Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Chantal van Schaagen

BHV’er van het Jaar 2013

Maandag 4 november reisde de afvaardiging namens de organisatie van Dag van de BHV af naar het noorden van het land. Daar werkt Chantal van Schaagen in Groningen, bij DUO. Daar is zij samen met de BHV-collega’s van de Belastingdienst (in hetzelfde pand gevestigd) bedrijfshulpverlener is: ploegleider om precies te zijn. Binnen dit grote pand is de BHV- organisatie interdepartementaal georganiseerd, zowel organisatorisch als functioneel. Een heel mooie en bijzondere samenwerking!

Door de jury bestaande uit Partners van Dag van de BHV, zijn alle nominaties beoordeeld. 24 BHV’ers waren genomineerd, één meer ten opzichte van vorig jaar, maar wel 24 nieuwe namen! De eerste plaats en titel is dus voor Chantal en op de tweede plaats is geëindigd: Eddy v/d Molen van KPN, Leeuwarden. Bij deze feliciteren wij ook hem van harte met deze mooie eervolle tweede plaats!

JURYOORDEEL

‘De jury van Dag van de BHV prijst naast haar bijzonder enthousiaste inzet en professionele houding, bovenal haar communicatieve vaardigheden en betrokkenheid bij het uitdragen van nut en noodzaak om over een goed georganiseerde BHV-organisatie te beschikken. Vanuit Hoofd BHV en de collega’s, zowel BHV’ers als niet-BHV’ers, wordt benadrukt dat Ploegleider Chantal altijd rustig blijft, duidelijk aangeeft wat er gaat gebeuren en helder communiceert. Het is bewonderenswaardig hoe zij de kunst verstaat de rust die zij uitstraalt, over te brengen op die collega’s die als gevolg van een fobie angstig reageren. Die angsten komen in volle sterkte naar voren op het moment dat er een calamiteit plaatsvindt, maar ook wanneer het ontruimingsalarm gaat. Met haar benadering en rust geeft zij iedereen hierdoor een veilig gevoel. Tijdens haar dienst heeft zij de verantwoordelijkheid voor 8 verdiepingen. Chantal hecht grote waarde aan goede voorlichting en ziet dit als het halve werk. Richt zich met de voorlichting juist dus ook op de niet-BHV’ers, om de BHV zichtbaar te maken. Met haar gedrevenheid bereikt zij dat eenieder zich bewust wordt wat er allemaal bij komt kijken om een continue veiligheid, met zijn allen, te waarborgen. Dit doet zij zowel binnen als ook buiten de werkomgeving. De BHV-website met de laatste informatie en wetenswaardigheden wordt door haar up-to-date gehouden.

De jury is van oordeel dat Chantal van Schaagen op grond van haar niet aflatende inzet om de BHV onder ieders aandacht te brengen én te houden, plus haar professionele oog voor het omgaan met emoties van personen tijdens calamiteiten -daarnaast flexibel, leergierig, kritisch naar zichzelf en positief ingesteld is- de titel BHV’er van het Jaar 2013 verdient.’


Goed doel 2013: Slachtofferhulp Nederland

De missie van Slachtofferhulp Nederland is, het slachtoffer te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.

Denk na! ‘Omdat het te gek voor woorden is hoe agressief ambulancepersoneel, brandweerlieden, politieagenten, buschauffeurs, onderwijzers en al die anderen met een publieke taak vaak worden behandeld. Ook door jongeren, met name als die dronken zijn of stoer willen doen. Oproep aan jongeren: K-liber4life en Michael Bryan roepen daarom jongeren op om eerst even na te denken. Want diegene die daar zijn werk doet, helpt andere mensen. En is zelf ook een mens.’

De Helpdesk Veilige Publieke Taak produceerde in 2011 een vijftal filmpjes om werkgevers nog beter te informeren op de website www.HelpdeskVPT.nl .

    Cart