dus op tijd bij en… op is op!

Waar vindt dit jaar de uitreiking plaats van de Verkiezing BHV'er van het Jaar?

Waar vindt dit jaar de uitreiking plaats van de Verkiezing BHV'er van het Jaar?

Dat kunnen we pas op het laatste moment zeggen: wanneer de verkiezing gesloten is en door de jury bepaald is wie is verkozen tot BHV'er van het Jaar. Op dat moment weten we pas waar de uitreiking plaats gaat vinden, aangezien dit doorgaans plaatsvindt binnen de eigen organisatie en in bijzijn van directie en - uiteraard! - de collega's.

Kan onze organisatie sponsor worden van Dag van de BHV?

Kan onze organisatie sponsor worden van Dag van de BHV?

De slogan van deze landelijke Dag luidt ‘Ik doe het ook voor jou’. Waardering en support voor de inzet van de BHV’er alsmede het veranderen van de algemene mindset ten aanzien van de BHV’er, dat zijn de doelstellingen van deze Dag. Daarom ook kan worden gesteld dat onze doelgroep juist de niet-BHV’er is. Het is deze groep die Dag van de BHV wil bereiken en stimuleren om de collega-BHV’er te ondersteunen. De BHV’er doet het niet voor zichzelf, juist voor de ander.

Dag van de BHV is een niet-commerciële dag, een dag zonder winstoogmerk. Vanaf de start heeft de organisatie mede daarom besloten, en gelet op de doelgroep, dat het merendeel van de ondersteunende partijen, de Partners en Business Sponsoren, juist geen BHV-opleiders en –aanbieders of aanverwante aanbieders, moet zijn. Is uw organisatie niet BHV-gerelateerd en ondersteunt u de doelstelling van Dag van de BHV? Wij nodigen u uit te reageren op organisatie (at) dagvandebhv.nl.

Doen andere landen mee aan Dag van de BHV?

Doen andere landen mee aan Dag van de BHV?

Jazeker! Dat wil zeggen: in 2014 is voor het eerst op de Antillen aandacht geschonken aan Dag van de BHV. Ook vanuit België en Duitsland zijn aanvragen voor promotiepakketten ontvangen.

Hebben jullie tips voor het organiseren van Dag van de BHV?

Hebben jullie tips voor het organiseren van Dag van de BHV?

In het Magazine 2017 (pag. 8 van de PDF)  is een overzicht opgenomen hoe een aantal organisaties de voorgaande jaren Dag van de BHV heeft georganiseerd. We zullen nog weer een oproep plaatsen op Twitter en Facebook om ideeën met elkaar uit te wisselen.

Volg ons ook op Twitter en Facebook voor steeds de laatste stand van zaken.

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

Go To Top