De eerste landelijke Dag van de BHV maandag 5 november 2012.

Maandag 5 november 2012: een weekdag en een datum in november die voor de organisatie, Partners en Business Sponsoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en blijven als de eerste landelijk Dag van de BHV.

Een Dag die is ontstaan uit de praktijkervaring dat de waardering en ondersteuning voor de inzet van de bedrijfshulpverlener binnen organisaties bij zowel directie en management als naaste collega's regelmatig tekort schiet. De doelstelling van de Dag was (en is nog steeds!): besef, waardering en support voor de collega-BHV'er. De BHV'er die zich inzet voor de ander, niet voor zichzelf. Vandaar de pay-off, slogan: 'Ik doe het ook voor jou!'

Voorbereiding

Voorafgaand aan de Dag heeft een uitgebreide voorbereiding plaatsgevonden om Dag van de BHV breed, binnen de Nederlandse bedrijven, instellingen, organisaties en overheden, voor het voetlicht te brengen. De conclusie is enerzijds dat dit prima is gelukt, getuige de talloze enthousiaste reacties. Anderzijds ook de ontvangen berichten dat een groot aantal organisaties het spijtig vond om pas in een laat stadium te horen van het bestaan van Dag van de BHV, waardoor het aanvragen van het gratis promotiepakket niet meer mogelijk was. Voor al deze organisaties (en natuurlijk juist ook voor hun BHV'ers!): makkelijk om te onthouden: elke 1e maandag in november is het Dag van de BHV. Dus alvast voor de agenda van 2013: maandag 4 november Dag van de BHV.

Door middel van de social media (Twitter, Facebook), maar ook door breed verspreide persberichten, is aandacht gevraagd voor deze Dag die dus eigenlijk 2 doelgroepen kent:

1. De niet-BHV'ers. Zij zijn degenen voor de boodschap: besef, waardering en support. Zíe wat jouw collega voor je doet, wees blij dat, als er wat met jou gebeurt, er iemand in je directe omgeving is die opgeleid en getraind is om jou adequaat hulp te verlenen. En ondersteun hem (of haar natuurlijk...) daar dan ook in, op het moment dat door hem een nascholing moet worden gevolgd. Of, ondersteun en werk mee, wanneer de BHV een ontruiming organiseert. Dit doet de BHV niet voor zichzelf, nee, voor jou! Dat jij weet wat je moet doen in geval van. De BHV is er op dat moment om je te helpen, je voor te gaan, te ondersteunen. Letterlijk om je de weg te wijzen.

2. De BHV'ers zelf. Als doelgroep 1 (van laag tot hoog binnen het bedrijf, zo belangrijk!) de BHV-organisatie waardeert en ondersteunt, worden de BHV'ers pas echt in het zonnetje gezet. Doelgroep 1 is binnen het bedrijf degene die hiervoor verantwoordelijk is. En dan is er nog de groep BHV'ers die buiten het bedrijf hulp verleent zodra een situatie hier om vraagt. Zij kunnen rekenen op de waardering en support van de professionele hulpverleners.

Minimagazine Dag van de BHV editie 2012In het minimagazine dat in 2012 onderdeel uitmaakte van het promotiepakket (en dit in 2013 ook weer zal doen), is een aantal realistische verhalen opgenomen, waarin bijvoorbeeld een BHV'er vertelt welke rol hij heeft gespeeld bij een treinongeluk.

BHV'er van het Jaar

Belangrijk onderdeel van Dag van de BHV is de verkiezing BHV'er van het Jaar. In 2012 is deze eretitel gegaan naar John Beijersbergen van FMHaaglanden in Den Haag. Meer over John en de uitkomst van de verkiezing in 2012 leest u elders op de site. Zo ook het reglement, dat ten opzichte van 2012 een kleine wijziging heeft ondergaan.

Gratis promotiepakket

Meer informatie over de inhoud, de samenstelling enzovoort volgt zodra meer bekend is. Via Twitter en Facebook zullen wij zodra er nieuws is, dit direct bekendmaken.

Partners en Business Sponsoren

Een Dag als deze kan niet worden gehouden zonder de bijdrage en inzet van sponsoren. De Partners van vorig jaar hebben zich ook voor 2013 weer aan Dag van de BHV verbonden. Het onder de aandacht brengen van de doelstelling blijft ook dit jaar voor hen een prioriteit.

Maandag 4 november 2013

Dag van de BHV vindt plaats iedere eerste maandag in november. In 2013 is dit dus maandag de 4e. Ook deze maandag zal om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, worden getest. Ook nu herkennen wij de alarmering, maar dan met een positieve twist voor het vragen van aandacht voor Dag van de BHV!

Heeft u vragen, wilt u reageren? U kunt de organisatie bereiken op het mailadres organisatie (at) dagvandebhv .nl. Wij streven ernaar binnen 48 uur te reageren.

Maandag 4 november, heeft u de datum genoteerd?

 

 

 

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top