QuintonBHV2Quinton

Stephan den Hollander, directeur, en Sandra Voorsluijs-den Hollander, operationeel directeur van Quinton

“Quinton is sinds 1996 actief in het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf dan ook. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van Bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming in het bedrijf. De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan die de rol van Bedrijfshulpverlener vervullen. Vaak realiseren we niet wie de Bedrijfshulpverleners zijn en welke taken zij uitvoeren. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden ook nog eens als Bedrijfshulpverlener optreden tijdens een calamiteit. Zij doen dit voor hun collega's maar ook voor alle bezoekers binnen het bedrijf.

Zonder de bedrijfshulpverleners is de Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie niet compleet en mogen zij dus zeker onder de aandacht gebracht worden. Door middel van de Dag van de BHV kunnen we met elkaar, alle bedrijfshulpverleners in het land, in het zonnetje zetten en onze waardering en respect uitspreken”.

 

PostNL

Herna Verhagen, CEO PostNL

Toelichting volgt.

In het linkermenu vindt u onder Partners en Sponsoren meer informatie over de huidige Partners en Business Sponsoren.

Bijzondere aandacht ook voor de ondersteuning vanuit het Nederlandse Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Vanuit het hoofdkantoor in Bilbao is instemming ontvangen voor samenwerking i.c. ondersteuning van beide campagnes.

Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen. Volgt u ons al op Twitter, Facebook of LinkedIn? Uiteraard leest u ook op deze website steeds het laatste nieuws. Als de organisatie daartoe aanleiding ziet wordt ook een persbericht uitgegeven en kunt u deze teruglezen in het menu Media en Pers.

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top