Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Mede mogelijk gemaakt door:

De Dag van de BHV is een ANBI-stichting die afhankelijk is van bedrijven en organisaties als partners om de Dag van de BHV mogelijk te maken. Crisicom en Quinton staan als initiatiefnemers en bestuursleden aan de basis van de organisatie van de Dag van de BHV. Ook BHV.NL en G4S zijn als bestuurslid actief bij de stichting. De Nationale Politie is nauw betrokken bij de Dag, zoals bijvoorbeeld in de rol als ambassadeur in de persoon van korpschef Henk van Essen.

Henk van Essen

Korpschef politie

“Als iedere seconde telt” rekent u op hulp van politie, ambulance en brandweer. Professionals die dag en nacht klaar staan voor ieders veiligheid. Maar wat als het echt letterlijk om seconden gaat?

Lees meer

Sylvester Bennema

Directeur Crisicom

“Al vanaf het allereerste begin richt Crisicom zich op het opleiden, trainen en oefenen van een competente bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Lees meer

Stephan den Hollander & Sandra Voorsluijs-den Hollander

Directeur & Operationeel Directeur van Quinton

“Quinton is sinds 1996 actief in het opleiden van Bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners zijn niet meer weg te denken binnen welk bedrijf dan ook.

Lees meer

Henk Altena

Business Unit Manager bij G4S

Binnen een organisatie zijn het de BHV’ers op wie wij rekenen als collega’s of bezoekers acute hulp nodig hebben en in noodsituaties waarbij misschien wel het bedrijfsbelang in gevaar is. Deze BHV’ers zijn lang niet altijd zichtbaar en we kunnen makkelijk vergeten dat ze er zijn in tijden dat hun inzet niet nodig is.

Lees meer

Hans de Bruyn

Directeur bij BHV.NL

Als opleider van bedrijfshulpverleners ademen we bij BHV.NL al 28 jaar bedrijfsveiligheid. Onze trainers zetten zich iedere dag in om kundige en zelfverzekerde BHV’ers op te leiden. We vinden veiligheid belangrijk en dragen het initiatief om mensen die zich hiervoor inzetten in het zonnetje te zetten dan ook een warm hart toe.

Lees meer

Betrokken partners door de jaren heen

De afgelopen jaren hebben onder andere organisaties als PostNL, RDW en ProRail een bijdrage geleverd aan de Dag. Ook Essent, VBZ, Sandd, IVM, Meeùs en Randstad waren betrokken in de eerste jaren. We zijn dankbaar en trots op de betrokkenheid van deze organisaties, die in eerdere jaren de Dag van de BHV mogelijk maakten. Zij werden gedreven vanuit hun maatschappelijke functie en de wens om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven in Nederland. Omdat ze graag wilden meewerken aan het landelijke initiatief om waardering te tonen voor de inzet van de bedrijfshulpverleners. Of, zoals RDW het zo mooi verwoordde: “Omdat er nooit genoeg aandacht kan zijn voor de veiligheid van mensen-medewerkers enerzijds en de veelal belangeloze inzet van de BHV’ers anderzijds. Door dit op deze wijze onder de aandacht te brengen, zal het besef dat het ieders verantwoordelijkheid is in deze geest te handelen en de meerwaarde groeien.”

Ook van betekenis zijn als Partner aan de Dag van de BHV? Neem contact met één van de bestuursleden op via organisatie(at)dagvandebhv.nl.

Het laatste nieuws

    Cart