Terugblik 2020
In 2020 werden we – net als de rest van de wereld – overvallen door de gevolgen van de corona-pandemie. Gedurende het jaar hebben we gemerkt hoeveel impact dit op de werkzaamheden van BHV’ers heeft en hoeveel effect dit heeft op de mensen die dit raakt. We hebben dit thema dan ook zowel via onze nieuwsbrieven als in een speciale editie van het magazine onder de aandacht gebracht. Hierin publiceerden we onder andere ervaringsverhalen van BHV’ers die in de praktijk te maken kregen met de gevolgen van corona op hun werk. Lees mee met hun verhalen.

Ambassadeur
Begin april nam Erik Akerboom afscheid van zijn functie als Korpschef van de Politie en daarmee ook van zijn rol als boegbeeld voor de Dag van de BHV. We zijn erg blij dat zijn opvolger Henk van Essen met hetzelfde enthousiasme en overtuiging het ambassadeurschap heeft overgenomen. De Politie blijft daarmee een belangrijke partner voor de Dag van de BHV. De ondersteuning van Henk van Essen zagen we direct terug in zijn persoonlijke felicitatie-video aan de BHV’er van het Jaar 2020.

Een nieuw gezicht bij het promotiemateriaal en een Ontruimingspunt-je
Dit jaar hebben we op verzoek van de deelnemers aan de Dag het promotiemateriaal verrijkt met een nieuw gezicht in een andere omgeving. Ook werd het downloaden en de instructie hiervoor vereenvoudigd. Waar grotere bedrijven het prettig vinden om met eigen foto’s maatwerk te maken van het promotiemateriaal, is het voor kleinere bedrijven vaak prettig om direct de posters en flyers te kunnen printen of te (laten) drukken. Zo is er voor elk wat wils. In een groot aantal branches werkt het overgrote deel vanuit huis, vandaar ook dat we de presentatie hebben aangepast en diverse banners (tweetalig) beschikbaar hebben gesteld voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Ook in 2020 was er weer een heerlijk broodje BHV dat in de vorm van een driehoek gepresenteerd werd als “Ontruimingspunt-je”. Een smakelijke manier om de Dag van de BHV onder de aandacht te brengen! De Tips en Ideeën om op verschillende manieren binnen de organisatie aandacht te besteden aan de Dag werden dankbaar gelezen. Zo helpen we nieuwe deelnemers om hun eigen Dag vorm te geven.

Thema 2020 en de Verkiezing
In overleg met onze partners besloten we dit jaar hetzelfde thema aan te houden als vorig jaar: ‘Dan vertrouw ik op jou’. Het is een thema dat zoveel aspecten raakt, dat we dit graag nog een jaar onder de aandacht wilden brengen. Ook onze nieuwe ambassadeur merkte op: “Het geeft mij vertrouwen dat er nog steeds mensen zijn die zich belangeloos, bekwaam en intrinsiek gemotiveerd inzetten ten gunste van een ander. Het zijn deze mensen die een stap vooruit zetten, waar anderen een stapje terug doen.”

Dit jaar werd het Reglement voor de Verkiezing van de BHV’er van het Jaar aangepast. Een onafhankelijke jury werd benoemd en heldere criteria opgesteld. De jury boog zich over de inzendingen en publiceerde eerst een Top 5 voordat op 2 november de winnaar bekend werd gemaakt.

De negende dag van de BHV: 02-11-2020
Natuurlijk zagen we ook de effecten van corona bij de 9e editie van de Dag van de BHV. Toch hebben veel bedrijven en organisaties op diverse manieren aandacht besteed aan de Dag. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd om BHV’ers in het zonnetje te zetten en collega’s te laten zien dat zij ook in deze tijden op de BHV-collega’s mogen vertrouwen. In de Fotogalerij zijn onder meer foto’s, en social media berichten opgenomen van deelnemende organisaties.

Verkiezing BHV’er van het Jaar 2020: Rob de Ruijter, gefeliciteerd!
Rob de Ruijter, makelaar en bedrijfshulpverlener bij Ymere in Amsterdam mag zich ‘BHV’er van het Jaar 2020’ noemen. Hij volgt hierin Marlies Venema van het Elkerliek ziekenhuis uit Helmond op. Ton Baas, juryvoorzitter en voorzitter Stichting Dag van de BHV, verraste De Ruijter maandagochtend telefonisch met de uitverkiezing uit de eerder gekozen Top 5 genomineerden. Rob redde dit jaar onder werktijd het leven van twee mensen: zo viste hij met collega’s een dame en haar hondje uit het IJ en reanimeerde met succes een fietser na een hartstilstand. Uit het juryoordeel: “De jury is van mening dat hij zeer alert als bedrijfshulpverlener gebruik heeft gemaakt van zijn kennis en vaardigheid om op te treden bij incidenten ook buiten het bedrijf: op straat. Rob de Ruijter is met recht een BHV’er van wie je kunt zeggen: “Dan vertrouw ik op jou.”

Speciale aandacht gaat ook uit naar het team van PostNL dat een prachtige tweede plaats behaalde. Peter van der Sman en Walter van Krieken van PostNL in Den Hoorn wisten samen een calamiteit op kantoor tot een goed einde te brengen. Waar de eerste collega vertrouwen uitstraalde dat zij samen het incident konden aanpakken, groeide de tweede collega uit tot een betrouwbare partner. Twee collega’s waar je op kunt bouwen!

Jubileumjaar 2021
We hebben er alle vertrouwen in dat we op maandag 1 november 2021 de 10e editie van de Dag van de BHV tot een mooie jubileumeditie kunnen maken: samen met alle BHV’ers in Nederland en de organisaties waarvoor zij hun expertise inzetten. En mét alle mensen die de hulp van deze BHV’ers nodig hebben gehad of in de toekomst nodig hebben: wij vertrouwen op elkaar!

Delen: 
     
Go To Top