Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Privacyverklaring

Stichting Dag van de BHV onderschrijft het belang van de privacy van haar deelnemers, samenwerkingspartners, donateurs en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarom leggen wij uw gegevens vast?

Wanneer u (onderdelen van) het promotiemateriaal downloadt, gebruik maakt van de mogelijkheid tot het nomineren van een kandidaat voor de verkiezing BHV’er van het Jaar, of anderszins contact heeft met ons, leggen wij gegevens vast. De gegevens die wij vastleggen hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze dienst, voor de relatie die u met ons aangaat.

Een belangrijk deel van ons werk is het breed onder de aandacht brengen van de boodschap van Dag van de BHV, om zo veel mogelijk organisaties, instellingen, brancheorganisaties en belangstellenden te bereiken. Via onze achterban die bestaat uit deelnemers van voorgaande jaren, geïnteresseerden die Dag van de BHV volgen op social media of inschrijvingen op onze e-mailings, proberen wij het bereik – en daarmee free publicity- te vergroten.

Als u ons uw gegevens heeft verstrekt in het kader van het aanvragen van de nieuwsbrief, het promotiemateriaal, het nomineren van een BHV’er, het invullen van de evaluatie-enquête, een speciale actie of een donatie, houden wij u per e-mailing op de hoogte van onze activiteiten in het kader van de relatie die u met ons bent aangegaan. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Welke gegevens leggen wij vast?

Wij leggen de volgende gegevens vast: naam (aanvrager en organisatie), vestigingsadres, e-mail aanvrager, geslacht, functie, eventueel telefoonnummer, IP-adres en clickgedrag middels Google Analytics. Uitsluitend als u een leverancier of betalende partner of donateur bent van Stichting Dag van de BHV leggen wij financiële gegevens vast (in het kader van het voldoen van uw factuur, waaronder bankrekeningnummer en klantnummer).

De formulieren die beschikbaar zijn op onze website, en de gegevens die u hier invoert teneinde promotiemateriaal te downloaden, een BHV’er te nomineren of de evaluatie-enquête in te vullen, zijn voorafgaand aan openstelling aangepast aan de AVG Wetgeving.

Gebruik van uw gegevens door derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken wij voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten, zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers).

Gebruik van Cookies

Stichting Dag van de BHV kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Dag van de BHV maakt gebruik van tijdelijke cookies die nodig zijn om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken en om de inrichting van de website te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

Daarnaast kan Stichting Dag van de BHV gebruikmaken van een tracking cookie, dit is een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

Wat kunt u doen als u (bepaalde) cookies niet wilt?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Wilt u alleen geen trackingcookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
  • U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt. Na die termijn bewaren wij uw gegevens voor het maken van analyses. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt.

Links naar andere websites

Op onze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy-statement van de site die u bezoekt.

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw gegevens aan ons sturen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy- en Cookiespolicy, dan kunt u deze richten aan:
Stichting Dag van de BHV
Postbus 1772
3800 BT Amersfoort
organisatie (at) dagvandebhv.nl

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met de wet, dan heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 088 – 1805 250.

Wijzigingen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacy- en Cookiespolicy. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie.


Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via organisatie (at) dagvandebhv.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dag van de BHV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Dag van de BHV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Dag van de BHV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de rechtshandelingen en/of het beleid van haar externe dienstverleners.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dag van de BHV is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Lees hiervoor verder onder Copyright.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Dag van de BHV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dag van de BHV. Deze kunt u aanvragen via communicatie (at) dagvandebhv.nl

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Dag van de BHV.

Dag van de BHV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Deze disclaimer is eveneens van toepassing op andere uitingen door Dag van de BHV, zoals de inhoud van het promotiemateriaal en de digitale nieuwsbrief.

Het laatste nieuws

    Cart