Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Supporters

De Stichting Dag van de BHV wordt als niet commerciële organisatie ondersteund door een aantal partijen, die belangeloos hun expertise en platform inzetten om de Dag van de BHV op de kaart te zetten. Onze Supporters dragen met de belangeloze inzet van hun expertise bij aan de doelstelling van de Dag van de BHV.

BVBN

De Branchevereniging Bedrijfshulpverlening (BVBN) is Supporter van de Dag van de BHV.
De branchevereniging zet zich in om de kwaliteit van de BHV opleidingen in Nederland naar een hoger niveau te tillen en daarmee de veiligheid op de werkplek te vergroten. Immers, de BHV is het sluitstuk van Arbeidsveiligheid. Dit doet de BVBN voor opleiders en instructeurs, maar ook voor alle werkgevers in Nederland.
De missie van de BVBN “Iedereen verdient een veilige plek!” wordt alleen bereikt door samen te werken en elkaar te versterken. De Dag van de BHV op de 1e maandag van november wordt dan ook van harte ondersteund door de BVBN. Een dag om de BHV-ers in het zonnetje te zetten en de niet-BHV-ers te laten merken hoe belangrijk de BHV is: dat doen we samen!

Ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is actief met programma’s en activiteiten op gebied van Gezond en Veilig Werk. Het brengt Arbobeleid en daarmee BHV actief bij organisaties onder de aandacht en draagt Dag van de BHV een warm hart toe. Op Arboportaal, plaatst het ministerie van SZW veel relevante informatie over BHV, ARBO en RI&E en besteedt ook aandacht aan Dag van de BHV, iedere eerste maandag van november.

SER Arboplatform

Stichting Dag van de BHV en het SER Arboplatform staan samen voor het versterken van de positie en het belang van de BHV binnen organisaties.
Het SER Arboplatform is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Het laatste nieuws

Over de Dag

Stichting Dag van de BHV is er om waardering voor en het besef van het belang van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) over te brengen, zowel op de werkvloer als in het publieke domein.

Lees verder >

image-bhv-in-de-praktijk-footer

BHV in de Praktijk

magazine-dagvandebhv

Magazine

Activiteiten

BHVer-van-het-jaar
Toolkit
Broodje-BHV
Wij-doen-mee
Wall-of-fame
    Cart