Stichting Dag van de BHV onderschrijft het belang van de privacy van haar deelnemers, samenwerkingspartners, prospects, donateurs en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarom leggen wij uw gegevens vast?
Wanneer u (onderdelen van) het promotiepakket downloadt, gebruik maakt van de mogelijkheid tot het nomineren van een kandidaat voor de verkiezing BHV’er van het Jaar, of anderszins contact heeft met ons, leggen wij gegevens vast. De gegevens die wij vastleggen hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze dienst, voor de relatie die u met ons aangaat.

Dag van de BHV wordt sinds de start in 2012 mogelijk gemaakt door Partners. Zij leveren een jaarlijkse bijdrage. Voor het voortbestaan van Dag van de BHV en om ons werk te kunnen blijven doen, hebben wij geld nodig. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang tot het werven van (extra) fondsen.

Een belangrijk deel van ons werk is het breed onder de aandacht brengen van de boodschap van Dag van de BHV, om zo veel als mogelijk organisaties, instellingen, brancheorganisaties enzovoort te bereiken. Dit doen wij middels free publicity, om hierdoor het beschikbare budget te kunnen besteden aan invulling en uitvoering van de Dag. Via onze achterban die bestaat uit deelnemers van voorgaande jaren, geïnteresseerden die Dag van de BHV volgen op social media of inschrijvingen op onze e-mailings, proberen wij het bereik – en daarmee free publicity- te vergroten.

Als u ons uw gegevens heeft verstrekt in het kader van het aanvragen van promotiemateriaal, het nomineren van een collega, het invullen van de evaluatie-enquête, een speciale actie of een donatie, houden wij u per e-mailing op de hoogte van onze activiteiten in het kader van de relatie die u met ons bent aangegaan. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Welke gegevens leggen wij vast?
Wij leggen de volgende gegevens vast: naam (aanvrager en organisatie), vestigingsadres, e-mail aanvrager, geslacht, functie, eventueel telefoonnummer, IP-adres, financiële gegevens als u een leverancier bent van Stichting Dag van de BHV (in het kader van het voldoen van uw factuur, waaronder bankrekeningnummer en klantnummer) en clickgedrag middels Google Analytics.
De formulieren die beschikbaar zijn op onze website, en de gegevens die u hier invoert teneinde promotiemateriaal te downloaden, uw collega te nomineren of de evaluatie-enquête in te vullen, zijn voorafgaand aan openstelling aangepast aan de nieuwe AVG Wetgeving per 25 mei 2018.

Gebruik van uw gegevens door derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken wij voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten, zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers).

Gebruik van Cookies
Stichting Dag van de BHV kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Dag van de BHV maakt gebruik van tijdelijke cookies die nodig zijn om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken en om de inrichting van de website te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

Daarnaast kan Stichting Dag van de BHV gebruikmaken van een tracking cookie, dit is een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Wilt u alleen geen trackingcookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer.

Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt. Na die termijn bewaren wij uw gegevens voor het maken van analyses. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt.

Links naar andere websites
Op onze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy-statement van de site die u bezoekt.

Social media
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw gegevens aan ons sturen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy- en Cookiespolicy, dan kunt u deze richten aan:
Stichting Dag van de BHV
Postbus 1772
3800 BT Amersfoort
organisatie (at) dagvandebhv.nl

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met de wet, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 088 - 1805 250.

Wijzigingen
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacy- en Cookiespolicy. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie.

 

 

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top