PERSBERICHT 4 november 2013

BHV’er van het Jaar 2013 bekend!

Maandag 4 november 2013 - Chantal van Schaagen van DUO in Groningen is door de jury van Dag van de BHV verkozen tot BHV’er van het Jaar 2013. Vanochtend om 10.00 uur is zij verrast met deze mededeling door Paul Reijns, Hoofd BHV bij DUO. Aansluitend heeft zij de telefonische bevestiging en felicitaties ontvangen van juryvoorzitter Sylvester Bennema. Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van  € 1000,- verbonden, alsmede € 1000,- ter schenking aan een goed doel. De officiële en feestelijke prijsuitreiking in aanwezigheid van de organisatie en juryvoorzitter van Dag van de BHV, vindt vanmiddag bij DUO plaats.

In totaal waren 24 kandidaten voor de titel genomineerd. Deze namen staan op de website van Dag van de BHV gepubliceerd. De vakjury heeft op basis van een geheel geanonimiseerd overzicht, zonder herleiding naar man/vrouw, werkzaam bij of vestigingsplaats, de inzendingen beoordeeld. Op de website van Dag van de BHV is het juryoordeel opgenomen, op grond waarvan de eretitel BHV’er van het Jaar 2013 aan Chantal van Schaagen is toegekend. Eddy van der Molen van KPN te Leeuwarden greep naast de titel. Hij is op de tweede plaats geëindigd.

Over Dag van de BHV

Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’ers gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Extra ondersteuning is dit jaar ontvangen van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij draagt de Dag een warm hart toe en benadrukt het belang van goed opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners. www.dagvandebhv.nl

Over DUO

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen en verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten. Daarnaast fungeert  DUO als Nationaal Europass Centrum Nederland. Voor het ministerie van BZK voert DUO activiteiten uit op het gebied van het inburgeringsbeleid en naturalisatie. www.duo.nl

PERSBERICHT 4 november 2013

BHV’er van het Jaar 2013 bekend!

Maandag 4 november 2013 - Chantal van Schaagen van DUO in Groningen is door de jury van Dag van de BHV verkozen tot BHV’er van het Jaar 2013. Vanochtend om 10.00 uur is zij verrast met deze mededeling door Paul Reijns, Hoofd BHV bij DUO. Aansluitend heeft zij de telefonische bevestiging en felicitaties ontvangen van juryvoorzitter Sylvester Bennema. Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van  € 1000,- verbonden, alsmede € 1000,- ter schenking aan een goed doel. De officiële en feestelijke prijsuitreiking in aanwezigheid van de organisatie en juryvoorzitter van Dag van de BHV, vindt vanmiddag bij DUO plaats.

In totaal waren 24 kandidaten voor de titel genomineerd. Deze namen staan op de website van Dag van de BHV gepubliceerd. De vakjury heeft op basis van een geheel geanonimiseerd overzicht, zonder herleiding naar man/vrouw, werkzaam bij of vestigingsplaats, de inzendingen beoordeeld. Op de website van Dag van de BHV is het juryoordeel opgenomen, op grond waarvan de eretitel BHV’er van het Jaar 2013 aan Chantal van Schaagen is toegekend. Eddy van der Molen van KPN te Leeuwarden greep naast de titel. Hij is op de tweede plaats geëindigd.

Over Dag van de BHV

Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’ers gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Extra ondersteuning is dit jaar ontvangen van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij draagt de Dag een warm hart toe en benadrukt het belang van goed opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners. www.dagvandebhv.nl

Over DUO

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen en verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten. Daarnaast fungeert  DUO als Nationaal Europass Centrum Nederland. Voor het ministerie van BZK voert DUO activiteiten uit op het gebied van het inburgeringsbeleid en naturalisatie. www.duo.nl

28 oktober 2013: 24 genomineerden BHV'er van het Jaar 2013

PERSBERICHT 28 oktober 2013

24 genomineerden BHV'er van het Jaar 2013

Namen kanshebbers gepubliceerd

Op de website van Dag van de BHV zijn de namen gepubliceerd van de 24 kanshebbers voor de eretitel van Bedrijfshulpverlener van het Jaar 2013. De verkiezing is een belangrijk onderdeel van Dag van de BHV die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden op maandag 4 november aanstaande. Aan de titel is naast een persoonlijke award, de wisselAward en oorkonde ook een geldbedrag van € 2000 verbonden, waarvan 1000 euro voor de titelhouder en 1000 euro voor een goed doel naar zijn of haar keuze.

Bekendmaking en uitreiking
Op maandag 4 november wordt via de (sociale)media en een persbericht bekend gemaakt wie door de vakjury is verkozen tot BHV’er van het Jaar 2013. Om 16.00 uur zal John Beijersbergen, BHV’er van het Jaar 2012, de wisselAward overdragen aan zijn opvolger. Vanuit de organisatie zal juryvoorzitter Sylvester Bennema de cheque en oorkonde met jurymotivatie uitreiken. Namens het goede doel zal een vertegenwoordiger de cheque in ontvangst nemen. De uitreiking zal plaatsvinden op de locatie van de verkozen BHV’er.

53 nominaties ontvangen
Tussen april en oktober heeft de organisatie totaal maar liefst 53 nominaties ontvangen. Met een gedetailleerde motivatie is aangegeven waarom de genomineerde naar mening van de aanmelder, de titel verdient. Doordat een aantal nominaties niet aan het reglement voldeed is het totaal aantal genomineerden bijgesteld naar 24.

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’ers gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden van deze Dag. Extra ondersteuning is dit jaar ontvangen van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij draagt de Dag een warm hart toe en benadrukt het belang van goed opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners. www.dagvandebhv.nl

27 september 2013: Je kan stikken!

PERSBERICHT 27 september 2013

Je kan stikken!

'Triggersticker' voor Dag van de BHV

Dag van de BHV, maandag 4 november, zet dit jaar 'triggerstickers' in om de focus van deze Dag extra scherp voor het BHV-voetlicht te brengen. De kleine sticker met een korte confronterende tekst dient ter bewustwording dat ‘bedrijfshulpverleners essentieel zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk’. Een stelling van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven draagt de bedrijfshulpverlening een warm hart toe en ondersteunt met zijn uitspraken de doelstelling van Dag van de BHV.
De triggersticker, met verschillende teksten, maakt onderdeel uit van het gratis promotiepakket dat door organisaties nog tot en met 4 oktober via de website kan worden aangevraagd.

Confronterende cijfers
Tachtig werkenden kwamen in 2011 om het leven als gevolg van een arbeidsongeval. Naar schatting 207.000 werknemers hadden in 2011 te maken met een arbeidsongeval met lichamelijk en/of geestelijk letsel en verzuim. Voor circa 5.100 leidden de arbeidsongevallen tot een ziekenhuisopname na hun bezoek aan de Spoedeisende Hulp.*)

Waardering, erkenning, ondersteuning
Regelmatig komt het voor dat de inzet van de collega-BHV’er niet op waarde wordt geschat. Te vaak wordt alles dat met BHV te maken heeft, gezien als ‘iets’ van de BHV’ers. Collega’s realiseren zich niet altijd dat bedrijfshulpverleners kennis en kunde op peil houden juist voor de ander. De Dag is vorig jaar in de media getypeerd als Dag van de BHV voor niet-BHV’ers.
‘Ik doe het ook voor jou!’ luidt de slogan.

*) Bron: TNO i.o.v. Ministerie SZW, Arbeidsongevallen in Nederland 2011, uitgave juni 2013

20 juni 2013: Pieter van Vollenhoven: Dag van de BHV spreekt mij zeer aan.

PERSBERICHT 20 juni 2013

Pieter van Vollenhoven: Dag van de BHV spreekt mij zeer aan

Pieter van Vollenhoven vraagt aandacht en respect voor bedrijfshulpverleners

Professor mr. Pieter van Vollenhoven heeft zich, met het delen van zijn zienswijze ten aanzien van bedrijfshulpverlening, duidelijk uitgesproken over BHV’ers: ‘Zij zijn van essentieel belang.’ Met deze uitspraak ondersteunt hij de doelstelling van Dag van de BHV. Op maandag 4 november, tijdens de tweede landelijke Dag van de BHV, worden bedrijfshulpverleners extra in het zonnetje gezet. ‘De Dag van de BHV spreekt mij als ‘dag’ zeer aan!’ aldus prof. mr. Pieter van Vollenhoven. ‘De bedrijfshulpverlening verdient onze aandacht en respect.’

Erkenning en waardering
Regelmatig komt het voor dat de inzet van de collega-BHV’er niet op waarde wordt geschat. Te vaak wordt alles dat met BHV te maken heeft, gezien als ‘iets’ van de bedrijfshulpverleners. De collega’s associëren de BHV’ers niet met dagelijkse zorg voor veiligheid en gezondheid. Daar waarschuwt prof. mr. Pieter van Vollenhoven voor. ‘Erkenning en waardering. Ook in tijden dat er niets gebeurt.’ 

BHV 24/7, samen werken aan veiligheid
Evenzo spreekt Van Vollenhoven zich uit over de belangrijke rol die de BHV vervult als voorpostfunctie van de professionele hulpverleners. ‘Door allerlei omstandigheden kan veel tijd verlopen voordat de professionele hulpverleners aanwezig kunnen zijn.’ Hij vervolgt: ‘Bedrijfshulpverleners zijn immers de eerste en vaak enige personen die de onveiligheid kunnen helpen bestrijden.’ Diezelfde BHV’er verleent tegenwoordig al, mede ook om die reden, regelmatig hulp buiten werktijd. Een inzet die Stichting Maatschappij en Veiligheid, waarvan prof. mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter is, niet alleen toejuicht, maar ook nastreeft. ‘Samen werken aan veiligheid.’

‘Wij zijn zeer verheugd met de reactie van prof. mr. Pieter van Vollenhoven’, reageert Sylvester Bennema namens de organisatie van Dag van de BHV. ‘Een waardevolle ondersteuning voor alle bedrijfshulpverleners in Nederland. Temeer omdat deze afkomstig is van een autoriteit op het gebied van veiligheid, zoals de heer Van Vollenhoven door veel Nederlanders wordt gezien.’

De gehele uitspraak van prof. mr. Pieter van Vollenhoven is te lezen op de site van Dag van de BHV: www.dagvandebhv.nl

23 april 2013: Verkiezing BHV'er van het Jaar 2013 van start

PERSBERICHT 23 april 2013

Verkiezing BHV'er van het Jaar 2013 van start

Collega’s die hun bedrijfshulpverlener extra in het zonnetje willen zetten voor een bijzondere inzet kunnen per vandaag hem of haar aanmelden voor de titel BHV’er van het Jaar 2013. Op maandag 4 november, de 2e landelijke Dag van de BHV, zal de naam van de BHV’er van het Jaar 2013 bekend worden gemaakt. De verkiezing maakt een belangrijk onderdeel uit van Dag van de BHV. Aan de titel is naast de wisseltrofee, een persoonlijke award plus een geldprijs verbonden. Nomineren van kandidaten is mogelijk vanaf heden tot en met vrijdag 11 oktober aanstaande via de website www.dagvandebhv.nl

Over de Verkiezing
In 2012 is enthousiast gereageerd op de mogelijkheid tot nomineren. Maar liefst 23 genomineerden maakten in 2012 kans op de eretitel, de geldprijs van € 2.000 en de speciaal ontworpen award. John Beijersbergen, Coördinator BHV bij FMHaaglanden Den Haag, viel in 2012 de eer te beurt als eerste de titel in ontvangst te mogen nemen. De helft van zijn geldprijs heeft hij geschonken aan Stichting Good Bears. Volgens plan zal Beijersbergen op 4 november de wisseltrofee overdragen aan zijn opvolger.

Over Dag van de BHV
Iedere eerste maandag van november is het Dag van de BHV. Deze Dag wordt van alle niet-BHV’ers gevraagd aandacht te hebben voor de inzet van hun BHV-collega. Besef, waardering en support, dat zijn de sleutelwoorden voor Dag van de BHV. Besef van het belang van de inzet van de bedrijfshulpverlener. Waardering van collega’s en ondersteuning voor bijvoorbeeld het volgen van de herhalingstraining. ‘Ik doe het ook voor jou!’. Meer informatie op de website www.dagvandebhv.nl Hier is ook een terugblik 2012 geplaatst met onder andere reacties en een fotogalerij.

9 april 2013: Landelijke Dag van de BHV alweer in de spotlights

PERSBERICHT 9 april 2013

Landelijke Dag van de BHV alweer in de spotlights

Maandag 4 november, de eerste maandag in november, wordt  voor de tweede keer met Dag van de BHV de inzet van de bedrijfshulpverleners breed onder de aandacht gebracht. Publicaties in de media bevestigen dat 4 november bij veel organisaties is gereserveerd voor de BHV-organisatie. Evenals vorig jaar zal ieder bedrijf op eigen wijze de bedrijfshulpverleners extra bedanken en op deze manier tonen dat zij hun BHV’ers ondersteunen. Dag van de BHV vraagt de niet-BHV’ers te beseffen dat deze collega’s zich inzetten voor ieders veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Geslaagde primeur als signaal
Dag van de BHV heeft vorig jaar een meer dan geslaagde primeur beleefd. Door onder andere facilitair managers en hoofden BHV van richting de duizend organisaties, van klein tot multinational, is het gratis promotiepakket aangevraagd. Hiermee wordt duidelijk het signaal afgegeven dat waardering voor de inzet van bedrijfshulpverleners niet vanzelfsprekend is. Een inzet die gericht is op de ander, niet op zichzelf. Vandaar de slogan ‘Ik doe het ook voor jou!’

Ondersteuning door Partners
Ook dit jaar wordt Dag van de BHV weer mogelijk gemaakt door een aantal organisaties bij wie veiligheid en gezondheid op het werk in belangrijke mate onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening in Amersfoort weet zich, als initiërende en organiserende partij, net als in 2012 weer gesteund door energieleverancier Essent, IVM Werk Veilig, Meeùs Verzekeringen Hypotheken Pensioenen, Quinton Brandveiligheid, RDW, postbedrijf Sandd en branchevereniging VBZ.  Daarnaast blijft het Nederlandse Focal Point, de vertegenwoordiging van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) in Nederland, Dag van de BHV ondersteunen.

Terugblik Dag van de BHV 2012
Voor een terugblik op 2012 met onder andere een fotogalerij en reacties kijkt u op http://www.dagvandebhv.nl/terugblik-2012

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top