Dag van de BHV 2017 met het thema 24/7 x 52 = 365 ligt achter ons. Een paar weken na maandag 6 november hebben we een tweet geretweet waarin wordt genoemd dat de gemeente Noordoostpolder in alle dorpen en in Emmeloord haar eigen bedrijfs-AED’s beschikbaar heeft gesteld voor het burgerhulpverleningsproject. Inwoners met een reanimatiecertificaat en met name BHV’ers en EHBO’ers, wordt gevraagd zich aan te melden als burgerhulpverlener. Bedrijven en particulieren met een AED wordt gevraagd de AED’s te registreren en, net als de gemeente, beschikbaar te stellen voor algemeen, maatschappelijk gebruik. Naast gemeente Noordoostpolder zijn er momenteel al tal van gemeentes die AED's beschikbaar hebben en ook aanschaffen. Op dit moment zijn er honderdduizend burgerhulpverleners aangesloten bij HartslagNu. Voor een goede dekking voor en door geheel Nederland zijn er honderdzeventigduizend nodig. Heeft u zich al aangemeld?

Al met al kunnen we vaststellen dat sinds de eerste Dag van de BHV in 2012 er meer en meer aandacht is voor de belangrijke rol die de BHV’er vervult in de allereerste minuten van een calamiteit of levensbedreigende situatie. Was het eerst zo dat menig collega niet wist voor welke taken de BHV’er werd opgeleid, ondertussen is het binnen (deelnemende) organisaties veel duidelijker hoe belangrijk deze collega’s zijn in de eerste hulpverlening binnen de eigen organisatie én op straat. Ambassadeur Erik Akerboom blijft dit feit ook onderstrepen.

Na de start in 2012 en het lustrum in 2016, heeft een volgende mijlpaal voor Dag van de BHV plaatsgevonden in juni 2017. Dag van de BHV is middels een notariële akte ondergebracht in een stichting. In de enquête die onder ruim 500 aanvragers is verspreid, wordt deelnemers aan Dag van de BHV gevraagd mee te denken over het verder uitbouwen en uitdragen van het gedachtegoed van deze Dag. Ook wordt input gevraagd over het mede mogelijk (blijven) maken van deze Dag, in financieel opzicht.

Dit jaar heeft de uitreiking 'BHV'er van het Jaar 2017' plaatsgevonden in Den Haag, bij KPN. Door de jury is de inzet van Ron Pietersen, uit totaal 40 nominaties, als hoogste gewaardeerd. Ron heeft de persoonlijke Award, de WisselAward, een oorkonde én de cheque van 1000 euro in ontvangst genomen. De andere check t.w.v. 1000 euro heeft Ron geschonken aan Stichting Good Bears.

Tot aan het eerste lustrum, vorig jaar, waren jaarlijks 5000 gratis promotiepakketten beschikbaar voor het intern onder de aandacht brengen van de landelijke Dag van de BHV. Uit de evaluatie-enquête kwam naar voren dat organisaties liever de documentatie digitaal ontvangen om zo naar wens het benodigde materiaal –aantallen en formaten - samen te stellen. In de evaluatie-enquête is hierover een vraag gesteld, we zijn uiteraard reuze benieuwd hoe u het aanbod heeft ervaren.

In januari 2018 wordt alweer gestart met de eerste voorbereidingen voor de eerstvolgende Dag op maandag 5 november 2018. Via de sociale media en onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. En u weet, heeft u tussentijds vragen of ideeën? Aarzel niet en mail ons op organisatie (at) dagvandebhv.nl.

Nog even terugkijken op 2017? Dat kan met de Fotogalerij! Een aantal van de deelnemers heeft hun deelname vastgelegd en ons de foto's toegestuurd. Dank!

Delen: 
     
Go To Top