Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Ad Geluk

Gefeliciteerd Ad Geluk BHV’er van het Jaar 2014!

Uit maar liefst 37 unieke en prachtige nominaties heeft de jury van de Verkiezing BHV’er van het Jaar de meeste stemmen toegekend aan Ad Geluk, Senior adviseur communicatie en voorlichting bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

De ingestuurde nominatie op basis waarvan de inzet van Ad (ook daadwerkelijke, in de praktijk) is door de jury gewaardeerd met de eretitel en is door de jury als volgt omschreven:

‘De jury van Dag van de BHV prijst zijn enthousiaste, nooit aflatende inzet voor de BHV-organisatie waarvan Ad al ruim 20 jaar lid is. Door zijn ruime ervaring, zijn kennis en kunde plus goede manier van communiceren, is hij voor velen een ware vakspecialist en leermeester. Iedere BHV’er vertrouwt op hem, zo óók de drie Hoofden BHV met wie hij de afgelopen jaren heeft samengewerkt en voor wie hij als rechterhand fungeerde. Naast het organiseren van oefenavonden geeft Ad BHV-trainingen aan de BHV’ers en instructie aan de medewerkers en specialisten van het Elkerliek ziekenhuis.

Door zijn gedrevenheid weet hij iedereen enthousiast te maken om de veiligheid in het ziekenhuis met z’n allen te waarborgen. In geval van een calamiteit bewaart hij de rust, stuurt aan en treedt daadkrachtig op. Zijn loyaliteit aan de bedrijfshulpverlening gaat na werktijd verder. Bijna elk alarm, dus ook na werktijd, is Ad aanwezig. Voor een brandalarm in het weekend onderbreekt hij onmiddellijk zijn bezigheden en haast zich naar het ziekenhuis om de reeds aanwezige BHV’ers te ondersteunen tijdens de inzet. Zijn enthousiaste uitstraling werkt door op alle medewerkers in het ziekenhuis, BHV of niet-BHV. Zijn inzet zorgt ervoor dat de rol van de BHV’er in dit ziekenhuis op een goede plek in de organisatie staat.’


    Cart