BHV’er van het Jaar 2014 bekend!

Amersfoort,  3 november 2014 – Ad Geluk, Senior adviseur communicatie en voorlichting bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, is door de jury van Dag van de BHV verkozen tot BHV’er van het Jaar 2014. Vanochtend om 10.00 uur is hij verrast met deze mededeling door juryvoorzitter Sylvester Bennema. De jury roemt zijn gedrevenheid en 24/7 enthousiaste inzet voor de BHV-organisatie waarvan hij al ruim 20 jaar lid is. ‘Hij weet iedereen enthousiast te maken om de veiligheid in het ziekenhuis met z’n allen te waarborgen. Zijn inzet zorgt ervoor dat de rol van de BHV’er in dit ziekenhuis op een goede plek in de organisatie staat.’
Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van  € 1000,- verbonden, alsmede
 € 1000,- ter schenking aan een goed doel. Vanmiddag om 16.00 uur vindt de officiële en feestelijke prijsuitreiking plaats in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Recordaantal nominaties
Voor de eretitel zijn dit jaar in totaal 37 nominaties ontvangen. Een forse stijging van aanmeldingen ten opzichte van de twee voorgaande jaren, 24 in 2013 en 23 in 2012. De organisatie van Dag van de BHV concludeert hieruit, dat het besef en de waardering voor de inzet van de bedrijfshulpverlener duidelijker wordt. De namen van de genomineerden en de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, staan op de website van Dag van de BHV gepubliceerd. Eveneens is op de website het gehele juryoordeel opgenomen, op grond waarvan de eretitel BHV’er van het Jaar 2014 aan Ad Geluk is toegekend.
Daniëlle Talmon werkzaam bij Nationale Nederlanden in Rotterdam, greep naast de titel. Zij is op de tweede plaats geëindigd.

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’ers gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Extra ondersteuning is ook dit jaar weer ontvangen van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij draagt Dag van de BHV een warm hart toe en benadrukt het belang van goed opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners.
 
Over het Elkerliek ziekenhuis
Het Elkerliek ziekenhuis is een modern, algemeen ziekenhuis. Wij zorgen voor patiënten op drie locaties: Helmond (hoofdvestiging), Deurne en in Gemert. Bij het Elkerliek werken zo’n 140 medisch specialisten, 2200 medewerkers en vele vrijwilligers. Samen leveren zij mensgerichte zorg van uitstekende kwaliteit. In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is onze koers duidelijk en resultaatgericht.

BHV’er van het Jaar 2014 bekend!

Amersfoort,  3 november 2014 – Ad Geluk, Senior adviseur communicatie en voorlichting bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, is door de jury van Dag van de BHV verkozen tot BHV’er van het Jaar 2014. Vanochtend om 10.00 uur is hij verrast met deze mededeling door juryvoorzitter Sylvester Bennema. De jury roemt zijn gedrevenheid en 24/7 enthousiaste inzet voor de BHV-organisatie waarvan hij al ruim 20 jaar lid is. ‘Hij weet iedereen enthousiast te maken om de veiligheid in het ziekenhuis met z’n allen te waarborgen. Zijn inzet zorgt ervoor dat de rol van de BHV’er in dit ziekenhuis op een goede plek in de organisatie staat.’
Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van  € 1000,- verbonden, alsmede
 € 1000,- ter schenking aan een goed doel. Vanmiddag om 16.00 uur vindt de officiële en feestelijke prijsuitreiking plaats in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Recordaantal nominaties
Voor de eretitel zijn dit jaar in totaal 37 nominaties ontvangen. Een forse stijging van aanmeldingen ten opzichte van de twee voorgaande jaren, 24 in 2013 en 23 in 2012. De organisatie van Dag van de BHV concludeert hieruit, dat het besef en de waardering voor de inzet van de bedrijfshulpverlener duidelijker wordt. De namen van de genomineerden en de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, staan op de website van Dag van de BHV gepubliceerd. Eveneens is op de website het gehele juryoordeel opgenomen, op grond waarvan de eretitel BHV’er van het Jaar 2014 aan Ad Geluk is toegekend.
Daniëlle Talmon werkzaam bij Nationale Nederlanden in Rotterdam, greep naast de titel. Zij is op de tweede plaats geëindigd.

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de organisaties wordt de niet-BHV’ers gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. Extra ondersteuning is ook dit jaar weer ontvangen van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij draagt Dag van de BHV een warm hart toe en benadrukt het belang van goed opgeleide en getrainde bedrijfshulpverleners.
 
Over het Elkerliek ziekenhuis
Het Elkerliek ziekenhuis is een modern, algemeen ziekenhuis. Wij zorgen voor patiënten op drie locaties: Helmond (hoofdvestiging), Deurne en in Gemert. Bij het Elkerliek werken zo’n 140 medisch specialisten, 2200 medewerkers en vele vrijwilligers. Samen leveren zij mensgerichte zorg van uitstekende kwaliteit. In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is onze koers duidelijk en resultaatgericht.

Verkiezing Bedrijfshulpverlener van het Jaar 2014 is hot!

Verkiezing Bedrijfshulpverlener van het Jaar 2014 is hot!

Amersfoort, 21 augustus 2014 - De organisatie van Dag van de BHV heeft al 23 unieke aanmeldingen ontvangen voor de verkiezing BHV’er van het Jaar 2014. Maandag 3 november om 10.00 uur wordt de naam van de BHV’er van het Jaar 2014 bekendgemaakt. Diezelfde middag zal de award, oorkonde en bijbehorende geldprijs van € 2000,- worden uitgereikt. De verkiezing maakt een belangrijk onderdeel uit van Dag van de BHV, die voor het derde achtereenvolgende jaar plaatsvindt. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van het belang van de inzet van de eigen collega’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de organisatie. Nomineren van kandidaten is mogelijk tot en met vrijdag 10 oktober via de website www.dagvandebhv.nl

Dag van de BHV juist voor niet-BHV’ers

Iedere eerste maandag van november is het Dag van de BHV. Deze Dag wordt alle niet-BHV’ers gevraagd aandacht te hebben voor de inzet van hun BHV-collega. Besef, waardering en support zijn de sleutelwoorden voor Dag van de BHV. De slogan luidt ‘Ik doe het ook voor jou!’. Gratis promotiepakketten zijn beschikbaar en aan te vragen via de website.

Meer over deze Dag en de ondersteuning door prof. mr. Pieter van Vollenhoven leest u op de website. Hier is ook een fotogalerij met een terugblik op 2012 en 2013 geplaatst.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven onderzoekt regierol bedrijfshulpverleners voor veiligheid in samenleving

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven onderzoekt regierol bedrijfshulpverleners voor veiligheid in samenleving

Amersfoort, 14 juli 2014 - Prof. mr. Pieter van Vollenhoven ziet voor bedrijfshulpverleners, naast de functie binnen de eigen organisatie, mogelijk ook een rol weggelegd met betrekking tot de veiligheid in de samenleving. Met het project Burgermoed probeert de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), waarvan Van Vollenhoven voorzitter is, meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van de inzet van burgers in het algemeen en de BHV’er buiten werktijd in het bijzonder. Burgermoed is onderwerp van de ondersteuning die Van Vollenhoven ook dit jaar biedt aan de landelijke Dag van de BHV. Op maandag 3 november vindt voor de derde achtereenvolgende keer Dag van de BHV plaats.

Medeverantwoordelijkheid burger

Door een terugtredende overheid is al sinds een paar decennia een groter accent voor (mede)verantwoordelijkheid voor veiligheid komen te liggen bij ondernemingen, burgers en organisatie. In de praktijk echter blijkt dat burgers niet vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid op zich nemen en niet direct handelend optreden of kunnen optreden. De SMV onderzoekt nu of je burgers hiervoor kunt opleiden en of er personen zijn zoals de BHV’er, die de regie kunnen nemen. ‘Bedrijfshulpverleners beschikken immers al over kennis en ervaring, ’ aldus prof. mr. Pieter van Vollenhoven. ‘Zij kunnen van grote waarde zijn voor de veiligheid in onze maatschappij.’

Dag van de BHV

Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor Dag van de BHV. Met deze dag wordt de niet-BHV’ers gevraagd extra aandacht te hebben voor de inzet van hun collega BHV’er. Vaak is niet duidelijk dat deze collega zich niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander. De slogan luidt dan ook ‘Ik doe het ook voor jou’.

Gratis promotiepakket

De bijdrage van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, alsmede een artikel over Burgermoed van de SMV,  is opgenomen in het magazine dat onderdeel uitmaakt van het geheel gratis promotiepakket, aan te vragen via de website www.dagvandebhv.nl

7 april 2014: Randstad Partner derde landelijke Dag van de BHV

Randstad Partner derde landelijke Dag van de BHV

Amersfoort, 7 april 2014 – Op maandag 3 november 2014 vindt voor het derde achtereenvolgende jaar Dag van de BHV plaats, dit jaar met Randstad als nieuwe Partner. Binnen de eigen organisatie wordt de niet-BHV’er gevraagd aandacht te hebben voor de inzet van de collega bedrijfshulpverleners voor veiligheid en gezondheid op het werk. Besef, waardering en support zijn kernwoorden die aan deze Dag verbonden zijn. Vorig jaar zijn meer dan 4100 pakketten verspreid onder ruim 800 deelnemende bedrijven.

Randstad Partner Dag van de BHV

Randstad Nederland heeft zich als Partner aan Dag van de BHV verbonden. Chris Heutink, Algemeen Directeur Randstad Nederland en lid Raad van Bestuur Randstad Holding: 'Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze voortrekkersrol in de wereld van werk, vinden wij een veilige werkomgeving uitermate belangrijk. Binnen Randstad hechten we dan ook grote waarde aan onze BHV-organisatie.' Op de website van Dag van de BHV is de gehele toelichting gepubliceerd.

BHV’er van het Jaar 2014

Een belangrijk onderdeel van Dag van de BHV is de verkiezing van de BHV’er van het Jaar. Eerdere nominaties in 2013 en 2012 geven duidelijk blijk van waardering voor de inzet van de bedrijfshulpverlener. ‘Bedrijfshulpverleners zijn voor ondernemingen en organisaties van essentieel belang.’, aldus Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Aan de verkiezing is een geldprijs van € 2000,- verbonden, waarvan € 1000,- voor een Goed Doel. Per vandaag kunnen kandidaten voor de titel van 2014 worden voorgedragen. Op de website is het nominatieformulier daartoe opengesteld.

Gratis promotiepakket

Het geheel gratis promotiepakket is samengesteld en gericht op de primaire doelgroep, zijnde de niet-BHV’ers. De slogan luidt ‘Ik doe het ook voor jou!’ Daarnaast grijpen organisaties deze Dag aan om hun bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. Een terugblik 2013 en 2012 is te vinden op de website, evenals het aanvraagformulier voor het promotiepakket: www.dagvandebhv.nl.  

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top