Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Ron Pietersen

BHV’er van het Jaar 2017: Gefeliciteerd Ron Pietersen van KPN, Den Haag!

Uit 40 unieke en prachtige nominaties heeft de jury van de Verkiezing BHV’er van het Jaar de meeste stemmen toegekend aan Ron Pietersen, Netwerkbeheerder bij KPN in Den Haag.

De ingestuurde nominatie op basis waarvan de inzet van Ron (o.a. tijdens een brand in zijn hotel in Turkije heeft Ron zijn BHV kennis en kunde ingezet) is door de jury gewaardeerd met de eretitel en is door de jury als volgt omschreven:

“De puurheid die spreekt uit de motivatie waar het gaat om de tomeloze, belangeloze en enthousiaste wijze op en búiten het werk en hoe de BHV door Ron Pietersen wordt uitgedragen en in praktijk wordt gebracht. Zijn nominatie illustreert het thema van Dag van de BHV 2017: 24/7×52=365. BHV’er ben je niet alleen op het werk, maar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mede door het adequate optreden van Ron en het bieden van de noodzakelijke hulp en ondersteuning, heeft hij bijgedragen aan het in veiligheid brengen van anderen. Daarmee heeft hij aangetoond dat een BHV’er altijd en overal hulp kan bieden bij calamiteiten. Naar overtuiging van de jury geeft Ron invulling aan de voorbeeldfunctie van de BHV’er en is ervan overtuigd dat hij hiermee anderen motiveert.”


De BHV’er van het Jaar mag als onderdeel van de prijs een cheque uitreiken aan een goed doel. Dit jaar was dat de Stichting Good Bears.

Goed doel 2017: Stichting Good Bears.

De Foundation (Stichting) Good Bears of the World is opgericht in 1969 door journalist en radioverslaggever James Ownbey in Honolulu, op Hawaï. Het succes van de inzet van troostende teddyberen bereikte ook Europa en halverwege de jaren negentig werd er door een aantal vriendinnen in Nederland ook een stichting opgericht. De Nederlandse stichting Good Bears of the World was geboren. Sinds haar oprichting heeft de stichting hier ook al duizenden troostberen middels inzet van vrijwilligers en medewerkers van hulpdiensten “op stap” kunnen sturen. Er is nog steeds behoefte aan troost bij kinderen die iets vervelends meemaken dus zal de inzet van deze troostberen nog zeker nodig blijven.

    Cart