Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Brandweer

Aan het woord: Marijn Visser en Gijs Gommers – Medewerkers brandpreventie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Gijs en Marijn zijn allebei werkzaam voor brandweer Gelderland-Zuid. Daar vervullen zij een dubbelrol: ze werken op kantoor aan brandpreventie en geven voorlichting aan scholen en organisaties. Daarnaast werken ze als vrijwilliger bij de brandweer.

“BHV’ers verdienen echt een pluim, want zij hebben een voorpostfunctie in die eerste cruciale minuten”

Goede BHV-organisatie maakt het verschil
Gijs en Marijn rukken regelmatig uit naar organisaties na een brandmelding. Hoe zij ontvangen worden, verschilt enorm. Gijs: “Ik merk meteen of een BHV-organisatie goed in elkaar steekt. Getrainde BHV’ers weten hoe te handelen. Zij kunnen mij concreet antwoord geven op vragen die voor ons op dat moment heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld waar de brandwerende scheidingen zitten, waar de vluchtroutes zijn, op welke plekken de brandweer nog meer naar binnen kan, waar de afsluiting van gas en elektra zit en waar de verzamelplaats is. Als iemand met een kaart in de hand ons dat haarfijn kan vertellen, kunnen wij sneller en beter ons werk doen. Als mensen minder goed zijn voorbereid, schieten ze eerder in paniek.”

Marijn vult aan: “Verder is het ook fijn dat wanneer wij met blauwe zwaailampen de hoek om komen, iemand met de armen staat te zwaaien. Dan weten we meteen waar we moeten zijn. En het liefst met een veiligheidshesje aan. Dan zien we gelijk wie ons aanspreekpunt is. Anders moeten we gaan gissen wie ons de juiste informatie kan geven.”

Voorkomen is beter dan genezen
Accuraat handelen bij een brand is van levensbelang, maar nóg beter is voorkomen. “Wij zijn veel bezig met brandpreventie”, aldus Gijs. “We vinden het belangrijk dat BHV’ers scherp blijven. Bijvoorbeeld op vluchtroutes, door vaak te checken of alles netjes is opgeruimd en er geen spullen voor een nooduitgang liggen. Of door regelmatig te oefenen met de portofoons, zodat iedereen weet hoe het werkt. Voorkomen is en blijft beter dan genezen.”

“Dat is zeker essentieel”, vult Marijn aan. “Goed getrainde BHV’ers gaan daar serieus mee om. Zij houden hun kennis over het pand actueel en dat maakt het verschil voor ons als hulpdienst. Daarbij is het ook goed om regelmatig kritisch te kijken naar de BHV-organisatie. Breng maar eens het
worst-case-scenario in beeld. Bijvoorbeeld een brand die ’s nachts uitbreekt wanneer er weinig medewerkers zijn. Is de BHV-organisatie dan ook nog capabel genoeg? Je kunt dan denken ‘er gebeurt nooit iets’, maar het hoeft maar één keer mis te gaan.”

“BHV is een serieuze neventaak. Bij een calamiteit moet je kunnen handelen
en dat is niet niks”

Ode aan BHV’ers
Marijn en Gijs vinden BHV’ers onmisbaar en waarderen hun inzet enorm. “BHV’ers verdienen echt een pluim, want zij hebben een voorpostfunctie”, aldus Marijn. “Zij zijn belangrijk voor die eerste cruciale minuten. Onze brandweer is een vrijwilligerspost, dus we hebben een aanrijdtijd van gemiddeld 8 minuten. In die minuten is het team op zichzelf aangewezen. En dat doen ze er naast hun werk ‘even bij’. Daarnaast zijn ze niet alleen BHV’er op de werkplek, ook in hun vrije tijd zijn ze er mee bezig. Zij letten toch op andere dingen en kijken wat ze voor mensen kunnen betekenen. Deze groep mensen heeft een meerwaarde voor een organisatie én voor de samenleving. Met 112 red je levens, maar met BHV ook.”
Daar is Gijs het mee eens. “Laatst was ik bij het concert van de Streamers. Voor ons zakte een vrouw in elkaar. Ik ging er meteen heen en een andere bezoeker ook. Hij was BHV’er en dat was goed te merken, hij bleef rustig en wist met vertrouwen hulp te verlenen. We moeten met z’n allen beseffen dat BHV een serieuze neventaak is. Dat betekent wel iets. In geval van een calamiteit moet je kunnen handelen en dat is niet niks. Daarom moet daar respect en waardering voor zijn. Ik vind de Dag van de BHV dan ook een heel goed initiatief.”

Eigen BHV-organisatie
Naast dat Marijn en Gijs zich inzetten voor andere organisaties, hebben zij zelf ook een BHV- organisatie. Marijn legt uit: “Vanuit de Veiligheidsregio hebben we 36 brandweerposten. In onze drie drukbezochtste hoofdgebouwen hebben we een BHV-organisatie. Hiermee komen we vier keer per jaar een dagdeel samen, naast de jaarlijkse training en ontruimingsoefening. Iedere keer staat er een ander thema centraal. De ene keer gaat het over blusmiddelen, de andere keer lopen we een ronde voor gebouwkennis, oefenen we reanimeren of verbinden. Ook preventief lopen we rondes door de gebouwen, altijd met hesjes aan. Zo zijn we herkenbaar en zien medewerkers dat we er serieus mee bezig zijn.”
Deze heren houden BHV in leven in hun eigen organisatie, maar ook bij andere organisaties. “Wij hebben een breed pallet aan voorlichtingsmethodes”, vertelt Gijs. “We lopen een ronde met de BHV’ers of geven voorlichting aan een groep zorgmedewerkers die normaal gesproken met de handen aan het bed staan. Ook organiseren we table-top trainingen. Voor sommige instellingen is het namelijk niet mogelijk om een ontruiming te oefenen, bijvoorbeeld door de zwaarte van de zorg, dus dan gaan we scenario’s oefenen op papier. Dat is een goed alternatief. Zo blijven wij ons inzetten voor brandpreventie”, sluit Gijs af.

    Cart