Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Over de Dag

Stichting Dag van de BHV is er om waardering voor en het besef van het belang van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) over te brengen, zowel op de werkvloer als in het publieke domein.

De stichting zet de Dag van de BHV in als promotiemiddel om de bedrijfshulpverlening (BHV) in de breedste zin van het woord onder de aandacht te brengen in Nederland. We faciliteren organisaties om invulling te geven aan de Dag van de BHV op de werkvloer. Daarnaast geven we publiciteit aan ervaringen waarbij de BHV-organisatie een rol heeft gespeeld en houden we een verkiezing voor BHV’er van het jaar.

Onze ambitie is om het besef, de waardering en support voor de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) te vergroten in heel Nederland. Tevens streven wij ernaar om het algemene beeld van de BHV’er positief te versterken en meer medewerkers enthousiast te maken voor (een rol in) de BHV-organisatie.

Bestuurssamenstelling

A.H. Baas

Voorzitter

S. Bennema

Secretaris

S. den Hollander

Penningmeester

H. Altena

Bestuurslid

H. de Bruyn

Bestuurslid

Verantwoording en ANBI

Stichting Dag van de BHV vindt het vanzelfsprekend dat we transparant zijn in al ons handelen. Wij zijn open in onze organisatiestructuur, onze ambitie en doelstellingen. Wij leggen verantwoording af over hoe beschikbaar gestelde financiële middelen door Partners en Sponsoren worden aangewend voor de organisatie en invulling van de jaarlijkse Dag. De bestuurders zijn onbezoldigd.

Documenten

Beleidsplan

Activiteitenverslag

Financieel overzicht 2022

ANBI Publicatie

Het laatste nieuws

    Cart