Onze missie en visie

Stichting Dag van de BHV is er om waardering voor en het besef van het nut en de noodzaak van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) over te brengen.
Als stichting zetten wij ons in om de bedrijfshulpverlening (BHV) te promoten in Nederland. Dit doen wij door publiciteit te geven aan ervaringen waarbij de BHV-organisatie een rol heeft gespeeld, een verkiezing voor BHV’er van het jaar te organiseren en het verspreiden van promotiepakketten.
Onze ambitie is om de waardering voor de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) te vergroten in heel Nederland. Tevens streven wij ernaar om meer medewerkers zichzelf vrijwillig aan te laten melden als BHV’er bij hun werkgever.

Doelstellingen

De stichting heeft als doel:
- het promoten van de Bedrijfshulpverlening (BHV) in Nederland, onder meer door eens per jaar, te weten op de eerste maandag van de maand november, landelijk aandacht te vragen voor alle bedrijfshulpverleners in Nederland;
- het verduidelijken van het belang van de bedrijfshulpverlener (Bhv’er) in het bedrijfsleven en het publieke domein als voorpost van de professionele hulpverlening;
- het verwerven van zoveel mogelijk waardering en support voor de bedrijfshulpverlener;
- het leveren van een bijdrage aan veiligheid en gezondheid op het werk en in het publieke domein, zulks mede in het kader van goed werkgeverschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Meer over Stichting Dag van de BHV.

Delen: 
     
Go To Top