Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 6 november 2023

Dienst Justitiële Inrichtingen organiseert
succesvolle BHV-wedstrijddagen

Sinds de Schiphol-brand in 2005 heeft BHV een veel prominentere plek op de agenda van organisaties gekregen. Een goede BHV-organisatie werd een verplicht onderdeel van het primaire proces. Ook voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was dat het moment waarop serieus gekeken werd naar hoe dit goed in te richten.
Ed Gosman, Adviseur Bedrijfsvoering Opleidingsinstituut DJI, en Vincent Kok, Adviseur bij DJI, zaten bij die overleggen aan tafel en zijn nog steeds iedere dag bezig met het goed organiseren van de bedrijfshulpverlening. En dat doen zij op een originele manier: tijdens de jaarlijkse BHV-wedstrijddagstrijden BHV-teams van verschillende PI’s en landelijke diensten tegen elkaar voor de felbegeerde brandblusser-wisseltrofee. Ed en Vincent vertellen hoe dit in zijn werk gaat.

“Naast kennisoverdracht is het doel van de wedstrijddag om het gezellig te hebben met elkaar.”

Waar Vincent als adviseur vooral bezig is met beleid, houdt Ed zich meer bezig met de opleidingen. Dit doet hij samen met opleider G4S, want scholing is onmisbaar en verplicht bij een goede BHV-organisatie. Samen trekken Vincent en Ed, met nog twee andere adviseurs, op om de BHV-uitdagingen binnen DJI aan te pakken. En dat zijn er genoeg. Niet alleen door de komst van hybride werken, maar ook omdat de ingeslotenen ‘verhinderd zelfredzaam zijn’: de justitiabelen zijn afhankelijk van een medewerker om bijvoorbeeld bij een brand hun verblijf of het pand te verlaten. BHV goed organiseren voor DJI is maatwerk voor iedere instelling. Ed vertelt: “Iedere inrichting is anders en heeft te maken met andere risico’s. Het op niveau houden van de BHV-organisatie is een lokale  verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen met opleidingen en denken mee over hoe ze het landelijke beleid locatiespecifiek kunnen maken.” “Daarbij monitoren we twee keer per jaar hoe iedere inrichting ervoor staat, zodat wij in beeld hebben hoe het gaat”, vult Vincent aan.

“Maak BHV niet onnodig groot en zwaar. Zorg dat het maatwerk is en houd het klein en uitvoerbaar.”

De wedstrijddag: gezelligheid en competitie
Om alle BHV-teams scherp te houden én er een leuk tintje aan te geven, organiseren Ed en Vincent ieder jaar de befaamde BHV-wedstrijddag. “We willen BHV levendig houden bij onze inrichtingen en diensten. Tijdens de wedstrijddag strijden de BHV-teams van de verschillende locaties tegen elkaar. We brengen collega’s in situaties die misschien niet zo vaak voorkomen. We reiken dus nieuwe dingen aan of leggen extra aandacht op een bepaald stukje beleid. Naast kennisoverdracht is het doel ook om het gewoon gezellig met elkaar te hebben”, vertelt Vincent. “Bovendien kunnen de BHV’ers deze dag aantekenen als een oefendag”, legt Ed uit. “Voor de komende editie hebben 11 teams zich aangemeld. Er zijn altijd een stuk of 5 teams die pauze hebben tussen de opdrachten door en je ziet dat zij dan met elkaar in gesprek gaan. Over BHV, over het werk maar ook over andere dingen. Dat vinden we waardevol. Het is een leuke dag voor onze BHV’ers.”

Strijd om de brandblusser-trofee
Dat medewerkers van DJI prestatiegericht zijn, blijkt uit de inzet tijdens deze wedstrijddag. “De dag bestaat uit meerdere onderdelen. In totaal doorloopt ieder team zes praktische scenario’s en een theorieronde. De BHV-coördinator krijgt daarnaast ook nog een beleidsmatige opdracht én er kan een joker ingezet worden op één onderdeel voor dubbele punten. Op het eind van de dag laten we de eindstand zien en dat vinden de deelnemers toch spannend. Het winnende team krijgt een brandblusser als wisseltrofee en de beste theoreticus wint een uitgeprint vraagteken. De prijs gaat dus helemaal nergens over, maar toch is iedereen fanatiek”, aldus Ed.
DJI organiseert deze dag niet alleen, daarbij krijgen ze hulp van verschillende partners. Vincent: “We organiseren deze dag in hele goede samenwerking met G4S, mensen van de brandweer en het Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening (NIBHV). De jury bestaat uit  gediplomeerde instructeurs en zijn ook degenen die de scenario’s hebben uitgewerkt.”

“De komende tijd ligt onze focus op BHV en hybride werken.”

Hybride werken: hoe organiseer je veiligheid thuis, onderweg en op het werk?

Het thema hybride werken leeft ook bij DJI, vertelt Vincent: “Er is binnen DJI veel aandacht voor hybride werken. Hoe houden we de BHV op orde, ondanks dat veel mensen thuiswerken? We maken voor BHV een splitsing tussen de kantoorpanden en inrichtingen. Met name op kantoor merken we dat nu meer mensen thuiswerken, het lastiger is om voldoende BHV’ers op locatie te hebben. Dit is vrijwilligerswerk, je kunt niemand dwingen. We zijn hier volop mee bezig.” Ed vult aan: “Maar ook iemand die op een afdeling met justitiabelen werkt, zou thuis aan een verslag kunnen werken. Dus dit treft de hele organisatie. Als werkgever heb je een wettelijke verplichting hierin, je moet zorgen voor een veilige werkomgeving, ook als zij thuiswerken. En dat gaat verder dan een goede stoel. We zijn nu net klaar met een nieuwe aanbesteding voor de opleidingen. Ook hierin hebben we gevraagd om advies over hybride werken en BHV. Hierop ligt de komende tijd onze focus.”

Tips voor organisaties om BHV goed in te richten
Vincent en Ed zijn tevreden over de organisatie van de BHV binnen DJI. Vincent: “Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk, maar de BHV-organisatie van DJI ziet er heel goed uit. Dit komt door de samenwerking tussen onze teams en externe partijen zoals de brandweer, G4S, NIBHV en het NIPV. Ook op bestuurlijk niveau is er afstemmingsoverleg tussen Brandweer Nederland en de DJI.

    Cart