Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 6 november 2023

Een bedrijfshulpverlener doet het niet voor zichzelf

Op de ‘Dag van de BHV’ wordt vandaag aandacht gevraagd voor de inzet van de bedrijfshulpverleners. Doel van de dag is om meer besef te kweken en waardering uit te spreken voor BHV’ers.
Zeeland
Ook in Zeeland wordt aandacht besteed aan deze dag in verschillende instellingen en organisaties.

ADRZ
Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis telt, over alle locaties gerekend, bijna zeshonderd BHV’ers. In speciale vertrekken worden verschillende soorten calamiteiten nagebootst. Zo’n één keer per maand komen de BHV’ers in actie. Maar veelal gaat het om een valse melding; rookmelders bijvoorbeeld die voor niks afgaan. Ongeveer één keer per jaar moeten de BHV’ers wel in actie komen voor een echte calamiteit.

Ongevallen
Het percentage arbeidsongevallen met letsel en tenminste één dag verzuim is de laatste jaren, landelijk gezien, stabiel op ongeveer 3,2% (in 2010 224.000 werknemers). Uit onderzoek blijkt dat bedrijven in de afgelopen jaren steeds vaker hun bedrijfshulpverlening op orde hebben. In 69% is de aanwezigheid van een BHV’er geregeld.

Arbowet
Iedere organisatie met één of meer werknemers heeft de verplichting tot een BHV-organisatie. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Bekijk hier de video van Omroep Zeeland!

    Cart