John Beijersbergen BHV’er van het jaar

29 oktober 2012 | Arbozorg | BHV

23 BHV’ers waren genomineerd, en vandaag werd de winnaar bekend. BHV’er van het Jaar is John Beijersbergen van FMHaaglanden. De jury roemde niet alleen zijn enthousiasme, maar ook zijn overtuigingskracht. Hoe krijgt hij het voor elkaar dat zijn opdrachtgevers BHV serieus nemen?

Een brandje blussen, een enkel zwachtelen, of zelfs een hartpatiënt reanimeren. Als een BHV’er hiermee te maken krijgt, zal hij dit in alle stilte proberen op te lossen. ‘Je wilt het reguliere werk zo min mogelijk verstoren’, zegt Beijersbergen. ‘En bovendien: zoveel aandacht, dat is ook niet leuk voor het slachtoffer.’

Maar, zo voegt hij eraan toe, al dat werken achter de schermen vormt natuurlijk geen goede pr. ‘Wij BHV’ers voorkomen dat mogelijke incidenten zich voordoen. Dat is niet erg concreet. En dus zullen organisaties hier niet graag tijd en geld voor vrijmaken. Juist een incident kan helpen om mensen te overtuigen.’

Ministeries
En dat overtuigen is precies Beijersbergens taak. Want hij is coördinator bij FMHaaglanden, en namens de organisatie ondersteunt hij de BHV-organisatie van 7 ministeries. En volgens de jury van de BHV’er van het jaar doet hij dat ook goed, zowel dat ondersteunen als dat overtuigen. Want hij is 24 uur per dag met zijn vak bezig, en hij weet dit enthousiasme ook over te brengen op anderen.

Die overtuigingskracht heeft hij nodig. Want de tijd is voor de BHV’ers niet gunstig. ‘In het merendeel van de organisaties neemt de werkdruk toe’, zegt hij. ‘En dus zie je ook meer gevallen van stress. Mensen krijgen allerlei lichamelijke klachten: hyperventilatie of zelfs hartproblemen. Maar door diezelfde werkdruk zie je ook dat mensen meer moeten presteren in minder tijd. En dus mag de BHV niet ten koste gaan van het werk.’

Tips
En toch heeft Beijersbergen bij zijn ministeries een goed werkend BHV-apparaat kunnen neerzetten. Hoe hij dat heeft gedaan? Hij geeft 3 adviezen:

•Zorg dat je zelf beschikt over voldoende kennis. ‘Als je te weinig weet van ontruimingen of reanimaties, ben je natuurlijk geen volwaardige gesprekspartner. Aan de andere kant: juist die BHV-organisaties met meer kennis in huis, krijgen ook meer voor elkaar. Vroeger zag je in de wereld van de BHV vooral hobbyclubs, nu zitten er allerlei professionele opleidingen aan vast. Dat is een enorme verbetering.’

•Zorg dat je toegang hebt tot beslissers. ‘BHV’ers kunnen onderling wel van alles gaan afspreken, maar dat helpt niets als je niet de steun hebt van de top van organisatie. Ik schakel bij de ministeries ook altijd interne BHV’ers in om die contacten met het management te leggen. En ik merk dat het draagvlak daardoor groter wordt.’

•Blijf volhouden. Nog een eigenschap die de jury in Beijersbergen waardeerde: zijn vasthoudendheid. ‘Mijn collega's en ik zijn vakidioten. We houden van BHV, we vinden het belangrijk. Dus als we even geen resultaten boeken, zullen we niet achterover leunen. Dan gaan we net zo lang dat gesprek aan tot het wel lukt.’

En zo´n aanpak leidt tot resultaten. ‘Laatst organiseerden we bij een ministerie een ontruiming. Bedenk wel: dan staan er zo'n 2000 à 3000 man op straat. Je wilt niet weten wat dat kost. Het feit dat onze HBHV die beslissing tot zo´n ontruiming kon nemen, dat hij van de hoogste baas van het ministerie die bevoegdheid had gekregen, dat zegt mij genoeg. BHV wordt daar serieus genomen. En terecht, want de ontruiming verliep perfect.´

Reanimatie
Is de beslissing van de jury dus gebaseerd op Beijersbergens enthousiasme en overtuigingskracht? Niet alleen. Want hij heeft ook persoonlijk een succesvolle reanimatie uitgevoerd. ‘Het was op een dag dat ik zelf een blessure had opgelopen en dus thuis werkte. Plotseling werd er heftig gebeld. Mijn buurjongen. Het ging absoluut niet goed met zijn vader. Zo snel als ik kon strompelde ik er naar toe. Ik heb de man op de grond gebracht en hartmassage toegediend. Gelukkig liep alles goed af, maar het was toch een heel nieuwe ervaring. Ik ben dan wel EHBO-instructeur, maar zo'n echte reanimatie is heel wat anders dan oefenen met een pop.’

John Beijersbergen BHV’er van het jaar

29 oktober 2012 | Arbozorg | BHV

23 BHV’ers waren genomineerd, en vandaag werd de winnaar bekend. BHV’er van het Jaar is John Beijersbergen van FMHaaglanden. De jury roemde niet alleen zijn enthousiasme, maar ook zijn overtuigingskracht. Hoe krijgt hij het voor elkaar dat zijn opdrachtgevers BHV serieus nemen?

Een brandje blussen, een enkel zwachtelen, of zelfs een hartpatiënt reanimeren. Als een BHV’er hiermee te maken krijgt, zal hij dit in alle stilte proberen op te lossen. ‘Je wilt het reguliere werk zo min mogelijk verstoren’, zegt Beijersbergen. ‘En bovendien: zoveel aandacht, dat is ook niet leuk voor het slachtoffer.’

Maar, zo voegt hij eraan toe, al dat werken achter de schermen vormt natuurlijk geen goede pr. ‘Wij BHV’ers voorkomen dat mogelijke incidenten zich voordoen. Dat is niet erg concreet. En dus zullen organisaties hier niet graag tijd en geld voor vrijmaken. Juist een incident kan helpen om mensen te overtuigen.’

Ministeries
En dat overtuigen is precies Beijersbergens taak. Want hij is coördinator bij FMHaaglanden, en namens de organisatie ondersteunt hij de BHV-organisatie van 7 ministeries. En volgens de jury van de BHV’er van het jaar doet hij dat ook goed, zowel dat ondersteunen als dat overtuigen. Want hij is 24 uur per dag met zijn vak bezig, en hij weet dit enthousiasme ook over te brengen op anderen.

Die overtuigingskracht heeft hij nodig. Want de tijd is voor de BHV’ers niet gunstig. ‘In het merendeel van de organisaties neemt de werkdruk toe’, zegt hij. ‘En dus zie je ook meer gevallen van stress. Mensen krijgen allerlei lichamelijke klachten: hyperventilatie of zelfs hartproblemen. Maar door diezelfde werkdruk zie je ook dat mensen meer moeten presteren in minder tijd. En dus mag de BHV niet ten koste gaan van het werk.’

Tips
En toch heeft Beijersbergen bij zijn ministeries een goed werkend BHV-apparaat kunnen neerzetten. Hoe hij dat heeft gedaan? Hij geeft 3 adviezen:

•Zorg dat je zelf beschikt over voldoende kennis. ‘Als je te weinig weet van ontruimingen of reanimaties, ben je natuurlijk geen volwaardige gesprekspartner. Aan de andere kant: juist die BHV-organisaties met meer kennis in huis, krijgen ook meer voor elkaar. Vroeger zag je in de wereld van de BHV vooral hobbyclubs, nu zitten er allerlei professionele opleidingen aan vast. Dat is een enorme verbetering.’

•Zorg dat je toegang hebt tot beslissers. ‘BHV’ers kunnen onderling wel van alles gaan afspreken, maar dat helpt niets als je niet de steun hebt van de top van organisatie. Ik schakel bij de ministeries ook altijd interne BHV’ers in om die contacten met het management te leggen. En ik merk dat het draagvlak daardoor groter wordt.’

•Blijf volhouden. Nog een eigenschap die de jury in Beijersbergen waardeerde: zijn vasthoudendheid. ‘Mijn collega's en ik zijn vakidioten. We houden van BHV, we vinden het belangrijk. Dus als we even geen resultaten boeken, zullen we niet achterover leunen. Dan gaan we net zo lang dat gesprek aan tot het wel lukt.’

En zo´n aanpak leidt tot resultaten. ‘Laatst organiseerden we bij een ministerie een ontruiming. Bedenk wel: dan staan er zo'n 2000 à 3000 man op straat. Je wilt niet weten wat dat kost. Het feit dat onze HBHV die beslissing tot zo´n ontruiming kon nemen, dat hij van de hoogste baas van het ministerie die bevoegdheid had gekregen, dat zegt mij genoeg. BHV wordt daar serieus genomen. En terecht, want de ontruiming verliep perfect.´

Reanimatie
Is de beslissing van de jury dus gebaseerd op Beijersbergens enthousiasme en overtuigingskracht? Niet alleen. Want hij heeft ook persoonlijk een succesvolle reanimatie uitgevoerd. ‘Het was op een dag dat ik zelf een blessure had opgelopen en dus thuis werkte. Plotseling werd er heftig gebeld. Mijn buurjongen. Het ging absoluut niet goed met zijn vader. Zo snel als ik kon strompelde ik er naar toe. Ik heb de man op de grond gebracht en hartmassage toegediend. Gelukkig liep alles goed af, maar het was toch een heel nieuwe ervaring. Ik ben dan wel EHBO-instructeur, maar zo'n echte reanimatie is heel wat anders dan oefenen met een pop.’

Aandacht bij Coloriet voor Dag van de BHV

Landelijke Dag van de BHV ook bij Coloriet!Landelijke Dag van de BHV bij Coloriet

Via website coloriet.nl vrijdag 2 november 2012

Coloriet zet haar ruim 225 BHV’ers maandag 5 november in het zonnetje.
Dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de eerste maandag in november, wordt met de Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is.

Ook Coloriet heeft aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als van de bezoekers. Het management wil richting alle collega’s benadrukken, door deelname aan Dag van de BHV, dat zij de BHV-organisatie niet alleen als een verplichting vanuit de Arbowet ziet. Het is goed dat wij allemaal ons realiseren dat op de schouders van de BHV-collega de verantwoordelijkheid rust om adequaat te handelen in die kostbare eerste minuten, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners.

Broodje BHV
Er zijn promotietafels in onze woonzorgcentra Laarhof, De Hoven en De Regenboog opgesteld vlakbij het restaurant. Op deze tafels treft u flyers, folders en minibrochures waarin de belangrijke voorpostfunctie van de BHV nader wordt toegelicht. Ook verdient de inwendige mens onze aandacht, daarom is het broodje BHV te koop in de restaurants van Coloriet.

Deze dag zal zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, worden getest. Wij herkennen de alarmering, maar deze keer met een positieve twist voor Dag van de BHV! Zij zijn er tenslotte voor ons allemaal. BHV-ers verdienen onze waardering en support!

Arbo-Online: Dag van de BHV niet voor BHV'ers

Nieuws, Arbo-Online Dag van de BHV niet voor BHV'ers

Dag van de BHV niet voor BHV´ers

03 juli 2012 | Arbozorg

Wie ontfermt zich direct na een calamiteit over de slachtoffers? De BHV'ers. Hun taak is het om levens te redden – en dat hebben ze in het verleden ook meermalen gedaan. Jammer dus dat diezelfde BHV'ers lijden aan een enigszins stoffig imago en niet altijd worden gewaardeerd. De Dag van de BHV wil daar iets aan doen.

Tijdens de aanslag op het World Trade Center kwamen meer dan 2600 mensen om het leven. Maar dat is niet het hele verhaal. 'Er waren op die ochtend zo'n 30.000 werknemers aanwezig', zegt Syl Bennema. 'En daarvan zijn er dus meer dan 27.000 gered. Weet je wie daar een grote rol in speelde? De bedrijfshulpverlening. Die wist veel mensen op tijd naar buiten te krijgen, vaak met gevaar voor eigen leven. Want niemand wist wanneer die gebouwen zouden instorten.' Dit is geen losse geschiedenisles. Want Bennema is niet alleen directeur van Crisicom, maar ook een van de drijvende krachten achter de Dag van de BHV op 5 november. Samen met Partners en ondersteund door het Europees Agentschap voor veiligheid op het werk, wil die een probleem oplossen waar BHV'ers mee kampen: hun imago.

Serious business
Want hoewel BHV'ers voortdurend standby staan om onze levens te redden, is hun imago bepaald niet stoer. 'Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt als de collega's allemaal buiten staan bij een ontruimingsoefening', zegt Bennema. 'Zijn die er goed van doordrongen dat de BHV aan het trainen is om hen in geval van nood in veiligheid te brengen? Nee, ze denken dat het juist een oefening is ten behoeve van de BHV-organisatie zelf. Daarom reageren ze wel eens lacherig.'

Hoe is die houding te verklaren? Bennema zoekt het vooral bij het gebrekkige veiligheidsbewustzijn.'Waar gebeurt de volgende ramp? Altijd bij de buren. Dus waarom zou je er in het huidige economische klimaat zoveel geld en moeite in steken? Veel werkgevers zien BHV als een verplichting van de overheid, en dat stralen ze ook uit. En de medewerkers pikken dat natuurlijk op. Maar als er wél wat gebeurt, verwachten ze dat ze meteen worden geholpen.

'Reality-training'
Om die mindset bij te stellen, ziet Bennema veel in een realistische manier van trainen. 'Waarom staan die collega's op het parkeerterrein en halen de schouders op? Omdat ze weten dat het gaat om een oefening. Ze zien de noodzaak er niet van in. Daarom moet je hen in de waan laten dat het menens is. Je kunt allerlei realistische scenario's bedenken: niet per se brand, maar ook een gaslek, een terreurdreiging, een niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Maak het zo echt mogelijk. Dan snappen de collega’s dat hun lot in handen ligt van de BHV – althans tot de hulpdiensten arriveren.' Maar daar zit precies de angel. Want als het allemaal in scene is gezet, blijven die hulpdiensten thuis. En dus komen de medewerkers er achter dat er ook deze keer sprake was van een oefening. Wat is dan je boodschap? Dat ze het alarm niet serieus hoeven te nemen?

Bennema ziet dat anders. 'Let wel: ook de BHV'ers zijn niet op de hoogte gebracht. Die denken ook dat het echt is, en dus blijkt juist uit zo'n oefening of ze tegen hun taak zijn opgewassen. Klapt iemand tijdens een inzet totaal dicht? Dan weet je dus dat die extra moet worden getraind. Maar ik weet uit ervaring dat de overgrote meerderheid wél slaagt. En dat zien die collega’s ook.' 

Dag van de BHV
Het bijstellen van de mindset, dat is ook de gedachte achter de Dag van de BHV op 5 november. 'Nee, die is niet bedoeld voor de BHV'ers', zegt Bennema: 'We vragen alleen extra aandacht voor ze. Wij hebben een pakket samengesteld voor werkgevers. Daarin zitten onder andere posters, flyers en een tijdschrift met ervaringen uit bedrijven door de hulpverlener en de hulpontvanger. Op die manier willen we laten zien dat die BHV’er er niet is voor zichzelf, maar voor de collega's. En we stellen de collega de impliciete vraag: 'Als jou iets overkomt, hoe wil je dan worden geholpen?''

Zoetwaren.nl: Steun de Dag van de BHV'ers!

Nieuws, Zoetwaren.nl

Steun de Dag van de BHV’ers!

25 juni 2012

De Dag van de BHV’ers vindt voor het eerst dit jaar plaats op maandag 5 november. Het doel van deze dag is om het belang van de bedrijfshulpverlening in Nederland weer in de belangstelling te brengen. Er moet structureel meer waardering en support komen voor de inzet van de BHV’er.

Dit initiatief is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die het verdienen om eens extra in het zonnetje gezet te worden. De omgeving van de bedrijfshulpverleners realiseert zich vaak niet wat de taken zijn van een bedrijfshulpverlener. Hierdoor wordt zo’n functie in het bedrijf niet altijd als even populair ervaren. Dit is omdat het werk van een bedrijfshulpverlener niet direct zichtbaar is voor iedereen. Steun daarom ook de Dag van de BHV’er als blijk van waardering voor de bijzondere inzet van alle bedrijfshulpverleners. Zij blijven hun missie onder alle omstandigheden uitvoeren; dat verdient alle lof!

Iemand nomineren?
Heeft u een bedrijfshulpverlener in uw bedrijf van wie u graag uw waardering wilt uitspreken? Geef uw BHV’er dan op voor de verkiezing. Wie weet wordt hij/zij wel verkozen tot de BHV’er van 2012! De prijs is € 2000,-- waarvan € 1000,-- contant en de andere € 1.000,-- naar een door de winnaar gekozen goed doel geschonken wordt. Het doel moet gerelateerd zijn aan hulpverlening.

Wilt u meer informatie over dit initiatief? Zie http://www.dagvandebhv.nl.

Meerbusiness Regionaal Zakenplatform

Noteer 5 november: 'Dag van de BHV'

Maandag 5 november 2012 wordt dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de 1e maandag in november met ‘Dag van de BHV' landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is.

Deze maandag zal zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, worden getest. Wij herkennen de alarmering, maar deze keer met een positieve twist voor Dag van de BHV. De Dag kent drie doelstellingen. De belangrijkste is: waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener. De collega-BHV'er zet zich tenslotte in voor de ander, niet voor zichzelf. Dat besef is er nu nagenoeg niet. De pay-off luidt dan ook: ‘Ik doe het ook voor jou'.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De tweede doelstelling is aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als van de bezoekers. Deze laatste groep wordt qua verantwoordelijkheid dikwijls vergeten. Directie en management kan met goed BHV-beleid laten zien dat zij de BHV-organisatie niet alleen als een verplichting vanuit de Arbowet zien. Vanuit MVO en in het verlengde van goed werkgeverschap ligt de focus op de mens, algemeen welzijn. Van iedereen die een voet over de drempel zet.

Voorpostfunctie
Op de schouders van de BHV rust de verantwoordelijkheid voor adequaat handelen in die kostbare eerste minuten, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners. Dag van de BHV heeft daardoor ten derde tot doel dat men beseft dat BHV verder gaat dan ‘slechts' opleiden en nascholen. Niet voor niets wordt vanuit de overheid ook het regelmatig oefenen nadrukkelijk genoemd. In het magazine dat onderdeel uitmaakt van het promotiepakket, wordt vanuit de professionele hulpverlening de belangrijke voorpostfunctie van de BHV nader toegelicht.

Verkiezing BHV'er van het Jaar
Naar schatting 224.000 werknemers overkwam in 2010 een arbeidsongeval met letsel en verzuim, zo blijkt uit TNO's Arbobalans 2011. De bedrijfshulpverleners die als eerste bij een calamiteit worden opgeroepen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Door de naaste collega's en door directie en management in het bijzonder. Met het uitroepen van de BHV'er van het Jaar wordt deze bedrijfshulpverlener extra hulde gebracht. Aan de verkiezing is een geldprijs, een schenking aan een goed doel en een award verbonden.

Gratis promotiepakket
Bovenstaande doelstellingen zijn voor velen herkenbaar. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat door een groot aantal bedrijven, instanties en overheidsinstellingen het gratis promotiepakket via de website http://www.dagvandebhv.nl/ al is aangevraagd.

Ondersteuning van het initiatief
‘Dag van de BHV' is een landelijke campagne zonder winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door een aantal Partners en Business Sponsoren. Initiator en organisator is Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening. Partners zijn twee grote landelijke collega-opleidingsinstituten IVM en Quinton Brandveiligheid, de branchevereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie VBZ en het postbedrijf Sandd. Zij allen zijn enthousiast voor de doelstelling om Nederland bewuster te maken van wat bedrijfshulpverlening werkelijk is, waar het voor staat, doet en betekent. Met een aantal bedrijven, waaronder multinationals, zijn nog gesprekken gaande voor Partnerschap. Op korte termijn volgt hierover aanvullende informatie.

Klik hier en bezoek de website van Dag van de BHV.

Landelijke dag voor bedrijfshulpverleners én hulpontvangers

17-07-2012

Landelijke dag voor bedrijfshulpverleners én hulpontvangers

Maandag 5 november wordt dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de 1e maandag in november, met Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Deze maandag zal zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, worden getest. Wij herkennen de alarmering, maar deze keer met een positieve twist voor Dag van de BHV. De Dag kent drie doelstellingen. De belangrijkste is: waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener. De collega-BHV’er zet zich tenslotte in voor de ander, niet voor zichzelf. Dat besef is er nu nagenoeg niet. De pay-off luidt dan ook: ‘Ik doe het ook voor jou’.

Lees meer op Facility-info.com

Schoonmaakjournaal: 5 november: landelijke Dag van de BHV

Schoonmaakjournaal vermeldt voor de kalender: 5 november Dag van de BHV24 juli 2012

5 november: landelijke Dag van de BHV

Maandag 5 november wordt dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de eerste maandag in november, met Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is.

Deze maandag wordt, zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, getest. De alarmering krijgt deze keer een positieve twist door Dag van de BHV.

Doelstellingen
De landelijke dag kent drie doelstellingen. Eén waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener; de tweede betreft aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van de eigen medewerkers en bezoekers – de dikwijls vergeten groep, en ten derde het besef dat BHV verder gaat dan ‘slechts’ opleiden en nascholen.

Verkiezing
Naar schatting 224.000 werknemers overkwam in 2010 een arbeidsongeval met letsel en verzuim, blijkt uit TNO’s Arbobalans 2011. De bedrijfshulpverleners die als eerste bij een calamiteit worden opgeroepen, verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Door de naaste collega’s en door directie en management in het bijzonder. Met het uitroepen van de BHV’er van het Jaar wordt deze bedrijfshulpverlener extra hulde gebracht. Aan de verkiezing is een geldprijs, een schenking aan een goed doel en een award verbonden.

Meer informatie en het promotiepakket is verkrijgbaar via de website Dag van de BHV.nl

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top