ProRail

john voppen ceo prorail website DvdBHVJohn Voppen, CEO ProRail

"Bij ProRail staat veiligheid altijd op 1. Een trein over het spoornetwerk van ProRail is in Nederland de meest veilige manier om van A naar B te komen. Daar werken we met meer dan 4.300 medewerkers, die door het hele land verspreid zitten, iedere dag keihard aan. ProRail vindt het een plicht om haar eigen medewerkers ook in een veilige omgeving te laten werken. Omdat bij calamiteiten juist de eerste seconden van levensbelang kunnen zijn, zorgen we ervoor dat onze medewerkers ook in die eerste seconden van de juiste zorg kunnen worden voorzien. Als partner van de Dag van de BHV pakken wij onze maatschappelijke rol om een voorbeeld te zijn voor alle andere bedrijven in Nederland. Hiermee hopen we ook dat BHV’ers de waardering krijgen die ze verdienen."

 Logo ProRail WebDvdBHV

QuintonBHV2Quinton

Stephan den Hollander, directeur, en Sandra Voorsluijs-den Hollander, operationeel directeur van Quinton

“Quinton is sinds 1996 actief in het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf dan ook. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van Bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming in het bedrijf. De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan die de rol van Bedrijfshulpverlener vervullen. Vaak realiseren we niet wie de Bedrijfshulpverleners zijn en welke taken zij uitvoeren. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog eens als Bedrijfshulpverlener optreden tijdens een calamiteit. Zij doen dit voor hun collega's maar ook voor alle bezoekers binnen het bedrijf.

Zonder de bedrijfshulpverleners is de Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie niet compleet en mogen zij dus zeker onder de aandacht gebracht worden. Door middel van de Dag van de BHV kunnen we met elkaar, alle bedrijfshulpverleners in het land, in het zonnetje zetten en onze waardering en respect uitspreken”.

 

In het linkermenu vindt u onder Partners en Sponsoren meer informatie over de huidige Partners en Business Sponsoren.

Bijzondere aandacht ook voor de ondersteuning vanuit het Nederlandse Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Vanuit het hoofdkantoor in Bilbao is instemming ontvangen voor samenwerking i.c. ondersteuning van beide campagnes.

Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen. Volgt u ons al op Twitter, Facebook of LinkedIn? Uiteraard leest u ook op deze website steeds het laatste nieuws. Als de organisatie daartoe aanleiding ziet wordt ook een persbericht uitgegeven en kunt u deze teruglezen in het menu Media en Pers.

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top