Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Maurice Linders

Gefeliciteerd Maurice Linders BHV’er van het Jaar 2015!

Uit 32 unieke en prachtige nominaties heeft de jury van de Verkiezing BHV’er van het Jaar de meeste stemmen toegekend aan Maurice Linders, Meewerkend voorman Finishing Department bij MGG Netherlands BV in Tegelen.

De ingestuurde nominatie op basis waarvan de inzet van Maurice voor de BHV-organisatie van MGG is door de jury gewaardeerd met de eretitel en als volgt omschreven:

‘Maurice is een gepassioneerd BHV’er die zich met hart en ziel inzet voor de BHV-organisatie van MGG. Hij heeft als 21-jarige de oprichting en ontwikkeling van de BHV-organisatie meegemaakt. Sindsdien heeft hij deze voor een belangrijk deel zelf mee vormgegeven en is zijn enthousiasme alleen maar groter geworden. Zet zich vol overgave in voor zaken op zowel organisatorisch gebied (oefeningen organiseren, roosters maken, nieuwe BHV’ers – onder wie diverse Hoofden BHV – wegwijs maken), als op het gebied van materialen. Fungeert als vraagbaak voor menigeen.

Om ervoor te zorgen dat zijn werkzaamheden in een drieploegensysteem niet lijden onder zijn BHV-betrokkenheid, voert hij veel van de BHV-taken uit buiten de reguliere werktijd.

Door zijn locatiekennis en kennis van de specifieke omstandigheden is hij niet alleen voor de (BHV-)collega’s maar ook voor de externe hulpverlening van grote toegevoegde waarde. Zijn daadkrachtige inzet tijdens calamiteiten wordt gecomplimenteerd door zowel externe hulpverleners als de directie van MGG. Naast daadkrachtig passen de kernwoorden zelfverzekerd, eigen initiatief, optimistisch, vriendelijk en geduldig bij hem. Voor de BHV-ploeg bestaande uit circa 50 collega’s vervult hij een voorbeeldfunctie.

De jury is van oordeel dat Maurice Linders op grond van zijn intrinsieke toewijding voor de BHV, daadkrachtig optreden tijdens calamiteiten evenals de voorbeeldfunctie die hij vervult voor de (BHV-)collega’s, de titel BHV’er van het Jaar 2015 verdient.’


Goed doel 2015: Nederlandse Hartstichting

    Cart