Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van SZW is actief met programma’s en activiteiten op gebied van Gezond en Veilig Werk. Het brengt Arbobeleid en daarmee BHV actief bij organisaties onder de aandacht en draagt Dag van de BHV een warm hart toe. Op Arboportaal, plaatst het ministerie van SZW veel relevante informatie over BHV, ARBO en RI&E en besteedt ook aandacht aan Dag van de BHV, iedere eerste maandag van november.

Webinar “Doe eens gek en begin een gesprek”

Tijdens één van de Programma’s over Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW leverde Dag van de BHV een bijdrage aan een webinar over BHV.
Gastsprekers bij dit webinar met de titel: “Doe eens gek en begin een gesprek” waren: Erik Akerboom, destijds korpschef van politie en Ambassadeur Dag van de BHV, Peter Schut namens Goede BHV Praktijken en John Beijersbergen, onze ‘eigen’ BHV’er van het Jaar 2012 en werkzaam bij FM Haaglanden.

Vragen en reacties die na het webinar overbleven, zijn in dit document beantwoord.

Het webinar is ook terug te kijken via deze link.

    Cart