PERSBERICHT
donderdag 21 juni 2012

Luchtalarm op Dag van de BHV
Landelijke dag voor hulpverleners én hulpontvangers

Maandag 5 november wordt dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de 1e maandag in november, met Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Deze maandag zal zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, worden getest. Wij herkennen de alarmering, maar deze keer met een positieve twist voor Dag van de BHV. De Dag kent drie doelstellingen. De belangrijkste is: waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener. De collega-BHV’er zet zich tenslotte in voor de ander, niet voor zichzelf. Dat besef is er nu nagenoeg niet. De pay-off luidt dan ook: ‘Ik doe het ook voor jou’.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De tweede doelstelling is aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als van de bezoekers. Deze laatste groep wordt qua verantwoordelijkheid dikwijls vergeten. Directie en management kan met goed BHV-beleid laten zien dat zij de BHV-organisatie niet alleen als een verplichting vanuit de Arbowet zien. Vanuit MVO en in het verlengde van goed werkgeverschap ligt de focus op de mens, algemeen welzijn. Van iedereen die een voet over de drempel zet. 

Voorpostfunctie
Op de schouders van de BHV rust de verantwoordelijkheid voor adequaat handelen in die kostbare eerste minuten, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners. Dag van de BHV heeft daardoor ten derde tot doel dat men beseft dat BHV verder gaat dan ‘slechts’ opleiden en nascholen. Niet voor niets wordt vanuit de overheid ook het regelmatig oefenen nadrukkelijk genoemd. In het magazine dat onderdeel uitmaakt van het promotiepakket, wordt vanuit de professionele hulpverlening de belangrijke voorpostfunctie van de BHV nader toegelicht.

Verkiezing BHV’er van het Jaar
Naar schatting 224.000 werknemers overkwam in 2010 een arbeidsongeval met letsel en verzuim, zo blijkt uit TNO’s Arbobalans 2011. De bedrijfshulpverleners die als eerste bij een calamiteit worden opgeroepen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Door de naaste collega’s en door directie en management in het bijzonder. Met het uitroepen van de BHV’er van het Jaar wordt deze bedrijfshulpverlener extra hulde gebracht. Aan de verkiezing is een geldprijs, een schenking aan een goed doel en een award verbonden.

Gratis promotiepakket
Bovenstaande doelstellingen zijn voor velen herkenbaar. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat door een groot aantal bedrijven, instanties en overheidsinstellingen het gratis promotiepakket via de website www.dagvandebhv.nl al is aangevraagd.

Ondersteuning van het initiatief
Dag van de BHV is een landelijke campagne zonder winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door een aantal Partners en Business Sponsoren. Initiator en organisator is Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening. Partners zijn twee grote landelijke collega-opleidingsinstituten IVM en Quinton Brandveiligheid, de branchevereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie VBZ en het postbedrijf Sandd. Zij allen zijn enthousiast voor de doelstelling om Nederland bewuster te maken van wat bedrijfshulpverlening werkelijk is, waar het voor staat, doet en betekent. Met een aantal bedrijven, waaronder multinationals, zijn nog gesprekken gaande voor Partnerschap. Op korte termijn volgt hierover aanvullende informatie.

PERSBERICHT
donderdag 21 juni 2012

Luchtalarm op Dag van de BHV
Landelijke dag voor hulpverleners én hulpontvangers

Maandag 5 november wordt dit jaar voor de eerste keer, en de komende jaren op de 1e maandag in november, met Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Deze maandag zal zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, om 12.00 uur landelijk het luchtalarm, de sirene, worden getest. Wij herkennen de alarmering, maar deze keer met een positieve twist voor Dag van de BHV. De Dag kent drie doelstellingen. De belangrijkste is: waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener. De collega-BHV’er zet zich tenslotte in voor de ander, niet voor zichzelf. Dat besef is er nu nagenoeg niet. De pay-off luidt dan ook: ‘Ik doe het ook voor jou’.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De tweede doelstelling is aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als van de bezoekers. Deze laatste groep wordt qua verantwoordelijkheid dikwijls vergeten. Directie en management kan met goed BHV-beleid laten zien dat zij de BHV-organisatie niet alleen als een verplichting vanuit de Arbowet zien. Vanuit MVO en in het verlengde van goed werkgeverschap ligt de focus op de mens, algemeen welzijn. Van iedereen die een voet over de drempel zet. 

Voorpostfunctie
Op de schouders van de BHV rust de verantwoordelijkheid voor adequaat handelen in die kostbare eerste minuten, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners. Dag van de BHV heeft daardoor ten derde tot doel dat men beseft dat BHV verder gaat dan ‘slechts’ opleiden en nascholen. Niet voor niets wordt vanuit de overheid ook het regelmatig oefenen nadrukkelijk genoemd. In het magazine dat onderdeel uitmaakt van het promotiepakket, wordt vanuit de professionele hulpverlening de belangrijke voorpostfunctie van de BHV nader toegelicht.

Verkiezing BHV’er van het Jaar
Naar schatting 224.000 werknemers overkwam in 2010 een arbeidsongeval met letsel en verzuim, zo blijkt uit TNO’s Arbobalans 2011. De bedrijfshulpverleners die als eerste bij een calamiteit worden opgeroepen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Door de naaste collega’s en door directie en management in het bijzonder. Met het uitroepen van de BHV’er van het Jaar wordt deze bedrijfshulpverlener extra hulde gebracht. Aan de verkiezing is een geldprijs, een schenking aan een goed doel en een award verbonden.

Gratis promotiepakket
Bovenstaande doelstellingen zijn voor velen herkenbaar. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat door een groot aantal bedrijven, instanties en overheidsinstellingen het gratis promotiepakket via de website www.dagvandebhv.nl al is aangevraagd.

Ondersteuning van het initiatief
Dag van de BHV is een landelijke campagne zonder winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door een aantal Partners en Business Sponsoren. Initiator en organisator is Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening. Partners zijn twee grote landelijke collega-opleidingsinstituten IVM en Quinton Brandveiligheid, de branchevereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie VBZ en het postbedrijf Sandd. Zij allen zijn enthousiast voor de doelstelling om Nederland bewuster te maken van wat bedrijfshulpverlening werkelijk is, waar het voor staat, doet en betekent. Met een aantal bedrijven, waaronder multinationals, zijn nog gesprekken gaande voor Partnerschap. Op korte termijn volgt hierover aanvullende informatie.

5 juli 2012:Europees Agentschap ondersteunt Dag van de BHV

PERSBERICHT
donderdag 5 juli 2012

Europees Agentschap ondersteunt Dag van de BHV

Dag van de BHV, maandag 5 november, wordt ondersteund door het Nederlands Focal Point, de Nederlandse vertegenwoordiging van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Op 18 april is hun nieuwe Europese campagne 2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ in Nederland van start gegaan. De doelstelling van deze campagne en die van Dag van de BHV sluiten naadloos op elkaar aan.

Veiligheid is van ons allemaal
Met Dag van de BHV wordt landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Deze Dag is er vooral op gericht dat iedereen binnen het bedrijf zich ervan bewust wordt dat de collega-BHV’er zich inzet voor de ander en niet voor zichzelf. Vandaar de pay-off ‘Ik doe het ook voor jou.’ De campagne ‘Samen sterk voor preventie’ van het Europees Agentschap is een oproep aan werkgevers en werknemers. Met de campagne wil het EU-OSHA bekendheid geven aan de boodschap dat werknemers en leidinggevenden moeten samenwerken om risico’s te voorkomen. Voor beide campagnes geldt dat veiligheid en gezondheid op het werk van en voor ons allemaal is.

Dag van de BHV
Dag van de BHV is een landelijke campagne en wordt mogelijk gemaakt door een aantal Partners en Business Sponsoren. Initiator en organisator is Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening. Partners zijn twee grote landelijke opleidingsinstituten IVM en Quinton Brandveiligheid, de branchevereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie VBZ, het postbedrijf Sandd en de RDW. Zij allen zijn enthousiast voor de doelstelling om Nederland bewuster te maken van wat bedrijfshulpverlening werkelijk is, waar het voor staat, doet en betekent.

Nederlands Focal Point
Het Nederlands Focal Point kan gezien worden als de vertegenwoordiging van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk in Nederland. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden van het Focal Point neergelegd bij TNO.

www.dagvandebhv.nl
http://campagne.arboineuropa.nl/ 

 

14 september 2012: Veel animo voor eerste landelijke Dag van de BHV

PERSBERICHT
14 september 2012

Veel animo voor eerste landelijke Dag van de BHV

Dag van de BHV op maandag 5 november aanstaande leeft in Nederland. Die conclusie mag nu al worden getrokken. De organisatie leidt dit onder meer af uit het grote aantal aanvragen voor het gratis promotiepakket dat is ontvangen en uit de enthousiaste berichten over initiatieven die voor deze Dag op stapel staan binnen meerdere organisaties. Zij allen, waaronder (semi)overheden, multinationals en (zorg) instellingen maken daarbij dankbaar gebruik van het promotiemateriaal dat hen gratis ter beschikking wordt gesteld. Iedereen die betrokken is bij bedrijfshulpverlening, zoals Hoofden BHV, facilitair managers maar ook directie en management, kan nog de komende drie weken, tot en met vrijdag 5 oktober, via de website www.dagvandebhv.nl het gratis pakket aanvragen.

Dag van de BHV: besef, support en waardering
Dag van de BHV is een landelijke campagne met als doelstelling om Nederland bewuster te maken wat bedrijfshulpverlening werkelijk is, waar het voor staat, doet en betekent. Op deze eerste landelijke BHV-dag wordt aandacht gevraagd voor de inzet van de collega-bedrijfshulpverleners. De praktijk leert dat het nog regelmatig voorkomt dat het ontbreekt aan support en waardering voor het BHV-team. Het besef dat de BHV-collega zich juist inzet voor de ander, is er dikwijls niet. Dag van de BHV richt zich dus vooral op de niet-BHV’ers.

Verkiezing BHV’er van het Jaar 2012
Onderdeel van Dag van de BHV is de uitreiking van een award aan de BHV’er van het Jaar 2012. Een tiental nominaties is tot nu toe ontvangen. Een jury, samengesteld uit de Partners die het initiatief ondersteunen, zal bepalen wie deze titel plus de bijbehorende award en geldprijs in de wacht sleept.
Naar schatting 224.000 werknemers overkwam in 2010 een arbeidsongeval met letsel en verzuim, zo blijkt uit TNO’s Arbobalans 2011. De bedrijfshulpverleners die als eerste bij een calamiteit worden opgeroepen en zich direct inzetten voor hun collega of de bezoeker, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Met het uitroepen van de BHV’er van het Jaar wordt deze bedrijfshulpverlener extra hulde gebracht. Nomineren kan tot en met vrijdag 5 oktober via de website www.dagvandebhv.nl.

26 september 2012: Opmerkelijk enthousiasme voor eerste verkiezing BHV’er van het Jaar

PERSBERICHT
Woensdag 26 september 2012

Opmerkelijk enthousiasme voor eerste verkiezing BHV’er van het Jaar

Op maandag 5 november wordt voor de eerste keer in Nederland de titel BHV’er van het Jaar toegekend aan een bedrijfshulpverlener als beloning voor zijn of haar bijzondere inzet. De verkiezing maakt onderdeel uit van Dag van de BHV. Deze Dag staat in het teken van besef en ondersteuning door collega’s en directie voor de inzet, rol en functie van hun bedrijfshulpverleners. Het aantal enthousiaste aanmeldingen is opmerkelijk te noemen in relatie tot de waardering waaraan het de BHV’ers dagelijks op de werkvloer nogal eens ontbreekt en waartoe Dag van de BHV oproept.

Verkiezing BHV’er van het Jaar
De redenen voor aanmelding die tot nu toe zijn ontvangen zijn divers en variëren van daadwerkelijk levensreddende handelingen tot bijzondere aandacht voor het langdurig verantwoordelijk vervullen van de functie van Hoofd BHV binnen een multinational. Naast de eeuwige roem ontvangt de BHV’er van het Jaar een geldbedrag van € 1000 en schenkt eenzelfde bedrag aan een goed doel, zoals de Hartstichting of Hersenstichting. De speciaal ontworpen award en geldprijs zal op maandag 5 november door de juryvoorzitter aan de kersverse BHV’er van het Jaar 2012 worden uitgereikt. De bekendmaking van de eerste titelhouder vindt plaats op maandag 22 oktober. Nomineren is nog mogelijk tot en met vrijdag 5 oktober aanstaande via de website www.dagvandebhv.nl.

Dag van de BHV voor niet BHV-ers
In de media wordt deze Dag ook al Dag van de BHV voor niet-BHV’ers betiteld. De toevoeging illustreert dat juist de collega’s en uiteraard ook directie en management dienen te beseffen voor wie de collega-BHV’er zich inzet in geval van een calamiteit. Dat is namelijk niet voor zichzelf, maar voor de ander. Vandaar de slogan: ‘Ik doe het ook voor jou!’ Veiligheid en gezondheid op het werk komt vrijwel dagelijks voor in de media met vermeldingen van een bedrijfsongeval of, zoals recent, door de Inspectie SZW geconstateerde onveilige situaties op 84% van de kleine bouwlocaties. Dag van de BHV wordt ondersteund door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Hun 2012/2013 campagne ‘Samen sterk voor preventie’ en Dag van de BHV sluiten naadloos op elkaar aan.

19 oktober 2012: 23 genomineerden voor BHV'er van het Jaar 2012

PERSBERICHT
Vrijdag 19 oktober 2012

23 genomineerden voor BHV’er van het Jaar 2012

Op de website van Dag van de BHV zijn de namen gepubliceerd van de 23 personen die zijn genomineerd voor de verkiezing BHV’er van het Jaar 2012. De verkiezing is een belangrijk onderdeel van Dag van de BHV die dit jaar voor het eerst wordt gehouden op maandag 5 november aanstaande. De genomineerden zijn door hun eigen collega’s voorgedragen voor deze eretitel.

Motivatie nominatie
Gedurende de periode mei 2012 tot en met de sluitingsdatum vrijdag 5 oktober jl. heeft een aantal bedrijven, instellingen en instanties via het nominatieformulier op de website van Dag van de BHV hun BHV-collega extra in het zonnetje willen zetten. Met een gedetailleerde motivatie is aangegeven waarom zij menen dat deze collega de titel verdient. De motivaties zijn uiteenlopend van aard, echter met één algemene deler: waardering voor de bijzondere inzet van deze collega. Dit is ook precies waar Dag van de BHV voor staat: besef, waardering en support. De bedrijfshulpverlener die zich inzet voor de ander, niet voor zichzelf. Vandaar de slogan: ‘Ik doe het ook voor jou’.

Bekendmaking en uitreiking
Op maandag 29 oktober zal via de (sociale) media, op www.dagvandebhv.nl  en de websites van de Partners bekend worden gemaakt wie is verkozen tot BHV’er van het Jaar 2012. Op 5 november zal de bijbehorende geldprijs € 1000 en de speciaal voor deze verkiezing ontworpen award aan de kersverse BHV’er van het Jaar 2012 worden overhandigd door juryvoorzitter Sylvester Bennema. Meerdere juryleden zullen bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn. De uitreiking zal plaatsvinden binnen het bedrijf van de verkozen BHV’er.

Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. De Dag kent drie doelstellingen. De belangrijkste is: waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener. De tweede doelstelling is aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als van de bezoekers. Deze laatste groep wordt qua verantwoordelijkheid dikwijls vergeten. Directie en management kan met goed BHV-beleid laten zien dat zij de BHV-organisatie niet alleen als een verplichting vanuit de Arbowet zien. Vanuit MVO en in het verlengde van goed werkgeverschap ligt de focus op de mens, algemeen welzijn. Van iedereen die een voet over de drempel zet. Op de schouders van de BHV rust de verantwoordelijkheid voor adequaat handelen in die kostbare eerste minuten, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners. Dag van de BHV heeft daardoor ten derde tot doel dat men beseft dat BHV verder gaat dan ‘slechts’ opleiden en nascholen. Niet voor niets wordt vanuit de overheid ook het regelmatig oefenen nadrukkelijk genoemd.

http://www.dagvandebhv.nl/index.php/bhv-er-van-het-jaar-2012/genomineerden-2012-bhv-er-van-het-jaar

29 oktober 2012: BHV'er van het Jaar 2012 bekend!

PERSBERICHT
Maandag 29 oktober 2012

BHV’er van het Jaar 2012 bekend!

De jury van Dag van de BHV heeft John Beijersbergen van Facilitair Management Haaglanden in Den Haag verkozen tot BHV’er van het Jaar 2012. Vanochtend is de totaal verraste titelhouder telefonisch door juryvoorzitter Sylvester Bennema op de hoogte gesteld. Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van  € 1000,- verbonden, alsmede € 1000,- voor een goed doel. De officiële prijsuitreiking zal 5 november in Den Haag plaatsvinden. De verkiezing is een belangrijk onderdeel van Dag van de BHV die dit jaar voor de eerste keer op maandag 5 november wordt gehouden.

Nek-aan-nekrace
De verkiezing was een close call met twee andere genomineerden. Zij zijn geëindigd op een gedeelde tweede plaats met slechts één punt verschil met nummer 1. Het betreft Erik Leunisse, REA college locatie Bartiméus in Ermelo en Peer de Louw, Kempenhaeghe in Heeze. Een eerste reactie van de kersverse titelhouder is vanaf eind deze middag te lezen in een interview op de website van www.arbo-online.nl

Jurybeoordeling
Gedurende de periode mei – oktober 2012 zijn maar liefst 33 nominaties voor 23 bedrijfshulpverleners ontvangen. Werkzaam binnen diverse bedrijven, instellingen en instanties door heel Nederland. Op basis van de omschrijvingen heeft de jury bestaande uit vertegenwoordigers van Partners van Dag van de BHV, ieder afzonderlijk, een Top 3 opgesteld. Om tot een zo objectief mogelijke beoordeling te komen zijn de namen van de genomineerden, de bedrijfsnamen en vestigingsplaatsen weggelaten bij de motivaties. Op de website van Dag van de BHV wordt een toelichting op de verkiezing en het juryoordeel opgenomen.

Hulde
Uit alle redenen van nominaties is naar mening van de jury duidelijk naar voren gekomen dat zij, die collega-BHV’ers hebben genomineerd, beseffen dat de BHV’er zich juist inzet voor de ander. De pay-off van Dag van de BHV luidt ook ‘Ik doe het ook voor jou!’ Door hun collega te nomineren tonen zij deze waardering eens te meer. De jury en organisatie van Dag van de BHV stellen dit bijzonder op prijs. Hulde dus ook voor hen die hebben genomineerd.

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. De Dag kent drie doelstellingen. De belangrijkste is: waardering en support binnen het bedrijf voor de inzet van de bedrijfshulpverlener. De tweede doelstelling is aandacht en zorg voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als van de bezoekers. Dag van de BHV heeft ten derde tot doel dat men beseft dat BHV verder gaat dan ‘slechts’ opleiden en nascholen. Niet voor niets wordt vanuit de overheid ook het regelmatig oefenen nadrukkelijk genoemd. Op de schouders van de BHV rust de verantwoordelijkheid voor adequaat handelen in die kostbare eerste minuten, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners.

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top