Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Aandacht en waardering voor BHV, ook in tijden van corona

Amersfoort, 25 oktober 2020 – De impact die het coronavirus heeft op het bedrijfsleven is groot.  Ook de BHV’ers merken daar de gevolgen van. Wat gebruikelijk was bij een calamiteit, is opeens  een risico geworden en richtlijnen bij hulpverlening worden telkens aangescherpt. Dit vraagt van  bedrijfshulpverleners om van tevoren goed na te denken over hun inzet. Want ook in tijden van  corona zetten de BHV’ers zich belangeloos in, ten behoeve van de ander. Daarom staan zij op  2 november tijdens de ‘Dag van de BHV’ in het zonnetje. 

BHV’er van het Jaar

Belangrijk onderdeel van Dag van de BHV is de verkiezing ‘BHV’er van het Jaar’. De verkiezing is  geen wedstrijd, maar een zoektocht naar het mooiste voorbeeld dat het belang van  bedrijfshulpverlening uitstraalt. Dit jaar is gekeken naar een daadwerkelijke inzet van de  bedrijfshulpverlener tijdens een calamiteit. Met deze verkiezing bedanken we alle BHV’ers nog  eens extra voor hun bijzondere inzet. Een onafhankelijke jury kiest het mooiste voorbeeld tot  BHV’er van het Jaar. Aan deze eretitel is een prachtige kristalglazen gegraveerde award  verbonden, een oorkonde en twee cheques van elk 1000 euro. Een van de cheques schenkt de  BHV’er van het Jaar aan een door hem/haar uitgekozen Goed Doel.

Top 5

De Top 5 van kandidaten voor de titel ‘BHV’er van het Jaar 2020’ zijn bekend gemaakt op de  website. Wie de winnares van 2019, Marlies Venema van het Elkerliek Ziekenhuis, opvolgt wordt  maandag 2 november bekendgemaakt.

Naast deze Top 5 van nominaties vragen we ook aandacht en waardering voor de inzet van alle  BHV’ers, die zich ook tijdens de Covid-19 periode belangeloos inzetten, ten behoeve van de  ander. Laten we ze een hart onder de riem steken!

Dag van de BHV

Voor het 9ejaar op rij vraagt de stichting Dag van de BHV op de eerste maandag van november  speciale aandacht en waardering voor de inzet van de circa 500.000 bedrijfshulpverleners in  Nederland. Deze BHV’er die zich -óók in tijden van corona- niet inzet voor zichzelf, maar juist  voor de ander. Dé dag waarop bedrijven en organisaties door heel Nederland hun BHV’ers in het  zonnetje te zetten en niet-BHV’ers te laten merken hoe belangrijk BHV is. Sleutelwoorden zijn:  besef, waardering en support.

Thema 2020

Het thema voor Dag van de BHV 2020 luidt “Dan vertrouw ik op jou”. Het thema is toepasbaar op  tal van situaties en onderlinge verhoudingen die betrekking hebben op zowel de veiligheid binnen  de eigen organisatie als ook op situaties in het publieke domein. In het magazine en op al het  promotiemateriaal wordt het thema toegelicht.

    Cart