Onderstaand kunt u per Partner lezen waarom zij als organisatie het initiatief en met name het doel van Dag van de BHV van harte ondersteunen en willen bijdragen aan het mede mogelijk maken van Dag van de BHV.

Sylvester Bennema, directeur CrisicomCrisicom

Sylvester Bennema, directeur Crisicom

“Al vanaf het allereerste begin richt Crisicom zich op het opleiden, trainen en oefenen van een competente bedrijfshulpverlener. Iemand die weet wat er tijdens een calamiteit moet gebeuren en dit ook zonder nadenken doet. Met zelfvertrouwen optreedt, zeker is van zijn vaardigheden en handelingen. Maar zijn wíj ons daar wel voldoende van bewust? Wat verwachten wij van de BHV’er bij een calamiteit? Het is ten slotte niet zomaar iets waar een BHV’er voor kan komen te staan. Vooral dít signaal, die bewustwording, willen we uitdragen naar niet alleen de naaste collega’s van de BHV’er, maar ook naar alle beleidsmakers en besluitvormers. U ondersteunt hiermee uw BHV’er en diezelfde BHV’er doet het uiteindelijk weer voor u. Economische ontwikkelingen, evenals Het Nieuwe Werken, vragen om betrokkenheid met en ondersteuning van de BHV-organisatie. Bedrijfshulpverlening, of breder een veilige en gezonde werkplek, is wat je samen doet, is iets dat ons allemaal aangaat en waar we ons allen bewust van moeten zijn.

Daarom heeft Crisicom het initiatief genomen voor Dag van de BHV. Een jaarlijks terugkerende campagne op de eerste maandag van november. Crisicom staat voor het opleiden tot en met het oefenen van die competente, inzetbare BHV’er. Daar maken wij ons hard voor. Doet u met ons mee?”

VBZ

Ton Baas, directeur VBZ

“De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) met meer dan 125 aangesloten ondernemingen, steunt Dag van de BHV omdat wij het een goed initiatief vinden dat de bedrijfshulpverleners ook eens in het zonnetje worden gezet. Vaak realiseren we niet wat een bedrijfshulpverlener doet, een bedrijfshulpverlener voert zijn taken uit in algemeen belang. Toch is de bedrijfshulpverlener niet altijd even populair omdat zijn/haar werk niet altijd direct zichtbaar is voor collega’s.

Daarom steunen wij Dag van de BHV als blijk van waardering van de bijzondere inzet van bedrijfshulpverleners die zijn/haar missie onder alle omstandigheden blijft uitvoeren!”

Essent Ferdinand GiesenEssent

Ferdinand Giesen, HSE Manager

'Als energiebedrijf dat midden in de samenleving staat, hechten wij grote waarde aan een veilige werkomgeving. Onze medewerkers hebben recht op een prettige en veilige werkplek, want dit draagt bij aan het werkplezier en de gezondheid van onze medewerkers.

Ons HSE-beleid (health, safety en environment) helpt ons als werkgever om deze werkomgeving te creëren. Het is een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid, waarbinnen ook speciale aandacht is voor onze collega’s die zich inzetten als bedrijfshulpverlener. We bieden hen de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot gediplomeerd bedrijfshulpverlener en stellen ze ook in staat om hun BHV-kennis op peil te houden. De BHV'ers zijn de collega’s op wie ik kan vertrouwen als de nood aan de man is, hun inzet is cruciaal voor mijn veiligheid.

Dag van de BHV is gericht op hulpverleners en hulpontvangers en maakt organisaties bewust van het belang van goede bedrijfshulpverlening en hoe medewerkers daaraan kunnen bijdragen. Dit is voor ons van groot belang en voor ons een reden om ‘de Dag’ te ondersteunen.'
Logo Essent Partnerpagina

 

 

RDW

Peter Spaan, Unitmanager Facilitaire Dienstverlening MO

RDW ondersteunt dit initiatief van harte.
"Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor de veiligheid van mensen-medewerkers enerzijds en de veelal belangeloze inzet van de BHV'ers anderzijds. Door dit op deze wijze onder de aandacht te brengen, zal het besef dat het ieders verantwoordelijkheid is in deze geest te handelen en de meerwaarde groeien."

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

Go To Top