Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Praktijkblad Veiligheid & Preventie

De eerste maandag van november komt er weer aan. En daarmee ook de zevende Dag van de BHV. Geen gezamenlijk evenement in een grote hal, maar aandacht voor dit belangrijke onderwerp op de plaats waar het echt telt: honderden werkvloeren verspreid over het hele land.

Met de Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Het motto van 2018 is: Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd Tijdens de Dag van de BHV is er geen bijeenkomst op één centrale locatie. Het vindt plaats binnen de eigen organisatie, waar collega’s, management en directie de inzet van hun eigen collega-bhv’ers onder de aandacht brengen. Met andere woorden: bedrijven organiseren het zelf, met een beetje hulp van de stichting Dag van de BHV.

Vanaf de start in 2012 kan de Dag van de BHV rekenen op brede steun voor het onder de aandacht brengen van het belang van bedrijfshulpverlening. Ruim duizend organisaties in heel Nederland namen de afgelopen jaren deel; van multinationals tot kleinere bedrijven,

van overheid tot onderwijs, van industrie tot zorginstellingen. Ook dit jaar wordt een groot aantal deelnemers verwacht.

Voor jou

Doel van de dag is vooral bewustwording bij de niet bhv’ers dat hun bhv-collega’s zich inzetten voor hun bedrijf en alle medewerkers daar. Zoals de bhv’ers zeggen: ‘Ik doe het ook voor jóu!’

Want dat is iets wat niet altijd even duidelijk is: de bhv’er doet het niet voor zichzelf, hij doet het in ons aller belang. Natuurlijk vinden de meesten het heel leuk om op bhv-cursus te gaan, om te leren reanimeren en proefbrandjes te blussen. Maar uiteindelijk is dat niet voor de lol: opleiden, trainen en oefenen zijn hard nodig om kennis en kunde op peil te houden zodat bhv’ers calami-
teiten in het bedrijf het hoofd kunnen bieden.

Als je je daarvan als collega bewust bent, kijk je er toch anders tegenaan als het brandalarm gaat of als er een ontruimingsoefening wordt gehouden. Best vervelend natuurlijk als je net een belangrijk telefoontje verwacht of een afspraak met een klant hebt, maar ook erg belangrijk om voorbereid te zijn als er eens echt iets gebeurt.

Voorpost

Waar we ook zijn, in een bedrijf, een restaurant, winkel, pretpark, studio: overal moet hulpverlening aanwezig zijn. Dat is zo geregeld vanuit de rijksoverheid. Daar staan we niet altijd bij stil en dat is maar goed

ook, maar we mogen ons ook af en toe wel even realiseren dat er altijd hulp in de buurt is als het nodig is. En eerlijk is eerlijk: we verwachten ook best wel wat van onze bhv’ers. Als zich in de organisatie iets ernstigs of soms zelfs levensbedreigends voordoet, is de bhv’er als eerste ter plaatse. Hij of zij blijft rustig, beoordeelt de situatie en gaat direct over tot handelen.

De bhv’er heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlener, er rust dus een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders. Dat besef, die waardering en support voor die mensen die hulp verlenen: daar gaat het dus om tijdens de Dag van de BHV.

Promotie

Om bedrijven en instellingen te helpen bij het promoten van de Dag van de BHV is er het promotiepakket

‘Ideaal digitaal’. Gratis te downloaden van de site na registratie. Het bevat ontwerpen voor posters en flyers en andere materialen om in te zetten en zelf af te drukken in de hoeveelheden die je nodig hebt. Er is ook een postersjabloon waar je zelf een foto van je bhv’er(s) in kunt plaatsen, een zeer gewild ontwerp waar gretig gebruik van wordt gemaakt, zo bleek uit de evaluatie van vorig jaar.

Bhv’er van het jaar

Vast en belangrijk onderdeel van de Dag van de BHV is de verkiezing van de Bhv’er van het jaar. Tot 19 oktober kunnen mensen hiervoor worden genomineerd.

Met deze nominatie en verkiezing kunnen de hulpverleners extra worden bedankt voor hun bijzondere inzet. De Bhv’er van het jaar ontvangt een kristalglazen award, 1000 euro voor zichzelf en 1000 euro voor een goed doel, waaronder Brandwondencentrum Beverwijk, de Nederlandse Hartstichting en Slachtofferhulp Nederland.

Hoofden bhv, directie, managementteam, or-leden, collega’s maar ook buren, vrienden en uiteraard mensen die hun hulp hebben gehad mogen bhv’ers nomineren voor de titel. Kijk voor het reglement en het aanmeldformulier op de site. Daar vind je ook een overzicht van eerdere winnaars.

Veilige werkomgeving

“Politiemensen weten wat het is om elke dag risico te lopen. Zij doen een stap naar voren als het gevaarlijk wordt. Het belang van een veilige en gezonde werkomgeving heeft binnen de politieorganisatie dan ook een hoge prioriteit. Juist daarom kan ik als ambassadeur van de Dag van de BHV niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk bedrijfshulpverleners zijn. De laatste jaren hebben wij veel ingezet op dit onderwerp. Binnen de politie zijn hierdoor inmiddels ruim 6500 collega’s opgeleid tot bhv’er, wat betekent dat een op de tien politiemensen hiervoor ingezet kan worden. Deze mensen krijgen een herhalingsopleiding en daarnaast blijven wij bhv’ers werven. In alle politiepanden is bedrijfshulpverlening aanwezig zodat er altijd hulp is als mogelijke incidenten in de panden de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers bedreigen. Een van de doelen van de Dag van de BHV is dat zoveel mogelijk organisaties in Nederland bedrijfshulpverleners tot hun beschikking hebben. Het is van veel betekenis dat bedrijven beseffen hoe belangrijk het is om hier tijd en energie in te steken. Dit geldt niet alleen voor grote organisaties, maar ook voor kleine winkels met enkele medewerkers.

Ik vermoed dat velen het nut en de noodzaak van de BHV’ers voor vanzelfsprekend aannemen. Totdat zij dringend om hulp verlegen zitten natuurlijk. Daarom ondersteun ik – en met mij 65.000 politiecollega’s – de Dag van de BHV van harte. Het is een goed moment om stil te staan bij het belang van bedrijfshulpverlening. Iedereen wil toch een veilige werkomgeving.”

  • Erik Akerboom, korpschef politie en ambassadeur van de Dag van de BHV

Kijk voor meer informatie over de Dag van de BHV, promotiemateriaal en de Bhv’er van het Jaar op www.dagvandebhv.nl

Bron: Dag van de BHV

    Cart