De tweede landelijke Dag van de BHV breed in de media

De tweede Dag van de BHV is breed opgepakt door de media. Niet alleen op de sociale media, Twitter en Facebook, maar ook meerdere (online) redacties hebben aandacht besteed aan 4 november. Dit jaar hebben ook meer radiostations Dag van de BHV onder de aandacht gebracht. Vorig jaar op Dag van de BHV hadden de omroepen Gelderland en Omrop Fryslan al bijdragen vanaf de werkvloer, dit jaar is ook door Q-Music, Radio 538 en Giel 3FM Dag van de BHV genoemd. Reporter Marc Loeven van Omroep Gelderland was dit jaar aanwezig bij Fatima Zorg in Nieuw-Wehl. Sylvester Bennema was namens de organisatie, live in de uitzending bij Zaan Radio.

Deze tweede Dag van de BHV had, uiteraard, een andere start dan de eerste in 2012. Begin 2012 moest alles maar dan ook echt alles vanaf scratch worden opgezet. Begin 2013 vond met de Partners de evaluatie plaats van de eerste Dag van de BHV. Vervolgens is de website aangepast en weer kant en klaar gemaakt voor 4 november 2013.

Evaluatie 2012
En waar gaat een evaluatie over: hoe is het gegaan, wat ging goed, wat kan beter en hoe gaan we verder. Of zoals het door Van Dale wordt gedefinieerd: eva·lu·e·ren (evalueerde, heeft geëvalueerd) 1. achteraf bespreken om ervan te leren. De gehouden enquête onder 500 aanvragers van het gratis promotiepakket plus alle ontvangen reacties, dienden als leidraad. Tips, meldingen, aandachtspunten: alles is door de Partners besproken.

Dag van de BHV, voor niet-BHV'ers
De organisatie en Partners hebben een aantal conclusies getrokken waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de conclusie dat nog beter voor het voetlicht moet worden gebracht dat Dag van de BHV juist de niet-BHV'ers als doelgroep heeft.
Om die reden zijn in 2013 zogenoemde triggerstickers aan het promotiepakket toegevoegd. Bedoeling, zo zegt het woord al, om met de korte kreten de lezer te triggeren, aan te zetten tot nadenken, gesprekken op te starten over de kreet. Met als doelstelling dat eenieder - van de collega's maar ook directie en management! - zich ervan bewust is of wordt hoe belangrijk de aanwezigheid van een goed opgeleide en geoefende BHV'er is. Die collega, de BHV'er, die zich inzet voor de ander en niet voor zichzelf. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden van deze Dag.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Verheugd is de organisatie wanneer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, vanuit al zijn expertise en met zijn ervaring op het gebied van veiligheid, met een prachtig statement benadrukt hoe belangrijk de bedrijfshulpverlening is voor elk bedrijf, voor elke organisatie die veiligheid op de agenda heeft staan. 'Bedrijfshulpverleners zijn voor ondernemingen en organisaties van essentieel belang als het onderwerp veiligheid je ter harte gaat.' De heer Van Vollenhoven onderstreept dat juist ook in tijden dat er niets gebeurt, in de BHV moet worden geïnvesteerd en er aandacht voor moet blijven. 'Bedrijfshulpverlening verdient dan ook onze aandacht en respect, ook in tijden dat er niets gebeurt.'

Meer pakketten verzonden
In 2012 wist de organisatie niet wat men mocht verwachten ten aanzien van het aantal aanvragen voor het gratis promotiepakket. Het overtrof echter direct alle verwachtingen! Met man en macht zijn gedurende een aantal dagen de promotiepakketten in eigen beheer, nogmaals dank vrijwilligers!, ingepakt. Omdat door de ontvangen reacties al wel kon worden voorzien dat het aantal aanvragen in 2013 dat van 2012 zou overtreffen, is het inpakken van de duizenden pakketten in 2013 uitbesteed aan Concern Voor Werk in Lelystad.

Vakjury en Facebook: BHV'er van het Jaar 2013
Chantal van Schaagen is door de vakjury verkozen tot de opvolger van de eerste BHV'er van het Jaar, John Beijersbergen. Haar naam is door Glas Geschenken Gouda toegevoegd aan de kristallen wisselAward. Chantal heeft ook een prachtige persoonlijke award ontvangen, evenals een oorkonde én de cheque van € 1000. De andere cheque van € 1000 die Dag van de BHV de BHV'er van het Jaar beschikbaar stelt voor schenking aan een goed doel naar keuze, heeft Chantal overhandigd aan Slachtofferhulp Nederland. In de fotogalerij vindt u beelden van de uitreiking.

Dit jaar is ook via Facebook een oproep gedaan voor het aanmelden voor de verkiezing BHV'er van het Jaar. Voortschrijdend inzicht, zoals het zo mooi heet, maakt dat voor 2014 het reglement voor de verkiezing enigszins zal worden aangepast. Op de website vindt u hierover begin 2014 meer informatie.

Maandag 3 november 2014
Ook dit jaar zal een enquête onder aanvragers worden uitgezet en begin 2014 door de Partners worden geëvalueerd. De eigen website en sociale media zoals Twitter en Facebook zullen weer worden gebruikt om de Dag nog weer meer onder de aandacht te brengen. De eerste verzoeken voor deelname aan de 3e Dag van de BHV zijn al ontvangen!

Ook in 2014 is de eerste maandag van november weer Dag van de BHV.
Maandag 3 november 2014. Noteert u de datum alvast?

Volg ons ook op Twitter en Facebook voor het laatste nieuws.

 

 

 

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top