Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

BHV’er van het jaar: april

Verkiezing geopend!

Wij doen mee:

Meld je deelname aan!

Toolkit: september

Toolkit beschikbaar

1e maandag van november

Dag van de BHV

Wall of Fame

#DVDBHV

Algemeen reglement Verkiezing BHV’er van het Jaar

 1. Iedere bedrijfshulpverlener in Nederland kan genomineerd worden door het bedrijf – en medewerkers van het bedrijf – waarvoor ze het BHV-schap invullen, samenwerkingspartners bij de invulling van het BHV-schap én betrokkenen bij een incident. Uitgesloten van nominatie zijn opleiders, trainers en andere hulpverleningsprofessionals, omdat het doel van de verkiezing is om een BHV’er uit de dagelijkse praktijk te kiezen.
 2. Nomineren is mogelijk tot circa vier weken voorafgaand aan Dag van de BHV via het betreffende formulier op de website www.dagvandebhv.nl; op deze website wordt de exacte datum gepubliceerd. Na verstrijken van de aanmeldtermijn is het formulier niet meer beschikbaar.
 3. De nominatie dient betrekking te hebben op een inzet van een (team van) BHV’er(s) in de periode van één jaar voorafgaand aan de Dag van de BHV. Ingeval van een teamnominatie wordt de prijs in plaats van aan één persoon op dezelfde wijze aan het team uitgereikt.
 4. De BHV’er kan door iedereen, zowel door collega’s als door personen buiten het bedrijf, worden genomineerd, echter door directe familie is uitgesloten. Het is niet toegestaan om meer dan één persoon te nomineren. Indien nominaties voor één en dezelfde persoon worden ontvangen, worden deze nominaties samengevoegd tot één nominatie.
 5. Anoniem nomineren is niet toegestaan. Dit betreft zowel de genomineerde BHV’er als wel degene die nomineert. Van beiden dienen naam en contactgegevens bekend te worden gesteld bij de organisatie van de verkiezing, bij Dag van de BHV.
 6. Jaarlijks wordt een onafhankelijke jury samengesteld voor de Verkiezing BHV’er van het Jaar. Deze jury ontvangt alle nominaties geanonimiseerd, waardoor uitsluitend de inzet van de betrokken BHV’er beoordeeld wordt, zonder voorafgaande kennis van de persoon en/of de organisatie waar de BHV’er werkzaam is. De jury bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Dag van de BHV alsmede de één van de eerdere winnaar(s) van de verkiezing. De juryleden zijn uitgesloten van het indienen van nominaties.
 7. De jury houdt bij het beoordelen van de nominatie rekening met de volgende criteria:
  • de inzet heeft betrekking op een incident in het afgelopen jaar (reanimatie, brandbestrijding of andere vormen van directe hulpverlening);
  • Bewezen track record (staat van dienst) in de praktijk en/of een lastigere (minder veilige) werkomgeving;
  • Blijk van betrokkenheid bij de BHV(-organisatie) en enthousiasme voor het vak;
  • Passend bij het thema van de Dag van de BHV van dat jaar;
 8. Op Dag van de BHV wordt bekendgemaakt aan wie de eretitel “BHV’er van het Jaar” wordt toegekend, op de website www.dagvandebhv.nl en via een landelijk te verspreiden persbericht. Ook op andere relevante websites en pagina’s en via sociale media zal berichtgeving volgen.
 9. De BHV’er van het Jaar (en bij voorkeur ook degene die nomineert) dient beschikbaar te zijn voor de prijsuitreiking op Dag van de BHV. Naast de eeuwige roem bestaat de prijs uit een door Glas Geschenken Gouda speciaal ontworpen prachtige kristalglazen 3D Award en een geldprijs van € 2000. De helft hiervan is voor de BHV’er van het Jaar, de andere € 1000 zal door hem/haar, naar keuze, worden gedoneerd aan een goed doel gerelateerd aan de hulpverlening.
  Goede doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: Nederlandse Hartstichting, Hersenstichting, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Good Bears of the World, Het Diabetes Fonds Nederland, Epilepsiefonds, Nederlandse Brandwondenstichting of Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
 10. De BHV’er van het Jaar stemt toe in publicatie van zijn naam, de omschrijving van de aard van de hulpverlening en de bestemming van het te doneren prijzengeld, alsmede in publicatie van beeldmateriaal en in uitingen die voortvloeien uit het winnen van de verkiezing en die zijn gerelateerd aan Dag van de BHV.
 11. Het ingestuurde materiaal blijft eigendom van de organisatie van Dag van de BHV.
 12. Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van Dag van de BHV in diskrediet gebracht of misbruikt worden.
 13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 14. In alle overige zaken waarin dit algemene of het aanvullende reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Dag van de BHV.

Het laatste nieuws

Over de Dag

Stichting Dag van de BHV is er om waardering voor en het besef van het belang van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) over te brengen, zowel op de werkvloer als in het publieke domein.

Lees verder >

image-bhv-in-de-praktijk-footer

BHV in de Praktijk

magazine-dagvandebhv

Magazine

Activiteiten

BHVer-van-het-jaar
Toolkit
Broodje-BHV
Wij-doen-mee
Wall-of-fame
  Cart