Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Gemeente Stichtse Vecht

 

Deborah Verhoeks, Hoofd BHV van gemeente Stichtse Vecht en Evert Burgers, Bedrijfsleider `t Kikkerfort Breukelen, zetten zich iedere werkdag in voor een ijzersterke BHV-organisatie om zo de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Zowel in de gemeentelijke kantoren als in het zwembad lopen getrainde BHV’ers rond die bij een calamiteit precies weten wat te doen. Zelfs in deze tijd van hybride werken. Hoe Deborah en Evert deze belangrijke taak op zich nemen, vertellen ze hier.

Als Hoofd bedrijfshulpverlening, Coördinator Agressie en Geweld (CAG) én Arboadviseur vanuit het team Mens en Organisatie, zorgt Deborah vanuit haar vakgebied voor de veiligheid voor de medewerkers en bezoekers van gemeente Stichtse Vecht. “Men verwacht op gemeentelijke locaties dat er bij een calamiteit een organisatie is die in actie komt en dat dit goed is geregeld”, vertelt Deborah. “Toen ik hier kwam werken, zag ik veel kansen om de BHV-organisatie professioneler en beter te organiseren. Samen met Crisicom ben ik aan de slag gegaan met enerzijds beleids- en ontruimingsplannen en anderzijds praktijk en uitvoering. Daarbij hebben we de kennis gebundeld en op maat gemaakt voor medewerkers.”

Evert neemt die taak op zich als het gaat om het personeel en de zwemmers bij zwembad ’t Kikkerfort. Een verantwoordelijke taak: “In totaal heb ik in mijn werkzame periode bij zwembaden al zes keer iemand van de bodem afgehaald en gelukkig hebben ze het alle zes overleefd. En eigenlijk waren dat situaties waarbij ik er niet in had hoeven springen, maar iemand anders. Daarom is samen trainen en oefenen ontzettend belangrijk. In een echte situatie is het een stuk spannender en daarop moet je voorbereid zijn”, aldus Evert.

Van beleid naar uitvoering: het belang van oefenen

De organisatie kan op papier goed geregeld zijn, maar de praktijk is veel belangrijker. Deborah: “Beleidsstukken moeten er zijn, maar zijn vrij saai. Ik vind het veel belangrijker dat als er een incident is, onze BHV’ers het gebouw door en door kennen. Dat ze weten waar een monteur in een technische ruimte kan zitten. Maar ook dat ze helder kunnen communiceren en daadkrachtig handelen. Dit is een kwestie van oefenen en herhalen.”
Ook bij Evert staat de praktijk voorop. “In ons zwembad moet iedereen in het bezit zijn van een BHV-diploma, daarmee voldoen we aan het keurmerk Veilig & Schoon. Maar natuurlijk is dit ook voor onszelf van belang. De kans dat er iets in het zwembad gebeurt is niet veel groter dan in het gemeentekantoor, maar wel van andere aard. We  hebben gemerkt dat het soms eng en lastig is om in te grijpen. Een reanimatie of brand blussen kun je oefenen, maar wanneer dit echt gebeurt, is het een andere beleving. Dit moet je met elkaar bespreken en oefenen. Ik ben een ontzettende teamspeler en als team moet je er voor elkaar zijn in noodsituaties. Dat kan alleen als je getraind bent door specials. Door de trainingen zijn we op elkaar ingespeeld en loopt de BHV-organisatie steeds soepeler.”

Hybride werken: genoeg BHV’ers

Bij gemeente Stichtse Vecht is BHV’er zijn een verplicht onderdeel van de functie van de bodes. De andere  BHV’ers zijn vrijwilligers. “We hebben geen moeite om voldoende BHV’ers te vinden. Als we een oproep plaatsen, krijg ik veel reacties. BHV zit ook standaard in ons inwerkprogramma dus dan hoor je al snel wie er ervaring of affiniteit mee heeft”, vertelt Deborah. “Wel kijken we kritischer dan voorheen naar hoe vaak iemand op kantoor aanwezig is. Dat is in deze tijden van hybride werken belangrijk. Je wilt de veiligheid op kantoor waarborgen, ook op vrijdagmiddag. Daarom werken wij met een aanwezigheids-rooster, zodat we iedere dag zien hoeveel BHV’ers er zijn. Komen we tekort, dan huren we een beveiliger met BHV-diploma in. We hebben onze vrijwillige BHV-collega’s nog nooit hoeven verplichten naar kantoor te komen en dat willen we zo houden. Gelukkig zijn de bodes altijd aanwezig, dat is een goede basis. Hen hebben we laatst dan ook in het zonnetje gezet. Die waardering is belangrijk.”

 

Voor het werk, maar óók voor thuis
Bij de zwembadmedewerkers zijn logischerwijs een stuk minder thuiswerkers. Ook daar zijn altijd voldoende BHV’ers. En dat is niet alleen fijn op de werkplek; ook daarbuiten kunnen zij hun BHV-skills inzetten. Evert vertelt: “Je merkt dat je als BHV’er ook buiten de werkvloer je expertise en ervaring inzet wanneer dat nodig is. Dat is mezelf ook al vaker overkomen. Op het moment zelf denk je er niet over na en handel je op de automatische piloot, maar later krijg je kippenvel omdat je je realiseert wat je voor iemand kan betekenen.” Deborah bevestigt dat: “Dit is ook bij het werven van BHV’ers extra motiverend. Je doet het niet alleen voor je werk, maar ook voor thuis. Voor je ouders en voor je kinderen. Het is overal relevant. Zelf merk ik ook dat ik bij een ongeval instinctief reageer, terwijl anderen machteloos moeten toekijken.”

Trots op de BHV’ers
Bij gemeente Stichtse Vecht is veel aandacht voor BHV dus. Maar zijn Deborah en Evert tevreden? “Ik vind dat we het goed geregeld hebben”, aldus Deborah. “Ik ben heel trots op het feit dat als er bijvoorbeeld iemand onwel wordt, onze BHV’ers snel ter plaatse zijn en de juiste handelingen verrichten. Wanneer nodig gaan ze zelfs met die persoon mee naar het ziekenhuis, de huisarts of naar huis. Dat gaat bijna verder dan wat verplicht is, maar dat is een stukje dienstverlening.”
Ook Evert is tevreden: “Ik ben absoluut tevreden over onze BHV-kwaliteit en hoe we incidenten oplossen. De laatste paar keer dat we een ambulance nodig hadden, zeiden de professionele hulpverleners ‘jullie hebben top gehandeld’. Dat maakt mij trots. Maar waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik kijk altijd hoe het beter, sneller of makkelijker kan.”

Tips voor organisaties om BHV goed in te richten

Een BHV-organisatie om trots op te zijn dus. Maar wat is nou dé tip? Deborah en Evert delen een advies voor bedrijven.

Everts tip: “Houd de oefeningen zoveel mogelijk werkgericht. Door op je eigen locatie te trainen en te oefenen, raak je veel meer vertrouwd met de situatie. En voor iedereen zonder BHV-diploma: het is zo breed inzetbaar, op je werk én thuis. Het is echt voor iedereen een toegevoegde waarde om deze kennis in huis te hebben en te kunnen helpen.”

Deborah: “Wij werken met taakkaarten. Is er een melding, dan pakken BHV’ers de juiste taakkaart erbij en zien ze stap voor stap wat ze moeten doen. Daarnaast gebruiken we een ontruimingsbord en dat  werkt heel fijn. Op dit bord staan alle zones van het gebouw weergegeven, waarvan je zeker wilt weten dat ze leeg zijn bij een calamiteit. Denk aan de kantoren, kantine, kelder, het archief.  Bij al deze ruimtes hangen magneetstrips die de BHV’ers na controle meenemen naar het ontruimingsbord. Zo zien wij, maar ook bijvoorbeeld de brandweerlieden, in één oogopslag welke zones gecheckt zijn zonder dat je een plattegrond en stiften nodig hebt. De ontruiming is niet klaar totdat alle strips op het bord zijn.”

    Cart