Evaluatie enquête Dag van de BHV

Maandag 6 november 2017 werd de zesde landelijke Dag van de BHV gehouden. Ter ondersteuning heeft u gebruik gemaakt van ons gratis beschikbaar gestelde promotiemateriaal (digitaal en/of print).
Graag horen wij van u hoe u Dag van de BHV heeft ervaren en nemen wij graag uw tips, adviezen en opmerkingen mee voor de eerstvolgende Dag van de BHV op maandag 5 november 2018.
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.

Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite!
Organisatie Dag van de BHV.


Bedrijfsnaam(*)

Uw naam(*)

E-mail(*)
Ongeldig e-mailadres

Branche(*)

Ongeldige invoer

Bedrijfsgrootte(*)

Ongeldige invoer

Hoe heeft u kennis genomen van Dag van de BHV(*)

Heeft u de downloadmodule promotiemateriaal gebruikt(*)

Ongeldige invoer

Hoe heeft u de downloadmodule en mogelijkheid ervaren(*)

Ongeldige invoer

Voldeed het promotiepakket aan uw verwachting(*)

Please specify your position in the company

Wat miste u mogelijk in het pakket of welke suggestie heeft u voor het volgende promotiepakket
Invalid Input

Heeft de Dag bijgedragen tot een verbetering in waardering van de BHV organisatie(*)

Is binnen uw organisatie duidelijk dat Dag van de BHV juist ook voor de niet BHVer is(*)

Ongeldige invoer

Heeft u Dag van de BHV met uw huidige BHV aanbieder besproken(*)

Besteedt uw organisatie aandacht aan Dag van de BHV op maandag 5 november 2018(*)

Wat vindt u van het initiatief voor Dag van de BHV(*)

Ruimte voor toelichting algemene tips advies suggesties

Mogen wij eventueel nav deze enquete contact met u opnemen(*)

Sinds 2012 hebben Partners van Dag van de BHV met hun financiële bijdrage, het jaarlijks mogelijk gemaakt dat u het promotiepakket gratis in ontvangst kon nemen en dat de BHV'er van het Jaar een prachtige prijs kon worden uitgereikt.
Sinds juni 2017 is Dag van de BHV in een Stichting ondergebracht en heeft een aantal Partners besloten zich niet meer aan Dag van de BHV te verbinden. Hierdoor is het beschikbare budget om de Dag mogelijk te maken naar beneden bijgesteld.
Misschien is het een interessante optie voor de organisatie waar u werkt, om zich als Partner aan Dag van de BHV te verbinden? Of misschien bent u bereid met een financiële bijdrage (en met actief meedenken over Dag van de BHV!) de voortzetting van Dag van de BHV te garanderen en daarmee deze Dag verder uit te bouwen en te dragen? Welke mening leeft er bij u, welke ideeën of tips heeft u?
Wij zijn reuze benieuwd naar uw reactie!
Mijn idee voor de toekomst van Dag van de BHV
Ongeldige invoer

Delen: 
Go To Top