Korpschef Erik Akerboom over bedrijfshulpverleners
“Burgers ervan doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt”

Amersfoort, 23 augustus 2017 – Voor het tweede jaar op rij heeft Erik Akerboom zich als boegbeeld verbonden aan de landelijke Dag van de BHV. Mede vanuit zijn functie als korpschef van politie vraagt Akerboom aandacht voor de belangrijke rol en inzet van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Akerboom: “Hoe onzichtbaar ook, altijd en overal bevinden zich BHV’ers om ons heen. Mensen die alert, snel en doelgericht kunnen en durven optreden als wie dan ook iets ernstigs overkomt. Die naar voren treden, waar anderen het uit angst of ondeskundigheid af laten weten.” Op donderdag 31 augustus a.s. vindt, in samenwerking met het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie SZW, een webinar over BHV plaats met Akerboom als een van de gastsprekers.

Akerboom volgde in juli 2016 Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op als ambassadeur van Dag van de BHV. Deelnemende organisaties grijpen deze eerste maandag van november aan om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken en om hun BHV’ers in het zonnetje te zetten. In 2016 namen circa 900 unieke organisaties, bedrijven, instellingen en (semi-)overheden deel. Jaarlijks wordt gratis promotiemateriaal beschikbaar gesteld dat via de website kan worden aangevraagd. De Dag vindt in 2017 voor het zesde achtereenvolgende jaar plaats; dit jaar op maandag 6 november. Per juni 2017 is Stichting Dag van de BHV opgericht.

BHV binnen de politie
In zijn bijdrage voor de Dag van de BHV 2017 concludeert Akerboom dat binnen de politie het optuigen van de nieuwe organisatie een hogere prioriteit had dan het regelen van de interne hulpverlening. In 2016 trad volgens de korpschef een kentering op. Medio 2017 beschikt de politie over ongeveer vijfduizend BHV’ers. Die vrijwilligers worden tijdens de Dag van de BHV in het zonnetje gezet. Op hun beurt dragen ze bij aan de gestarte werving van nieuwe vrijwilligers. Akerboom: “Een zowel duidelijke als eenduidige bedrijfshulpverlening krijgt binnen ons korps steeds meer handen en voeten. Een meer dan terechte stap vooruit, gezien de meerwaarde die de bedrijfshulpverlening vertegenwoordigt.”

Lees de bijdrage van Erik Akerboom hier.

Meer informatie over Dag van de BHV, het aanvragen van het gratis promotiepakket en over het nomineren voor de verkiezing BHV’er van het Jaar: www.dagvandebhv.nl

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’er gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Boegbeeld van Dag van de BHV, korpschef van politie Erik Akerboom, zei in 2016 over BHV’ers: “Hun nabijheid, alertheid en doeltreffendheid voorkomen veel ellende en betekenen regelmatig het verschil tussen leven en dood. Niet alleen tijdens hun werkuren. Bedrijfshulpverleners springen ook op straat bij als de nood aan de man of vrouw komt. Hulp verleen je nu eenmaal niet vanwege de wet, maar uit het hart en met gezond verstand.”

Korpschef Erik Akerboom over bedrijfshulpverleners
“Burgers ervan doordringen hoe doorslaggevend deze stille krachten zijn als elke seconde telt”

Amersfoort, 23 augustus 2017 – Voor het tweede jaar op rij heeft Erik Akerboom zich als boegbeeld verbonden aan de landelijke Dag van de BHV. Mede vanuit zijn functie als korpschef van politie vraagt Akerboom aandacht voor de belangrijke rol en inzet van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Akerboom: “Hoe onzichtbaar ook, altijd en overal bevinden zich BHV’ers om ons heen. Mensen die alert, snel en doelgericht kunnen en durven optreden als wie dan ook iets ernstigs overkomt. Die naar voren treden, waar anderen het uit angst of ondeskundigheid af laten weten.” Op donderdag 31 augustus a.s. vindt, in samenwerking met het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie SZW, een webinar over BHV plaats met Akerboom als een van de gastsprekers.

Akerboom volgde in juli 2016 Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op als ambassadeur van Dag van de BHV. Deelnemende organisaties grijpen deze eerste maandag van november aan om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken en om hun BHV’ers in het zonnetje te zetten. In 2016 namen circa 900 unieke organisaties, bedrijven, instellingen en (semi-)overheden deel. Jaarlijks wordt gratis promotiemateriaal beschikbaar gesteld dat via de website kan worden aangevraagd. De Dag vindt in 2017 voor het zesde achtereenvolgende jaar plaats; dit jaar op maandag 6 november. Per juni 2017 is Stichting Dag van de BHV opgericht.

BHV binnen de politie
In zijn bijdrage voor de Dag van de BHV 2017 concludeert Akerboom dat binnen de politie het optuigen van de nieuwe organisatie een hogere prioriteit had dan het regelen van de interne hulpverlening. In 2016 trad volgens de korpschef een kentering op. Medio 2017 beschikt de politie over ongeveer vijfduizend BHV’ers. Die vrijwilligers worden tijdens de Dag van de BHV in het zonnetje gezet. Op hun beurt dragen ze bij aan de gestarte werving van nieuwe vrijwilligers. Akerboom: “Een zowel duidelijke als eenduidige bedrijfshulpverlening krijgt binnen ons korps steeds meer handen en voeten. Een meer dan terechte stap vooruit, gezien de meerwaarde die de bedrijfshulpverlening vertegenwoordigt.”

Lees de bijdrage van Erik Akerboom hier.

Meer informatie over Dag van de BHV, het aanvragen van het gratis promotiepakket en over het nomineren voor de verkiezing BHV’er van het Jaar: www.dagvandebhv.nl

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’er gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Boegbeeld van Dag van de BHV, korpschef van politie Erik Akerboom, zei in 2016 over BHV’ers: “Hun nabijheid, alertheid en doeltreffendheid voorkomen veel ellende en betekenen regelmatig het verschil tussen leven en dood. Niet alleen tijdens hun werkuren. Bedrijfshulpverleners springen ook op straat bij als de nood aan de man of vrouw komt. Hulp verleen je nu eenmaal niet vanwege de wet, maar uit het hart en met gezond verstand.”

24/7 x 52 = 365 : Thema landelijke Dag van de Bedrijfshulpverlening (BHV) 2017

24/7 x 52 = 365

Thema landelijke Dag van de Bedrijfshulpverlening (BHV) 2017


Amersfoort, 9 mei 2017 – Het thema voor de landelijke Dag van de BHV 2017 luidt “24/7 x 52 = 365”. Met dit thema vraagt Dag van de BHV aandacht voor het feit dat overal en altijd BHV’ers aanwezig zijn. Binnen de organisatie zijn het de naaste collega’s die tot bedrijfshulpverlener of EHBO’er zijn opgeleid. Ingeval van een calamiteit treden zij direct handelend op, eventueel in afwachting van de komst van professionele hulpverleners. Ook buiten werktijd vervullen bedrijfshulpverleners vaak een voorpostfunctie voor de professionals. Dag van de BHV vraagt aandacht en waardering voor de inzet van de collega’s, die niet alleen binnen de eigen organisatie maar ook daarbuiten plaatsvindt. Door andere landelijke initiatieven en stichtingen zoals Hartveilig Wonen en de Hartstichting, wordt de laatste jaren meer en meer een beroep gedaan op bedrijfshulpverleners voor een inzet als burgerhulpverlener. Dag van de BHV vindt voor het zesde achtereenvolgende jaar plaats binnen deelnemende organisaties. Organisaties vragen op eigen wijze extra aandacht voor deze collega’s. Dag van de BHV stelt hiertoe gratis promotiemateriaal beschikbaar. Dit jaar vindt Dag van de BHV plaats op maandag 6 november.

Aantal arbeidsongevallen 2016, inzet BHV

Jaarlijks wordt de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) gepubliceerd door TNO in samenwerking met het CBS. De NEA 2016 (publicatie vandaag, 9 mei 2017) vermeldt dat vorig jaar de meeste arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden in de horeca (5,3%) gevolgd door de bouw (4%), de zorg (3,8%) en de industrie (3,6%). Snij-, prik-, steek- of schaafwonden is met 30,2 % het meest voorkomende letsel. Samen met verstuiking en verrekking (20,8%) zijn deze ongevallen in iets meer dan 50% de oorzaak van arbeidsongevallen. ‘Anders’ volgt met 15,6% op de derde plaats, op de voet gevolgd door psychisch met 14,6%. Medische begeleiding op het werk (BHV, EHBO) heeft in 19,4% van de ongevallen plaatsgevonden. 17,1% van de collega’s met een arbeidsongeval ging voor behandeling (door) naar de spoedeisende-eerstehulpafdeling van het ziekenhuis.

Belang van bedrijfshulpverleners, ook op straat

De media berichten met regelmaat over hulp die door omstanders wordt geboden op het moment dat er een ongeluk plaats heeft gevonden. Een voorbeeld (oktober 2016) is de ‘bakfietsbaby’ waarbij de baby na gered te zijn uit het water, door een passerende BHV’er is gereanimeerd. "Met dank aan haar BHV-cursus wist Rosalina meteen wat ze moest doen.” aldus de verslaggever van Omroep West. Dagelijks vinden er tal van inzetten plaats die de media niet halen, maar waarbij BHV’ers hulp bieden. Het laatste feit wordt bevestigd door de ambassadeur van Dag van de BHV, korpschef van politie Erik Akerboom. Akerboom: “Wij ervaren telkens weer van nabij hoe nuttig en noodzakelijk BHV’ers zijn.”

Over Dag van de BHV

Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’er gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Boegbeeld van Dag van de BHV, korpschef van politie Erik Akerboom, stelt over bedrijfshulpverleners: “Hun nabijheid, alertheid en doeltreffendheid voorkomen veel ellende en betekenen regelmatig het verschil tussen leven en dood. Niet alleen tijdens hun werkuren. Bedrijfshulpverleners springen ook op straat bij als de nood aan de man of vrouw komt."

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

Go To Top