Nog maar: 341 dagen

Dag van de BHV op 6 november 2023

Thema Dag van de BHV

Maandag 1 november is al weer de 10e editie van de Dag van de BVH, met als thema “BHV, daar red je levens mee”. 

Het speciale thema van dit jubileumjaar onderstreept de waarde van BHV. Een speciale ode aan alle bedrijfshulpverleners in Nederland. Je staat er misschien niet bij stil maar juist deze BHV’ers zijn regelmatig als eerste ter plaatse en kunnen soms het verschil betekenen tussen leven en dood. Niet alleen in de eigen werkomgeving, maar ook bij de bakker, op de voetbalclub of in de bioscoop kun je rekenen op de adequate hulp van deze ‘onzichtbare’ helden. Zoals onze ambassadeur Henk van Essen, korpschef politie, dit ook al eerder aangaf: “Je weet pas wat je mist, als het er niet is”. Een incident op het werk, op straat, in een winkel, kan iedereen altijd overkomen. De rol van BHV beperkt zich niet alleen tot het verlenen van eerste hulp, het blussen van een beginnende brand of het ontruimen van een pand. Ook aan de preventieve kant draagt hij bij aan de veiligheid en het voorkomen van incidenten en calamiteiten.

De afgelopen 10 jaar hebben we met circa 1.100 deelnemende organisaties bereikt dat BHV in een positief daglicht wordt geplaatst! Men is meer bewust van het belang van de veiligheid op de werkvloer en er is meer waardering en respect voor de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners. Laten we dat ook in deze bijzondere tijd nog eens benadrukken.

Meer informatie over de verschillende activiteiten in aanloop naar de Dag lees je hier.

    Cart