Van Aruba naar Helmond: Marlies Venema is verkozen tot Bedrijfshulpverlener van het Jaar 2019

Maandag 4 november 2019 – Marlies Venema, werkzaam in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond mag zich de kersverse Bedrijfshulpverlener (BHV’er) van het Jaar noemen. Zij volgt hierin Francis Odor uit Aruba op. De jury heeft Venema uit 19 kandidaten verkozen tot BHV’er van het Jaar 2019. Om 10.00 uur heeft Ton Baas, juryvoorzitter en voorzitter Stichting Dag van de BHV, haar telefonisch verrast met de mededeling. Fragment uit het juryrapport: “De jury stelt dat niet genoeg kan worden benadrukt hoe belangrijk een “motor” is voor het goed functioneren van de BHV-organisatie. Een BHV’er om trots op te zijn en waar je graag op vertrouwt als organisatie.” De officiële en feestelijke uitreiking vindt vanmiddag om 16.00 uur plaats in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Videoboodschap Erik Akerboom
De verkiezing is een belangrijk onderdeel van de landelijke Dag van de BHV en vindt dit jaar voor het achtste achtereenvolgende jaar plaats. Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van € 1000,- verbonden, evenals € 1000,- ter schenking aan een goed doel. De WisselAward zal dit jaar niet persoonlijk, door de vorige BHV’er van het Jaar, worden overhandigd. Ambassadeur Erik Akerboom neemt de honneurs voor Odor waar en spreekt Venema toe via een persoonlijke videoboodschap. Een afgevaardigde van het gekozen goede doel zal eveneens aanwezig zijn om de cheque in ontvangst te nemen.

Top 3
Niet op de eerste maar op een eervolle tweede plaats is geëindigd: Giomar Arendsz, Water en Energiebedrijf Aruba, Santa Cruz Aruba. Op een prachtige derde plaats: Gerard van Maurik werkzaam bij Upfield in Rotterdam. Alle namen en de organisatie waarvoor de 19 genomineerden werkzaam zijn, staan vermeld op de website van Dag van de BHV.

Korpschef én Boegbeeld
In een interview waaraan ook de CEO van PostNL Herna Verhagen en CEO ProRail John Voppen deelnamen, zegt Akerboom vanuit zijn functie als korpschef: “Het thema van 2019 ‘Dan vertrouw ik op jou’? is passend en sluit aan bij de rol die de politie in de samenleving heeft. Een zeer gewenste situatie die overigens niet altijd vanzelfsprekend is en mijns inziens regelmatig om zelfreflectie vraagt. Maar gelet op het enthousiasme van de BHV’ers die ik gesproken heb en de intentie van het korps om te blijven werken aan het professionaliseren van de BHV-organisatie heb ik er alle vertrouwen in dat het vraagteken achter het thema verdwijnt en het een vanzelfsprekendheid wordt.” En als Ambassadeur Dag van de BHV stelt Akerboom: “Goed opgeleide BHV’ers zijn onmisbaar. Niet alleen voor de veiligheid van de collega’s die werken in onze panden, maar ook voor de vele bezoekers. Om dit belang te onderstrepen én om mijn waardering voor alle BHV’ers binnen en buiten de politie te benadrukken heb ik mij als boegbeeld aan Dag van de BHV verbonden. Binnen is veiligheid, net zo belangrijk als buiten." Het Magazine Dag van de BHV Editie 2019 is online beschikbaar en maakt onderdeel uit van het promotiepakket.

Over de verkiezing
Uit een geheel geanonimiseerd overzicht waarin alle nominaties staan vermeld kiest de jury de top 3. De verkiezing richt zich op de inzet van de bedrijfshulpverlener. Dit kan een daadwerkelijke inzet zijn zoals een reanimatie of de algehele inzet en betrokkenheid ten aanzien van de bedrijfshulpverleningsorganisatie of ook in het publieke domein. De functie van een BHV’er tijdens een inzet is duidelijk, maar juist ook op andere momenten vertoont een grote groep BHV’ers een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

Van Aruba naar Helmond: Marlies Venema is verkozen tot Bedrijfshulpverlener van het Jaar 2019

Maandag 4 november 2019 – Marlies Venema, werkzaam in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond mag zich de kersverse Bedrijfshulpverlener (BHV’er) van het Jaar noemen. Zij volgt hierin Francis Odor uit Aruba op. De jury heeft Venema uit 19 kandidaten verkozen tot BHV’er van het Jaar 2019. Om 10.00 uur heeft Ton Baas, juryvoorzitter en voorzitter Stichting Dag van de BHV, haar telefonisch verrast met de mededeling. Fragment uit het juryrapport: “De jury stelt dat niet genoeg kan worden benadrukt hoe belangrijk een “motor” is voor het goed functioneren van de BHV-organisatie. Een BHV’er om trots op te zijn en waar je graag op vertrouwt als organisatie.” De officiële en feestelijke uitreiking vindt vanmiddag om 16.00 uur plaats in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Videoboodschap Erik Akerboom
De verkiezing is een belangrijk onderdeel van de landelijke Dag van de BHV en vindt dit jaar voor het achtste achtereenvolgende jaar plaats. Aan de titel is een speciaal ontworpen award en een geldprijs van € 1000,- verbonden, evenals € 1000,- ter schenking aan een goed doel. De WisselAward zal dit jaar niet persoonlijk, door de vorige BHV’er van het Jaar, worden overhandigd. Ambassadeur Erik Akerboom neemt de honneurs voor Odor waar en spreekt Venema toe via een persoonlijke videoboodschap. Een afgevaardigde van het gekozen goede doel zal eveneens aanwezig zijn om de cheque in ontvangst te nemen.

Top 3
Niet op de eerste maar op een eervolle tweede plaats is geëindigd: Giomar Arendsz, Water en Energiebedrijf Aruba, Santa Cruz Aruba. Op een prachtige derde plaats: Gerard van Maurik werkzaam bij Upfield in Rotterdam. Alle namen en de organisatie waarvoor de 19 genomineerden werkzaam zijn, staan vermeld op de website van Dag van de BHV.

Korpschef én Boegbeeld
In een interview waaraan ook de CEO van PostNL Herna Verhagen en CEO ProRail John Voppen deelnamen, zegt Akerboom vanuit zijn functie als korpschef: “Het thema van 2019 ‘Dan vertrouw ik op jou’? is passend en sluit aan bij de rol die de politie in de samenleving heeft. Een zeer gewenste situatie die overigens niet altijd vanzelfsprekend is en mijns inziens regelmatig om zelfreflectie vraagt. Maar gelet op het enthousiasme van de BHV’ers die ik gesproken heb en de intentie van het korps om te blijven werken aan het professionaliseren van de BHV-organisatie heb ik er alle vertrouwen in dat het vraagteken achter het thema verdwijnt en het een vanzelfsprekendheid wordt.” En als Ambassadeur Dag van de BHV stelt Akerboom: “Goed opgeleide BHV’ers zijn onmisbaar. Niet alleen voor de veiligheid van de collega’s die werken in onze panden, maar ook voor de vele bezoekers. Om dit belang te onderstrepen én om mijn waardering voor alle BHV’ers binnen en buiten de politie te benadrukken heb ik mij als boegbeeld aan Dag van de BHV verbonden. Binnen is veiligheid, net zo belangrijk als buiten." Het Magazine Dag van de BHV Editie 2019 is online beschikbaar en maakt onderdeel uit van het promotiepakket.

Over de verkiezing
Uit een geheel geanonimiseerd overzicht waarin alle nominaties staan vermeld kiest de jury de top 3. De verkiezing richt zich op de inzet van de bedrijfshulpverlener. Dit kan een daadwerkelijke inzet zijn zoals een reanimatie of de algehele inzet en betrokkenheid ten aanzien van de bedrijfshulpverleningsorganisatie of ook in het publieke domein. De functie van een BHV’er tijdens een inzet is duidelijk, maar juist ook op andere momenten vertoont een grote groep BHV’ers een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

De Politie, PostNL en ProRail verbinden zich aan Dag van de Bedrijfshulpverlening

De Politie, PostNL en ProRail verbinden zich aan Dag van de Bedrijfshulpverlening

Amersfoort, 20 juni 2019 – De Politie, PostNL en ProRail zijn de nieuwe Partners voor Stichting Dag van de Bedrijfshulpverlening (BHV). Deze grote organisaties gaan voor een periode van drie jaar een Partnership aan met de stichting. Ambassadeur en boegbeeld Erik Akerboom ziet het als belangrijke opbrengst dat deze partijen zijn aangesloten. Hij roept het bedrijfsleven en overheidsinstanties op om het initiatief nog breder onder de aandacht te brengen. “Ik werk graag mee aan de bewustwording bij alle organisaties om het belang van BHV’ers te onderstrepen.”

Na de landelijke Dag van de BHV in 2018 meldde de organisatie Dag van de BHV dat het financieel niet haalbaar zou zijn om in 2019 voor het achtste achtereenvolgende jaar de Dag te organiseren en te faciliteren. Erik Akerboom reageert: “Iedereen beseft hoe belangrijk het is tijd en energie te besteden aan een veilige (werk)omgeving. Daarbij moeten wij aandacht hebben voor de rol en functie die BHV’ers hierin hebben. Als korpschef van politie ben ik ervan doordrongen hoezeer BHV’ers het verschil kunnen maken voor mensen in nood. Iedere organisatie die gezond en veilig werken hoog op de agenda heeft staan kan elke vorm van support gebruiken in het kader van preventie en veiligheidsbewustzijn. Dag van de BHV ondersteunt hen hierin. Credits voor PostNL en ProRail dat zij nut en noodzaak inzien van de doelstelling van de dag en bijdragen in het voortbestaan van Dag van de BHV.”

De RDW, Quinton en initiatiefnemer Crisicom (Partners van Dag van de BHV sinds de start in 2012) verwelkomen de nieuwe ‘collega’s’ van harte. Sylvester Bennema namens het bestuur: “Het doet de stichting bijzonder goed dat juist dit soort grote werkgevers Dag van de BHV ondersteunt en daarmee het signaal afgeeft dat ze aandacht hebben voor het feit dat hun medewerker vertrouwen moet kunnen blijven houden in een veilige en gezonde werkomgeving. De BHV-collega’s zijn hierin een onmisbare schakel.”

De achtste Dag van de BHV vindt plaats op maandag 4 november 2019 binnen deelnemende organisaties. Om 10.15 uur wordt bekendgemaakt wie Francis Odor uit Oranjestad Aruba opvolgt als BHV’er van het Jaar. Om 16.00 uur vindt de officiële uitreiking plaats binnen de organisatie waar de BHV’er van het Jaar 2019 werkzaam is. Sleutelwoorden zijn: besef, waardering en support.

Thema 2019
Het thema voor Dag van de BHV 2019 luidt “Dan vertrouw ik op jou”. Het thema is toepasbaar op tal van situaties en onderlinge verhoudingen die betrekking hebben op zowel de veiligheid binnen de eigen organisatie als ook op situaties in het publieke domein. In het magazine en op al het promotiemateriaal zal het thema worden toegelicht. Voorafgaand aan maandag 4 november zal via meerdere kanalen aandacht worden gevraagd voor het thema.

Verkiezing BHV’er van het Jaar
Belangrijk onderdeel van Dag van de BHV is de verkiezing BHV’er van het Jaar. Vanuit de eigen organisatie en ook vanuit de professionele hulpverlening, worden BHV’ers voorgedragen voor deze prestigieuze titel. In 2018 is de titel toegekend aan Francis Odor, Ploegleider BHV in het Dr. Horacio E. Oduber Hospital in Oranjestad, Aruba. Aan de titel is een prachtige kristalglazen gegraveerde award verbonden, een oorkonde en twee cheques van elk 1000 euro. Een van de cheques schenkt de BHV’er van het Jaar aan een door hem/haar uitgekozen Goed Doel.

Deelname
Deelname vindt plaats door binnen de eigen organisatie op maandag 4 november aandacht te vragen voor de inzet van de BHV-collega’s. Doelgroep van Dag van de BHV is de niet-BHV’er. Dat iedereen beseft hoe belangrijk de inzet is van de collega die bedrijfshulpverlener is. Dag van de BHV stelt daartoe geheel gratis promotiemateriaal ter beschikking. Ook in 2019 zal dit digitaal worden aangeboden, na de zomerperiode. Op de website van Dag van de BHV zijn tips en ideeën van deelnemers te vinden hoe zij, vaak op ludieke wijze, eerder al Dag van de BHV hebben georganiseerd.

Over Dag van de BHV
Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de deelnemende organisaties, jaarlijks circa 1000 unieke namen, wordt de niet-BHV’er gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de ander. De slogan luidt: ‘Ik doe het ook voor jou!’ Korpschef Erik Akerboom is Ambassadeur en Boegbeeld van Dag van de BHV.

Delen: 
     
Go To Top