Gefeliciteerd Ron Pietersen van KPN, Den Haag!

(Peter Jonker, links op de foto, die Ron Pietersen, rechts, had genominieerd voor de titel)

Uit 40 unieke en prachtige nominaties heeft de jury van de Verkiezing BHV'er van het Jaar de meeste stemmen toegekend aan Ron Pietersen, Netwerkbeheerder bij KPN in Den Haag.

De ingestuurde nominatie op basis waarvan de inzet van Ron (o.a. tijdens een brand in zijn hotel in Turkije heeft Ron zijn BHV kennis en kunde ingezet ) is door de jury gewaardeerd met de eretitel en is door de jury als volgt omschreven:

De puurheid die spreekt uit de motivatie waar het gaat om de tomeloze, belangeloze en enthousiaste wijze op en búiten het werk en hoe de BHV door Ron Pietersen wordt uitgedragen en in praktijk wordt gebracht. Zijn nominatie illustreert het thema van Dag van de BHV 2017: 24/7x52=365. BHV’er ben je niet alleen op het werk, maar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mede door Ron zijn adequate optreden en het bieden van de noodzakelijke hulp en ondersteuning, heeft hij bijgedragen aan het in veiligheid brengen van anderen. Daarmee heeft hij aangetoond dat een BHV’er altijd en overal hulp kan bieden bij calamiteiten. Naar overtuiging van de jury geeft Ron invulling aan de voorbeeldfunctie van de BHV’er en is ervan overtuigd dat hij hiermee anderen motiveert.

Foto's van links naar rechts: de persoonlijke Award links met de grotere WisselAward ernaast, de oorkonde, Ron met Jacklien Zimmermann en Han Manders bestuursleden Stichting Good Bears of the World, die de 2e cheque van € 1000 in ontvangst mochten nemen van Ron Pietersen (foto's Dag van de BHV, Angeliek Lieverdink)

Lees ook het persbericht.

Delen: 
     
Go To Top