Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 6 november 2023

SER Arboplatform

Stichting Dag van de BHV en het SER Arboplatform staan samen voor het versterken van de positie en het belang van de BHV binnen organisaties.
Het SER Arboplatform is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Handreiking arbomaatregelen en bedrijfshulpverlening.

De SER heeft in juli 2020 de ‘Handreiking bedrijfshulpverlening’ beschikbaar gesteld. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten.

Handreiking bedrijfshulpverlening
Duidelijke regels en kaders voor bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak binnen bedrijven. Om het BHV-werk goed te kunnen doen, hebben ze duidelijke regels en kaders nodig. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en BHV’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten.

Een goed BHV-beleid begint vaak met het beantwoorden van vragen als:

  • Hoeveel BHV’ers moeten wij hebben?
  • Wanneer moeten BHV’ers aanwezig zijn?
  • Welke opleiding moeten zij hebben?
  • Hoe vaak moeten zij trainen?

De informatie en adviezen uit deze handreiking[i] bieden werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners de juiste ondersteuning voor het voeren van goed beleid op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening goed (blijven) uitvoeren.

Een BHV’er kan mogelijk het verschil maken tussen leven en dood

“Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Dit oud-Hollandse spreekwoord is nog steeds relevant. Ook op de werkvloeren van de vele bedrijven in Nederland.
Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Daarnaast krijgen nog eens duizenden werknemers te maken met andere, maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine en grote branden zijn, maar ook bommeldingen en verdachte pakketjes. Al deze voorvallen hebben soms ingrijpende gevolgen voor werknemers, werkgevers en voor de bedrijfspanden zelf.
Een BHV’er die adequaat handelt kan dan mogelijk het verschil maken tussen leven en dood.

De rol van de bedrijfshulpverlener

BHV’ers zijn mannen en vrouwen die getraind zijn om hun collega’s te hulp te schieten bij calamiteiten op de werkvloer. Dit doen zij met:

  • het verlenen van eerste hulp;
  • het blussen van branden;
  • het ontruimen van panden;
  • en het inschakelen van hulpdiensten.

In de praktijk zijn BHV’ers als eerste ter plaatse als zich iets ernstigs of soms zelfs levensbedreigends voordoet. De bhv’er beoordeelt en gaat direct over tot handelen om schade en letsel zoveel mogelijk te voorkomen of minstens te beperken.

De BHV’er is ook gewoon de persoon waar collega’s naartoe kunnen voor vragen en hulp bij veiligheid in het bedrijf.

[i] De handreiking bedrijfshulpverlening is tot stand gekomen in opdracht van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid aan NIBHV.

Het laatste nieuws

Over de Dag

Stichting Dag van de BHV is er om waardering voor en het besef van het belang van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) over te brengen, zowel op de werkvloer als in het publieke domein.

Lees verder >

image-bhv-in-de-praktijk-footer

BHV in de Praktijk

magazine-dagvandebhv

Magazine

Activiteiten

BHVer-van-het-jaar
Toolkit
Broodje-BHV
Wij-doen-mee
Wall-of-fame
    Cart