Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Korpschef Nationale Politie Henk van Essen nieuw boegbeeld Dag van de BHV

Henk van Essen is het nieuwe boegbeeld van de landelijke Dag van de BHV. Hij neemt het stokje  over van zijn voorganger Erik Akerboom. “Vanzelfsprekend en met groot genoegen neem ik de rol  als boegbeeld van hem over,” aldus Van Essen. In een verklaring zet Van Essen uiteen waarom  bedrijfshulpverleners belangrijk zijn voor de politie. “De politie verleent hulp aan iedereen die dat  nodig heeft. Altijd en overal, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daardoor ervaren wij telkens weer  de meerwaarde van de BHV’er. Onder het motto “Je weet pas wat je mist, als het er niet is” ben ik  ervan doordrongen hoe waardevol en noodzakelijk de aanwezigheid en inzet van BHV’ers in die  eerste cruciale minuten is, tot de professionele hulpverlening arriveert.

Hij doelt hiermee niet  alleen op de inzet binnen de eigen organisatie, maar ook breder in het publieke domein; op straat, bij de bakker of op de tennisvereniging. “De nabijheid, alertheid en professionaliteit van  bedrijfshulpverleners, kan het verschil betekenen tussen leven en dood.” “Het geeft mij  vertrouwen dat er nog steeds mensen zijn die zich belangeloos, bekwaam en intrinsiek  gemotiveerd inzetten ten gunste van een ander. Het zijn deze mensen die een stap vooruit zetten,  waar anderen een stapje terug doen.” Ten aanzien van de eigen organisatie: “Ik vind het  fantastisch dat de politie ruim 8.000 BHV’ers heeft. Het belang van de bedrijfshulpverlener wil ik  graag over het voetlicht brengen. Daarom ondersteun ik namens zo’n 65.000 collega’s de Dag van  de BHV ten volle.”

Dag van de BHV vindt dit jaar plaats op maandag 2 november. Binnen circa 1.100 deelnemende  organisaties worden op deze dag de bedrijfshulpverleners in het zonnetje gezet en de niet-BHV’ers  gevraagd extra aandacht te hebben voor de inzet van de BHV- collega’s. Sleutelwoorden voor Dag  van de BHV zijn besef, waardering en support.

‘Dan vertrouw ik op jou’

De landelijke Dag van de BHV vindt dit jaar voor het negende achtereenvolgende jaar plaats. Ieder  jaar wordt een thema aan de Dag verbonden. Het thema voor 2020 luidt: ‘Dan vertrouw ik op jou’.  Sylvester Bennema, namens de stichting van Dag van de BHV: “Wij voelen ons enorm vereerd dat de  korpschef ons nieuwe boegbeeld is. Dag van de BHV heeft als slogan “Ik doe het ook voor jou!”. Om  de collega’s – en ieder ander zoals Henk van Essen ook stelt – te laten beseffen voor wie de BHV’er  zich inzet, in die eerste minuten tot dat de professionele hulpverlening arriveert. Daardoor rust er  een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de BHV’er. Dat de korpschef dit benadrukt en  zijn waardering er over uitspreekt, daar zijn wij uiteraard heel blij mee.”

De gehele uitspraak van Henk van Essen is te lezen op de website van Dag van de BHV:  www.dagvandebhv.nl

    Cart