Het Thema van Dag van de BHV 2018 luidt: 'Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd.'

In het magazine van Dag van de BHV 2017 staat een interview met Dr. Joyce Rupert.

Rupert deed in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar Veilig Gedrag en hoe de mensen hiertoe te motiveren.

Tijdens het interview bleek al snel dat preventie een heel belangrijk aspect is. Joyce Rupert: "Compliance, wetgeving, is de basis. Door participatie til je met elkaar veiligheid naar een hoger plan."

Wat uit haar onderzoek ook naar voren komt: wat is nou precies de definitie van Veiligheid? Het blijkt dat de beleving wanneer iets wel of niet als veilig wordt beschouwd heel verschillend is. Zo vindt de een het voldoende wanneer er regels en procedures bestaan. Een ander vindt dat extra betrokkenheid voor elkaars veiligheid vanzelfsprekend is.

"Veilig werken kan gezien worden als een sociaal proces waaraan iedereen deelneemt en waarin men gezamenlijk verantwoordelijk is voor een veilige omgeving."

Vanuit haar conclusies ten aanzien van arbeidsveiligheid, het belang van adequaat handelen -juist ook in de preventieve sfeer met en door de BHV'ers- is het Thema van 2018 ontstaan. Wat zegt onze ambassadeur Akerboom over het thema?

 

 

Delen: 
     
Go To Top