Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

BHV, iets voor mij?

‘Ik raak snel in paniek’ of ‘ik schrik altijd als iemand bloedt’ zijn veel gemaakte opmerkingen door niet-BHV’ers.
Maar het mooie is dat je daarmee juist leert omgaan als je een BHV-cursus volgt. Bovendien heb je daar niet alleen op je werk iets aan, maar ook daarbuiten. Hoe fijn is het als jij niet machteloos hoeft toe te kijken als er iets met jouw kind, ouder of buurtgenoot gebeurt? Met een training op zak draag je een waardevolle steen bij aan de maatschappij.

Het belang van BHV’ers.
Bedrijfshulpverleners zijn interne hulpverleners. Zij zijn bij een ongeluk of calamiteit op de werkvloer altijd als eerste ter plaatse, voordat de ambulance of brandweer er is. De aanrijtijd ligt tussen de 6 en 15 minuten: dat zijn cruciale minuten. Minuten, waarin je iemands leven kunt redden. Als je bij een hartstilstand niet meteen reanimeert,  overlijdt die persoon. Daarom zorgt iedere slimme organisatie ervoor dat er voldoende BHV’ers in huis zijn: zij maken het verschil tussen leven en dood; tussen tijdelijk of blijvend letsel.

Geschikt of ongeschikt?
Iedereen is geschikt om BHV’er te worden. Ook al raak je snel in paniek of kun je niet tegen bloed; hiermee leer je omgaan. Als je eenmaal de juiste kennis en vaardigheden hebt, kun je deze toepassen. Een belangrijke waarde is motivatie. Gelukkig zijn veel mensen intrinsiek gemotiveerd: zij willen wat kunnen betekenen als iemand in hun omgeving iets overkomt. Of het nu op het werk is, thuis omdat de ouders een dagje ouder worden of juist omdat de kinderen een risicovolle sport beoefenen: zij willen hulp kunnen verlenen als er iets gebeurt.

Over die drempel

Toch is er voor veel mensen nog een drempel. Ze zetten niet zo snel de stap om tegen hun werkgever te zeggen ‘ik wil graag BHV’er worden’ of denken ‘dat komt nog wel een keer’.

Totdat ze in een situatie terechtkomen waarin ze machteloos moeten toekijken. En er is niets ergers dan dat. Je hoopt dat je het nooit hoeft mee te maken, maar de realiteit is dat die kans best groot is. Zomaar wat voorbeelden: in Nederland krijgen 40 mensen per dag een hartstilstand, ieder jaar is er wel een brand in een verzorgingstehuis, in supermarkten vindt gemiddeld iedere maand een reanimatie plaats en op de werkvloer gebeuren regelmatig ongelukken. Mensen die dat meemaken en niet konden helpen, gaan vaak daarna een cursus volgen. Maar liever ben je die vervelende, machteloze situatie voor!

Investeren om het verschil te maken
Kost het veel tijd, BHV’er zijn? Nee, dat valt gelukkig mee. Je krijgt als eerst een basiscursus waarin goed uitgelegd wordt wat hulpverlening is en wat van jou wordt verwacht. Als je hulp verleent en het gaat mis, ben je dan aansprakelijk? Nee, je bent niet aansprakelijk als je iets doet. Als je nalaat hulp te verlenen, juist wel. Ook deze wettelijke kaders leer je.
En natuurlijk vaardigheden zoals reanimeren, iemand in stabiele zijligging leggen, aanleggen van verband en branden blussen. Het is enorm belangrijk om elk jaar die kennis en met name de vaardigheden te herhalen. Door ieder jaar te herhalen, train je dit en wordt het een automatisme. Je krijgt zelfvertrouwen in dat je de handelingen goed kunt  uitvoeren en handelt met meer zekerheid. Daarop kun je terugvallen in situaties waarbij je eerst even schrikt, omdat je geconfronteerd wordt met een calamiteit.

Ook jij kunt het! 5 REDENEN WAAROM JE BHV’ER WILT WORDEN
Waarom zou je bedrijfshulpverlener willen worden en past dat wel bij jou? Hier vind je de belangrijkste voordelen om BHV’er te willen zijn op een rij:

    Cart