Thema Dag van de BHV

Dag van de BHV kent ieder jaar een thema. Voor het betreffende jaar is het thema de rode draad voor de uitingen op onder andere posters en flyers en is de basis voor de inhoud van het magazine.

2018: "Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd."

2017: "24/7 x 52 = 365 Er zijn altijd en overal BHV'ers om je heen!"

2016: "Voor 112 is er de BHV!"

2015: "1,2,3… Actie! Hoe veilig ben jij?"

2014: "Inzet is impact!"

2013: "Jij kan stikken! De BHV'er, wie is het bij jullie?"

2012: "Ik ben er voor je als jou wat overkomt!"

In óns belang

Wat wij allemaal ons zo vaak niet realiseren is dat de BHV'er het niet voor zichzelf doet. Hij doet het in óns belang. Toch hoor je nog wel eens negatieve geluiden over de BHV. Als het brandalarm gaat kan er geërgerd worden gereageerd. 'Moet dat nu? Ik verwacht zo een belangrijk telefoontje.' Of: 'Mijn afspraak kan er elk moment zijn..' Herkenbaar? Waarom werkt iedereen zo vaak eigenlijk niet mee aan een (ontruimings)oefening, zien we er de noodzaak niet van in? Maar, realiseert een ieder zich wel in wiens belang de oefening wordt gehouden? In het belang van ons. Wij allemaal moeten ons individueel realiseren waar de BHV'er voor staat: 'Ik doe het ook voor jou'.

Voorpostfunctie voor professionele hulpverlener

Wat wij ook misschien onvoldoende beseffen is wat we eigenlijk van de BHV’er verwachten. De BHV is als eerste ter plaatse als zich iets ernstigs of soms zelfs levensbedreigend voordoet. De BHV’er beoordeelt en gaat direct over tot handelen. De BHV’er heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlener. Dan ligt er toch ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders?

Waardering en support

Dat besef, die waardering en support, voor die mensen die hulp verlenen: daar gaat het dus om. Plus het feit dat hulpverlenen verre van suf en stoffig is. Vandaar ook dat de insteek van Dag van de BHV een heel andere is.

Aanwezigheid van hulpverleners

Waar we kijken, waar we gaan en staan. Of dit nu in een bedrijf is, in een restaurant, winkel, pretpark, studio of waar dan ook is: overal moet hulpverlening aanwezig zijn. Uitstekend geregeld vanuit de rijksoverheid. Heel positief natuurlijk dat wij ons dit negen van de tien keer niet zo realiseren. Maar als je er dan een keer mee wordt geconfronteerd, besef je het pas.

'Ik doe het ook voor jou.'

Stichting Dag van de BHV

Dag van de BHV is per dinsdag 20 juni 2017 een Stichting. Bij de notaris is de akte van oprichting ondertekend door voorzitter Sylvester Bennema (Crisicom), secretaris Ton Baas (VBZ) en penningmeester Stephan den Hollander (Quinton BHV). In 2012 vond de eerste Dag van de BHV plaats. Direct in dit eerste jaar namen al honderden organisaties deel en dit aantal is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, tot circa 900 unieke namen in het afgelopen jaar. Nu is het dus zover dat 'we' een Stichting zijn geworden. De oprichting onderstreept het onafhankelijke, niet-commerciële karakter van de Dag, hetgeen vanaf dag één voor de Partners aan de orde is geweest. Verder zal een zogenoemde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst worden aangevraagd.

20 juni 2017: Stichting Dag van de BHVDe akte van oprichting wordt voorgelezen. V.l.n.r.: voorzitter Sylvester Bennema (Crisicom), secretaris Ton Baas (VBZ), penningmeester Stephan den Hollander (Quinton BHV) en notaris mr. Robert A. Ritsma.

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

Go To Top