Dag van de BHV op 7 november 2022

Nog maar: %D dagen

BHV’er van het jaar: 1 mei 2021

Verkiezing geopend!

Broodje BHV: voor 1 augustus 2021

Deel je recept!

Toolkit: 31 augustus 2021

Toolkit beschikbaar

wij doen mee:

Meld je deelname aan!

Wall of Fame

#DVDBHV

Verkiezing ‘BHV’er van het Jaar’

Winnaar BHV’er van het Jaar 2021

Jody Elburg, Asstistent Team Lead en Ploegleider BHV bij Intersnack in Doetinchem mag zich ‘BHV’er van het Jaar 2021’ noemen. Jody staat er voor dat zijn collega’s zich veilig voelen op het werk en dat er bij calamiteiten, groot en klein, altijd iemand is die hiervoor voldoende opgeleid is. Met zijn sterke intrinsieke motivatie en daadkrachtig optreden bij calamiteiten is Jody als ploegleider BHV het boegbeeld voor veiligheid binnen het productieteam.

.

De verkiezing is een zoektocht naar het mooiste voorbeeld dat het belang van bedrijfshulpverlening uitstraalt. Met deze nominatie en verkiezing kunnen de hulpverleners nog eens extra worden bedankt voor hun bijzondere inzet.

Door de BHV’er van het Jaar op de Dag van de BHV (de 1e maandag van november) bekend te maken, proberen we het belang van de bedrijfshulpverlening in Nederland onder de aandacht te brengen. We streven daarmee naar meer waardering en support voor de inzet van de BHV’er. De uitslag van de verkiezing wordt op de Dag van de bekendgemaakt.

Wie is jouw kandidaat?

Wie nomineer jij?

De inzendtermijn voor de verkiezing ‘BHV’er van het jaar’ 2021 is gesloten. De onafhankelijke jury gaat alle inzendingen beoordelen en de winnaar maken we op maandag 1 november bekend. 

Bekijk hier alle nominaties.

Wie verdient volgens jou speciale waardering voor de inzet als BHV’er en nomineer je voor de titel ‘BHV’er van het Jaar’?

Iedereen mag een BHV’er nomineren! Draag jouw persoonlijke winnaar voor als genomineerde voor de verkiezing. Omdat in 2020 de incidentenprijs (de bedrijfshulpverlener die in het afgelopen jaar van bijzondere betekenis is geweest bij een incident) is uitgereikt, zoekt de jury dit jaar naar een kandidaat voor de oeuvreprijs (de bedrijfshulpverlener die zijn of haar sporen heeft verdiend voor de BHV-organisatie). In het reglement lees je welke criteria van toepassing zijn.

Tot en met 11 oktober kan jouw nominatie worden ingediend via het formulier op deze pagina.  Let op, want je mag maar één kandidaat voordragen!

Eretitel BHV’er van het Jaar

De winnaar van deze eretitel ontvangt op de Dag van de BHV een speciale award, een cheque van €1000 voor een goed doel en daarnaast ook persoonlijke cheque van €1000. Natuurlijk krijgt de winnaar van deze eretitel ook de nodige landelijke aandacht en waardering voor de inzet.

Beoordeling onafhankelijke jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt de nominaties op basis van de beoordelingscriteria. Jaarlijks kiest de jury ofwel voor iemand die betrokken is bij een incident ofwel voor iemand al zoveel jaar de schouders onder de BHV-organisatie heeft gezet. Omdat we in 2020 een ‘incidentenprijs’ 2019 hebben uitgereikt, wil de jury in 2021 graag een ‘oeuvreprijs’ uitreiken. Daar wordt in de criteria rekening mee gehouden.

Goede doelen van onze winnaars

Hartstichting

 • Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers een hartstilstand.
  Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Hartstilstand!? Er zijn 3 dingen die mensenlevens écht kunnen redden binnen 6 minuten: alarmeren, reanimeren en defibrilleren.
 • ‘Leren reanimeren, dat doe je voor elkaar’, Ton Gorgels, cardioloog Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Lees verder op de website van de Nederlandse Hartstichting

Diabetes Fonds

 • In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000? Dat zijn 8 mensen per dag. Daarnaast overlijden er nog veel meer mensen aan de gevolgen van diabetes, waardoor het getal naar schatting boven de 10.000 uitkomt. Het aantal Nederlanders dat weet dat ze diabetes hebben: 740.000. Mensen met diabetes bij wie de diagnose nog niet is gesteld: minstens 250.000.
 • Hypo herkennen: Komt het bloedsuikergehalte onder de 4 mmol/l dan is er sprake van hypoglykemie (een hypo). U merkt dat door: zweten, trillen, duizeligheid, plotseling wisselend humeur, ongeconcentreerd zijn, hoofdpijn, moe, hongerig. Met druivensuiker, limonade met veel suiker en daarna een boterham brengt u het bloedsuikergehalte weer omhoog. Is iemand bewusteloos, dan kan glucose worden ingespoten. Dit doet het tegenovergestelde van insuline, het zorgt ervoor dat de bloedsuiker omhoog gaat.

Lees verder op de website van het Diabetes Fonds.

Brandwondencentrum Beverwijk

 • Het Brandwondencentrum neemt een aparte plaats in bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Bijna iedereen is in zijn leven wel eens in aanraking geweest met brandwonden. Meestal is dat van zo’n kleine omvang dat een pleister of eventueel behandeling door de huisarts voldoende is.Wanneer echter de brandwonden te uitgebreid of te diep zijn, of wanneer er bijkomende complicaties zijn, dan is ziekenhuisopname of zelfs opname in een gespecialiseerd centrum noodzakelijk.
 • De manier waarop brandwonden worden behandeld, hangt van veel factoren af. Zo is een aantal zaken van belang: hoe diep en uitgebreid de brandwonden zijn, de plaats van de brandwonden, de leeftijd en conditie van de patiënt.
 • Op de website van het Brandwondencentrum is een Brandwondenprotocol Online geplaatst.

Lees verder op de website van het Brandwondencentrum/Rode Kruis Ziekenhuis.

Hersenstichting Nederland

 • In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie.
 • Beroerte, ook CVA (cerebro vasculair accident) en attaque genoemd. Bij een beroerte gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Een beroerte kan een hersenbloeding of een herseninfarct betreffen. Een TIA lijkt op een beroerte.
 • Jaarlijks krijgen ongeveer 41.000 Nederlanders een beroerte, waarvan ongeveer éénvijfde overlijdt binnen een jaar nadat ze voor het eerst zijn opgenomen in het ziekenhuis. Beroerte is de tweede doodsoorzaak in Nederland en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Bij een beroerte is het van belang snel een arts te waarschuwen of naar het ziekenhuis te gaan. Ook als de symptomen binnen een half uur weer verdwijnen, zoals bij een TIA, moet men nog naar het ziekenhuis gaan. TIA’s kunnen een voorbode zijn van een echte beroerte.
 • Symptomen: een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid. Symptomen kunnen zijn: verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), warrig spreken en denken, verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam), verstoring of verlies van het gezichts-vermogen, verdoofd gevoel in arm, been of gezicht, tintelingen, ernstige hoofdpijn (meestal bij bloeding), duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Let op: deze symptomen kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en een aanwijzing zijn voor zowel een beroerte als een TIA. Bij een TIA verdwijnen deze symptomen weer binnen een half uur.

Lees verder op de website van Hersenstichting Nederland.

Slachtofferhulp Nederland

 • De missie van Slachtofferhulp Nederland is, het slachtoffer te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers in het algemeen en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.
 • Denk na!
  ‘Omdat het te gek voor woorden is hoe agressief ambulancepersoneel, brandweerlieden, politieagenten, buschauffeurs, onderwijzers en al die anderen met een publieke taak vaak worden behandeld. Ook door jongeren, met name als die dronken zijn of stoer willen doen. Oproep aan jongeren: K-liber4life en Michael Bryan roepen daarom jongeren op om eerst even na te denken. Want diegene die daar zijn werk doet, helpt andere mensen. En is zelf ook een mens.’
 • De Helpdesk Veilige Publieke Taak produceerde in 2011 een vijftal filmpjes om werkgevers nog beter te informeren op de website HelpdeskVPT.nl.

Stichting Good Bears

 • De Foundation (Stichting) Good Bears of the World is opgericht in 1969 door journalist en radioverslaggever James Ownbey in Honolulu, op Hawaï. Het succes van de inzet van troostende teddyberen bereikte ook Europa en halverwege de jaren negentig werd er door een aantal vriendinnen in Nederland ook een stichting opgericht. De Nederlandse stichting Good Bears of the World was geboren. Sinds haar oprichting heeft de stichting hier ook al duizenden troostberen middels inzet van vrijwilligers en medewerkers van hulpdiensten “op stap” kunnen sturen. Er is nog steeds behoefte aan troost bij kinderen die iets vervelends meemaken dus zal de inzet van deze troostberen nog zeker nodig blijven.

Het laatste nieuws

  Cart