Terugblik 2016, vijf jaar Dag van de BHV: een kijkje achter de schermen

Een lustrum! Dat was het afgelopen Dag van de BHV, op maandag 7 november 2016. Wat in 2012 meteen voortvarend van start ging, en dan bedoelen we ook het aantal deelnemende organisaties, is nu, vijf jaar later een dag die ruim voordat deze aanbreekt, al staat omcirkeld in honderden agenda’s. Was het in de eerste twee jaren nog zo dat de Dag pas begon te leven in de maanden direct voorafgaand aan de Dag, de afgelopen jaren is bedrijfshulpverlening een onderwerp dat ook ná Dag van de BHV onder de aandacht blijft binnen organisaties. Posters die blijven hangen, activiteiten die worden voortgezet en collega’s die zich alsnog bij een BHV-collega melden met de vraag of zij ook tot BHV’er kunnen worden opgeleid. Naadloos sluit het dan alweer aan op de voorbereidingen voor de eerstvolgende Dag van de BHV.

Terugblik 2016, vijf jaar Dag van de BHV: een kijkje achter de schermen

Een lustrum! Dat was het afgelopen Dag van de BHV, op maandag 7 november 2016. Wat in 2012 meteen voortvarend van start ging, en dan bedoelen we ook het aantal deelnemende organisaties, is nu, vijf jaar later een dag die ruim voordat deze aanbreekt, al staat omcirkeld in honderden agenda’s. Was het in de eerste twee jaren nog zo dat de Dag pas begon te leven in de maanden direct voorafgaand aan de Dag, de afgelopen jaren is bedrijfshulpverlening een onderwerp dat ook ná Dag van de BHV onder de aandacht blijft binnen organisaties. Posters die blijven hangen, activiteiten die worden voortgezet en collega’s die zich alsnog bij een BHV-collega melden met de vraag of zij ook tot BHV’er kunnen worden opgeleid. Naadloos sluit het dan alweer aan op de voorbereidingen voor de eerstvolgende Dag van de BHV.

Daags na de Dag

Voor de organisatie van Dag van de BHV is dit niet anders. Ondertussen is de Dag verworden tot een ‘project’ van jaarrond plannen en organiseren. Zoals nu, nadat Dag van de BHV heeft plaatsgevonden, wanneer er wordt gestart met de samenstelling van een Terugblik op de website met onder andere het schrijven van deze tekst en het aanmaken van nieuwe menu’s en artikelen. Meteen ook wordt alles klaargemaakt om de grootschalige evaluatie-enquête te verspreiden onder de aanvragers en de resultaten te verwerken in een totaaloverzicht; respectievelijk eind november en begin december vindt dit plaats. Deze uitslagen zijn een belangrijk agendapunt op de agenda in januari – ondertussen is het dan 2017 – wanneer de Partners bijeenkomen. Deze Partners maken de landelijke – niet commerciële! - Dag van de BHV ieder jaar mogelijk. Vanaf het eerste jaar in 2012 bestaat het team van Partners uit de volgende organisaties: Crisicom (initiator Dag van de BHV), Meeùs, Essent, Quinton Brandveiligheid, RDW, IVM, VBZ en Sandd. De organisatie is centraal belegd bij Crisicom. Iedere Partner heeft vanuit een eigen overtuiging en branche- of organisatie-ervaring besloten tot Partnership. Tijdens de januarivergadering kijken de Partners met elkaar terug op het jaar en kijken meteen ook vooruit - mede op basis dus van de uitkomsten van de enquête – naar de eerstvolgende Dag van de BHV die, zoals altijd, iedere 1e maandag in november plaatsvindt. Deze valt in 2017 op maandag 6 november. Misschien meteen maar even deze datum in de agenda noteren?

Nieuw licht

Nieuw licht
Het is nog eind 2016 wanneer onze vormgever Lente Vormgeving in Tilburg - Business Sponsor van het eerste moment - alweer aan de slag gaat met het aanpassen van de diverse uitingen waar bijvoorbeeld een datum op voorkomt. De webbouwer zorgt ervoor dat de opmaak van onze website van het herziene logo wordt voorzien. Op de social media voert de organisatie de wijzigingen door. Teksten worden aangepast en het thema voor het nieuwe jaar ziet langzaamaan het licht.
Een eerste brainstorm over de inhoud van het magazine vindt plaats. De fotostudio plus fotograaf en de modellen worden geboekt. We zitten dan pas in februari/maart. Vanaf maart vinden de eerste interviews plaats voor het magazine. Het nieuwe licht schijnt ook over de eerste opzet van het promotiemateriaal. Begin april is het moment om het formulier voor het aanvragen van promotiepakketten open te stellen en een mailing hiervoor te verzenden. Dit geldt tevens voor het formulier voor het nomineren van de BHV’er van het Jaar. Eind april / begin mei moeten alle interviews hebben plaatsgevonden, de artikelen zijn uitgewerkt en (vanzelfsprekend) door de geïnterviewde zijn goedgekeurd; de bijbehorende foto’s zijn gemaakt. Het eerste persbericht is al verspreid en online gezet. Per mei wordt gestart met een eerste opzet van de vormgeving van al het promotiemateriaal en de wedstrijd voor het Recept Broodje BHV. In juni vinden de laatste checks plaats en worden alle teksten nogmaals minutieus bestudeerd. Als de zomervakanties van alle betrokkenen in juli en augustus achter de rug zijn, is er nog net tijd voor een eventuele last minute toevoeging. Vervolgens gaat de opdracht voor al het promotiemateriaal naar de drukker. Half september moet alle inhoud van het promotiepakket binnen zijn bij het bedrijf dat de duizenden pakketten inpakt en klaarmaakt voor verzending eind september en begin oktober. Om verzending mogelijk te maken heeft de organisatie het gehele adressenbestand nog een keer goed gecontroleerd en fouten die er mogelijk bij het aanvragen toch zijn ingeslopen, waar mogelijk te tackelen. En zeker zo belangrijk: checken of iedere aanvrager het aantal pakketten ontvangt wat is aangevraagd of is overeengekomen. Tal van organisaties vragen rechtstreeks tientallen pakketten aan omdat zij landelijk over meerdere vestigingen of eenheden beschikken. Denk aan grote zorginstellingen, scholen of ook de eenheden van politie. Ondertussen loopt het nomineren nog steeds door, net als de social media. Naarmate Dag van de BHV dichterbij komt, verschijnen er meer en meer berichten op bijvoorbeeld Twitter en Facebook. We weten uit de contacten die er zijn met deelnemers, dat zij al eerder in het jaar activiteiten voor Dag van de BHV op de agenda hebben staan. Voorbereidingen worden vaak al voor de zomer getroffen. Zodra de termijn voor nomineren is gesloten buigt de jury zich over het overzicht met alle nominaties. Het is bijna knap te noemen hoe de jury tussen alle puntjes door de rode draad van het verhaal kan volgen. Alle namen, hij/zij, hem/haar en alles dat mogelijk maar kan leiden naar een herleiding wie, wat, waar en hoe heeft gehandeld, is verwijderd uit de nominatie. Middels een puntenverdeling volgt de Top 5 en vindt verificatie plaats. Met als ‘apotheose’ het uiteindelijke moment van bekendmaking op Dag van de BHV om 10.00 uur, wanneer de juryvoorzitter de nieuw verkozen BHV’er van het Jaar verrast met de mededeling. De laatste hand wordt door de vormgever gelegd aan de oorkonde en de twee cheques a 1000 euro. De bestelde boeketten worden bij de bloemist opgehaald en de reis naar de organisatie waar de BHV’er van het Jaar werkt, wordt gemaakt. Om 16.00 uur vindt de uitreiking plaats. Gedurende de Dag wordt er volop getweet en geliket. Het persbericht dat eerder al is verstuurd, verschijnt gedurende de dag op meer en meer websites en platformen.
Persberichten worden gedurende het hele jaar verstuurd, social media wordt ingezet en zo veel meer: alles is erop gericht om Dag van de BHV breed bij het publiek onder de aandacht te brengen. Wat we bijna vergeten te vermelden, en hoe is het bijna mogelijk ;-), is de hoeveelheid mailverkeer dat gedurende het hele jaar door binnenkomt bij de organisatie. De vragen en verzoeken zijn heel divers. In het algemeen geeft de inhoud blijk van het enthousiasme voor deelname en het uitdragen van de boodschap van Dag van de BHV.

'Coole' adrenaline

‘Coole’ adrenaline
Op dat laatste komen we graag even terug: de boodschap van Dag van de BHV. Is deze Dag er nou voor de BHV’ers? Daar waar in het begin mogelijk niet iedereen bekend was met het feit dat Dag van de BHV juist voor de niet-BHV’er is, is dit de laatste jaren minder het geval. ‘Dag van de BHV, voor niet-BHV’ers’ zo is Dag van de BHV in het eerste jaar in de media voor de herkenbaarheid genoemd. Zo af en toe gebruiken we dit nog wel eens, moeten we ‘bekennen’. Natuurlijk is Dag van de Bedrijfshulpverlening er voor de bedrijfshulpverleners! Dat zij deze Dag extra in het zonnetje worden gezet, is terecht! Zij zijn onze helden. Alleen… wanneer je je niet beseft dat deze collega’s een belangrijke rol vervullen, dan komt het er op aan dat we met Dag van de BHV dit besef bewerkstelligen. Bewustwording van dit feit, vervolgens de waardering uitspreken voor de BHV-collega’s en hen ondersteunen in het uitvoering van hun BHV-taken: dat is de prioriteit van Dag van de BHV. Alles is erop gericht om iedereen te laten beseffen: mijn collega zet zich in voor mij! Hij of zij doet het niet voor zichzelf, maar voor mij. En dat kan de directeur zijn, de naaste collega of de klant die op bezoek is. De BHV-collega is er voor iedereen in die allereerste minuten, wanneer 112 al wel is gebeld maar nog niet ter plaatse is. Iedereen zal begrijpen dat tussen het moment van 112 bellen en het arriveren van de professionele hulpverlening tijd zit. Zo simpel is het. Een beginnende brand, een verschrikkelijke val van de trap, een hartstilstand… we hebben het hier wel over daadkrachtig en handelend optreden door de opgeleide, getrainde en bovenal geoefende BHV’er. De BHV’er dóet. Hij of zij houdt het hoofd koel terwijl de adrenaline heus ook door zijn/haar lichaam giert. Wat denk je… Logisch toch, wanneer je je collega aan het reanimeren bent. Wat voor een impact heeft dit wel niet. En dan misschien nog niet eens op het moment zelf – de BHV’er voert uit wat hij/zij heeft geleerd - , maar wat te denken in de dagen erna… De BHV’er vervult een o zo belangrijke voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening! “Die eerste minuten… ik ben er nog”

Nut en noodzaak

Nut en noodzaak
Eens te meer waren we daarom verheugd toen, juli 2016, korpschef van politie Erik Akerboom bevestigde dat hij het boegbeeld wilde zijn van Dag van de BHV. Een eervolle functie die hij overnam van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De heer Van Vollenhoven benadrukte het belang van BHV’ers. “De bedrijfshulpverlener verdient onze aandacht en respect, ook in tijden dat er niets gebeurt. Bedrijfshulpverleners zijn voor ondernemingen en organisaties van essentieel belang als het onderwerp veiligheid je ter harte gaat.” Korpschef Akerboom onderstreept het belang van nut en noodzaak van goed geoefende BHV’ers. “Wij kunnen het belang van BHV’ers niet vaak en luid genoeg uitdagen. BHV’ers zijn 24/7 paraat om de helpende hand te bieden.” Akerboom doelt met 24/7 niet alleen op de hulpverlening binnen de eigen organisatie van de BHV’er, maar ook de inzetten van BHV’ers op straat.

Te laat

Te laat
‘Voor 112 is er de BHV’ was het thema van 2016. Voor de eenheden van politie die hebben deelgenomen aan Dag van de BHV, hebben we het woord ‘ook’ toegevoegd. ‘Voor 112 is er óók de BHV’. De politie beschikt over een BHV-organisatie die uit maar liefst circa achtduizend BHV’ers bestaat. Ook zij allemaal, bij 112 zeg maar, hebben uiteraard de wettelijk verplichte BHV’ers in huis. Alhoewel je bij de professionals het  ‘wettelijk verplicht’ niet hoeft te benadrukken. Zij weten tenslotte van heel dichtbij, uit de dagelijkse praktijk, dat het er niet om gaat dat de wet de bedrijfshulpverlening voorschrijft. Je wilt het ‘gewoon’ goed geregeld hebben. Als het niet voor een ander is, dan toch wel voor jezelf. Tussen het bellen van 112 en het arriveren van politie, brandweer of ambulance zit tijd; zit altijd tijd, dat is logisch. Toch tikt de secondewijzer door naar minuten. Tien minuten klinkt kort, maar kan te laat zijn. Het leven verliezen, jouw bedrijf dat afbrandt verliezen, een toekomst verliezen.

Hulde voor alle deelnemers!

Hulde voor alle deelnemers!
De vorige alinea klinkt wellicht ietwat triest. De meeste organisaties die deelnemen aan Dag van de BHV zullen zich hierin waarschijnlijk ook niet herkennen. Zij willen met hun deelname juist laten zien en onderstrepen dat zij veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel hebben staan. Van en voor iedereen die een voet over de drempel zet. Niet wachten totdat er iets gebeurt, maar proactief preventief actie ondernemen. Zij willen de collega’s die zich daarvoor inzetten, in hun serieuze ijver ondersteunen. De waardering is er op al die andere dagen van het jaar en in november op één speciale Dag in het bijzonder. Dat is Dag van de BHV.


Toch even de check… Hoe veilig ben jij? Doe de test!

Delen: 

Inschrijven nieuwsbrief

     
Go To Top